Doorgaan naar hoofdcontent

Annulering/schadevergoeding wel of niet belast, resultaat vooroverleg

Annulering/schadevergoeding wel of niet belast, resultaat vooroverleg
Ik wil deze even met jullie delen en hoor ook graag jullie zienswijze. Ik werk als therapeut en eis een vergoeding als mensen niet op komen dagen of als er binnen 24 wordt afgezegd. Nu ben ik van mening dat dit als schadevergoeding niet belast is. Hier heb ik hier een vooroverleg over ingestuurd. Ik heb er al veel over gelezen, ook een aantal topics hier en ik denk dat dit voor meerdere personen interessant is. Hieronder het resultaat uit het vooroverleg. Ik moet ook zeggen dat ik de uitleg van diegene bij "mijn standpunt" van de belastingdienst niet begrijp. Ik ben ook van mening, gezien de jurisprudentie dat het niet juist is. Maar ja, wat doe je er nu tegen... Ik heb ook het idee dat dit dan met name aan de voorwaarden ligt en niet zozeer wetgeving hierin en dat de behandelaar het daar aan ophangt. De voorwaarden waren ook geen onderdeel van dit vooroverleg, tot de behandelaar deze opvroeg. Dat kan alleen maar op deze zin zijn: Ik hoor graag jullie visie. De brief: Feiten en omstandigheden U geeft aan dat u therapeut bent en uw reguliere diensten belast zijn met btw. Indien een client niet in de gelegenheid is om op afspraak te verschijnen brengt u in bepaalde gevallen annuleringskosten in rekening. Volgens u is in de voorwaarden tussen client en behandelaar opgenomen dat men een vergoeding dient te betalen als men binnen 24 uur afzegt, of niet komt opdagen. U merkt op dat dit bedrag slechts een deel is van wat normaliter gevraagd zou worden als de client wel zou verschijnen. Deze vergoeding staat voor geleden schade in tijd en ruimte, die immers niet meer ingepland kan worden, maar waarvoor de kosten wel doorlopen en u derhalve inkomsten mist. Het is daarnaast ook een middel om de client te motiveren de overeenkomst na te komen. Uw standpunt (ik) U bent van mening dat er geen btw berekend moet worden over de ontvangen annuleringskosten. Er is immers geen rechtstreeks verband met uw werkzaamheden in de vorm van een betaling van een tegenprestatie (de geleverde dienst of product). Het is slechts een vergoeding van een forfaitaire deel van de gemiste inkomsten en de toch gemaakte kosten. Zo is dit naar uw mening een vergelijkbaar situatie als in het arrest betreffende horecabranche (c-27705), waarin er geen BTW hoeft te worden berekend. U bent tenslotte van mening dat de omstandigheden afwijken van het HvJ- arrest Air France KLM.1 Mijn standpunt (belastingdienst) Ik deel uw mening niet dat de annuleringskosten niet belast zijn met omzetbelasting. Het wijzigen/ontbinden van een overeenkomst kan gekoppeld zijn aan de voorwaarde dat de partij die de overeenkomst wil wijzigen of ontbinden, hiervoor een bedrag betaalt aan de wederpartij. De hoogte van het bedrag is door u vooraf vastgelegd in een overeenkomst. Over deze bedragen is btw verschuldigd als er sprake is van verrichten van een dienst. Dit is het geval als: - een van de partijen(uw client/patient of u)de overeenkomst wil ontbinden of wijzigen; en - de wederpartij(u) vrijwillig instemt met deze ontbinding of wijziging; en - de wederpartij (u) hiervoor van eerstbedoelde partij een vergoeding bedingt en ontvangt die rechtstreeks verband houdt met haar instemming tot ontbinding of wijziging. Zoals uit deze voorwaarden blijkt, is alleen btw verschuldigd bij vrijwillige instemming met het wijzigen of ontbinden van de overeenkomst. Ik ben van mening dat voldaan is aan bovenstaande voorwaarden en dat over de annuleringskosten btw is verschuldigd. Daarnaast ben ik van mening dat er een causaal verband bestaat tussen de ontvangen vergoeding inzake de annuleringskosten en de uiteindelijke therapeutische dienstverlening. Naar mijns inziens is hier geen sprake van een zuivere schadevergoeding maar stemt de client in een vergoeding te betalen bij het niet komen opdagen. Voorgaande heeft tot gevolg dat u btw moet berekenen en dient af te dragen over de ontvangen annuleringskosten. Einde brief
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.