woensdag 3 maart 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Onderhoud grassportvelden Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagelijks Onderhoud Asfalt en Belijning gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-L-27933-20: Het op afroep en naar behoefte leveren van straatbakstenen in de kleur rood/bruin gereduceerd ten behoeve van de gemeente Rotterdam. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31066756: Aankondiging van een wijziging SAA A9 Gaasperdammerweg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maatschappelijke opvang Valleiregio - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Woenderskamp - Aanleg groen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties, gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting De Regenboogschool - Gemeente Altena
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Stichting Meridiaan College - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van drie zijbeladingen t.b.v. inzamelvoertuigen - ACV Gemeenten BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inburgering - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kademuur Australiëhaven - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

eHRM - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware t.b.v. Adenium - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst De Verkeersonderneming Inhuur Deskundigheid - Stichting Verkeersonderneming
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-D-15466-20: Dynamisch Aankoop Systeem Storten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakartikelen - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Timetable application - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdiensten gemeente Reusel-De Mierden - Gemeente Reusel- DeMierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eenmalige toetreding Huishoudelijke Hulp 2021 - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House procedure Huishoudelijke Ondersteuning (HO) - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

HRM en Payrollsysteem en salarisdienstverlening - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2021-04: Symposium Stuwen Maas 15 april 2021. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Robijn i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf HR systeem - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Oproep blijk van belangstelling Matchfunding - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Raamovereenkomst sportschoenen en -kleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvalverwerking NRG - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Kunststof Rioleringsmateriaal - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwrijp maken Weideblick Meppel - BPD Ontwikkeling B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tijdelijke Verkeersmaatregelen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verbetering binnenklimaat Amadeus Lyceum - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

21004-50 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021...
Lees verder

(applicatie) Beheer - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiliteitsdatabase verkeerstellingen, opslag, analyse, gebruik en visualisatie, Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie "Inburgering Dongemond regio" - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

GGZ Jeugd - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverleningsovereenkomst t. b.v. werkgeversvereniging waterschappen - Vereniging werken voor waterschappen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Verhuisdiensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS flexibele schil communicatie - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf 2 veegmachines inclusief optioneel full-servicecontract - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

GON-00-20-043-R01 ROK vacuüm riolering Stichtsekant te Almere Haven - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Plate heat exchangers for WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Computerregeling Kindpakket 2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanschaf, onderhoud en keuring Sportinventaris - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

EA warme drankenvoorziening - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectmanagement nieuw gemeentehuis Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo Telefonie - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-formulieren - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding (klein) groenonderhoud & snoeien bomen en gewassen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT werkplekhardware - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Lease Groot vervoer - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker vaccinatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Productmanager informatie gestuurd werken - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

European tender Plagiarism Detection software - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.061.2019 Inzamelen grof huishoudelijk afval aan huis - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verhuisdiensten UWV 2021 V2.0 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tussentijdse Instroom Wmo voorzieningen: kortdurend verblijf, individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, geindiceerde dagbesteding en/of ontmoeting en onafhankelijke clientondersteuning voor de gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountantdiensten - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Achter Sint Pieter 200 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop groene energie (elektriciteit en gas) - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aardolieproducten, brandstof,...
Lees verder

Beroepsverkeersregelaars, beveiliging en aanverwante diensten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-03-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Emerce magazine #182 is uit, lees hem gratis

Emerce magazine #182 is uit, lees hem gratis
Het nieuw verschenen maartnummer van Emerce magazine is – naast de gebruikelijke fysieke distributie – kosteloos te lezen als digitale variant.
Lees verder

Uber in Brussel gemuilkorfd
Een fikse tegenslag voor Uber in Brussel. Het stadsbestuur heeft bepaald dat Uber-chauffeurs geen ritten meer mogen aanvaarden via de app. Bovendien moet een verzoek voor een rit minimaal drie uur van tevoren worden ingediend.
Lees verder

CM.com koopt PayPlaza om omnichannel kassabusiness
Techbedrijf CM.com neemt voor tien miljoen euro de verkoper van kassasystemen PayPlaza over.
Lees verder

Beursapp Robinhood zelf naar de beurs
Beursapp Robinhood, een van de hoofdrolspelers in de beursgekte rond fondsen als GameStop en AMC Entertainment, wil versneld naar de beurs.
Lees verder

Nog maandenlang productieproblemen bij PlayStation 5 verwacht
De PlayStation 5 zal voorlopig maar mondjesmaat beschikbaar zijn als gevolg van een tekort aan computerchips. Dat heeft Jim Ryan, de CEO van de gamingdivisie van Sony (Sony Interactive Entertainment), gezegd tegen de Financial Times.
Lees verder

Stationswinkels bezorgen via Thuisbezorgd
De stationswinkels van Julia's zijn deze week begonnen met bezorgen aan huis, zodat reizigers niet alleen onderweg 'kunnen genieten van hun favoriete Italiaanse pasta of broodje'. NS werkt hiervoor samen met Thuisbezorgd.nl.
Lees verder

Amerika grootste markt voor HelloFresh
Meer dan de helft van de omzet van HelloFresh genereert het bedrijf in de VS. Het aantal klanten op de andere markten groeide daarentegen harder.
Lees verder

Ruim 1 miljoen Nederlandse gebruikers voor Clubhouse
Ruim 1 miljoen Nederlanders gebruiken Clubhouse, volgens onderzoek van MeMo². Met een maandbereik van meer dan 8 procent zijn met name de mannelijke jongeren verantwoordelijk voor de snelle adoptie van het audioplatform.
Lees verder

CDA wil geen Minister voor Digitale Zaken
Het CDA wil geen minister voor Digitale Zaken omdat een dergelijk departement te veel op zichzelf zou staan. "Digitalisering zit in de haarvaten van de maatschappij", aldus Mona Keijzer.
Lees verder

‘Verkiezingsplannen voor lastenverzwaring bedrijfsleven zijn schrikbarend'

'Verkiezingsplannen voor lastenverzwaring bedrijfsleven zijn schrikbarend'
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het 'schrikbarend' dat in alle doorgerekende verkiezingsprogramma's de lasten voor het bedrijfsleven oplopen van enkele miljarden tot zelfs 42 miljard euro bij de PvdA.
Lees verder

Rutte: 'Geen beloftes, maar er móet iets gebeuren'
'Ik doe geen beloftes in verkiezingstijd, maar iedereen ziet dat er iets moet gebeuren.' Dat zei premier Rutte.
Lees verder

De crisis en de kloof – nieuw beleid hard nodig

De crisis en de kloof – nieuw beleid hard nodig
Er wordt veel gezegd en gesproken over de aanpak van dit kabinet als het gaat om de coronacrisis. Waar we ons in het begin van de crisis nog konden vinden in de eenzijdige oplegging van de maatregelen, wordt dat naarmate het langer duurt, steeds moeilijker. Dat komt door gebrek aan transparantie...
Lees verder

dinsdag 2 maart 2021

Ecorys: extra werknemers nodig voor klimaatdoelen, terwijl aanbod afneemt

Ecorys: extra werknemers nodig voor klimaatdoelen, terwijl aanbod afneemt
Ecorys: extra werknemers nodig voor klimaatdoelen, terwijl aanbod afneemt Er zijn naar schatting 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen met technische kwalificaties in vergelijkbaar tempo. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame
Lees verder

Impact volgens Linda Steg: de kracht van positiviteit in de klimaatcrisis
HET GROENE BREIN Impact volgens Linda Steg: de kracht van positiviteit in de klimaatcrisis De transitie naar de circulaire economie gaat voor een gedeelte over bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en gebruik van duurzamere materialen. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat mensen in beweging komen en daadwerkelijk duurzamer gedrag gaan
Lees verder

Nationale klimaatplannen falen om klimaatverandering te stoppen
DUURZAAM NIEUWS Nationale klimaatplannen falen om klimaatverandering te stoppen De nationale klimaatplannen van alle landen zullen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met amper 0,5 procent verminderen ten opzichte van 2010, zeggen de VN. Het bericht Nationale klimaatplannen falen om klimaatverandering te stoppen verscheen eerst op Duurzaamnieuws
Lees verder

Postcode Lotteries Green Challenge 2021 van start!
Postcode Lotteries Green Challenge 2021 van start! Groene startups uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden, de landen waar een Postcode Loterij is, kunnen weer kans maken op een finaleplaats in de Postcode Lotteries Green Challenge. Deze internationale duurzaamheidscompetitie is uitgegroeid tot een van de grootste jaarlijkse
Lees verder

Laat burgers niet toch nog opdraaien voor de klimaatrekening
Milieudefensie Laat burgers niet toch nog opdraaien voor de klimaatrekening VNO-NCW moet kleur bekennen, vindt Donald Pols, directeur bij Milieudefensie. De werkgeversclub lanceerde een nieuwe koers, waarin duurzaam en sociaal ondernemen centraal staat. Mooie, maar holle woorden, zo lang werkgevers lobbyen dat de overheid hun verduurzaming subsidieert
Lees verder

Nederland op groene achterstand na 3 kabinetten Rutte
Milieudefensie Nederland op groene achterstand na 3 kabinetten Rutte Hoe staat het met het klimaat na 3 kabinetten Rutte? Niet al te best blijkt uit ons rapport "Business as usual". Nederland bungelde onderaan de Europese ranglijsten bij aanvang van Rutte I en doet dat nog steeds aan het einde van Rutte III. Lees verder Rapport:
Lees verder

Freonen-nieuwsbrief februari 2021
Freonen-nieuwsbrief februari 2021 De Freonen-nieuwsbrief van februari 2021 is verschenen! Lees hem op deze pagina. Inhoud Met in de nieuwsbrief onder meer aandacht voor: Freonen-gemeente Leeuwarden zet schouders onder zonne-carports Bouwe's Blog: deelauto's Freonen-samenwerking: Autogroep Haaima en EV-Solutions leveren elektrische auto en
Lees verder

Groendus gaat voor verduurzaming zakelijke energiemarkt
Groendus gaat voor verduurzaming zakelijke energiemarkt Groendus is een nieuw energienetwerk, gevormd uit vijf gespecialiseerde energiebedrijven die hun krachten bundelen om de energiemarkt te vernieuwen. Onder leiding van CEO René Raaijmakers en Jeroen de Haas voegen Greenspread, Rooftop Energy, Solaris Industria, CT Energy en Ealyze zich samen als
Lees verder

Veel meer dan alleen een batterij
Veel meer dan alleen een batterij Door het Klimaatakkoord zijn woningcorporaties er meer op gericht om hun woningvoorraad te verduurzamen. Vanwege de toegenomen hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen op appartementencomplexen kijken ze onder meer naar het efficiënter omgaan met de duurzaam opgewekte energie. "Voor... Lees verder
Lees verder

Yoghurt Barn is B Corporation gecertificeerd als eerste horecaonderneming in de Benelux
Yoghurt Barn is B Corporation gecertificeerd als eerste horecaonderneming in de Benelux Yoghurt Barn staat met haar dertien vestigingen in het land voor feel-good-food met een positieve impact op mens, dier en onze aarde. Aan de hand van deze drie duurzame pijlers worden alle keuzes binnen de organisatie gemaakt. "We willen met biologische en
Lees verder

European Companies On 2.7 °C Warming Path, According To CDP And Oliver Wyman
European Companies On 2.7 °C Warming Path, According To CDP And Oliver Wyman A €4 trillion mismatch is forming between bank lending that aims to be 'Paris-aligned' and the market for this corporate lending in Europe, according to new analysis from EU-funded non-profit CDP Europe and global management consulting firm Oliver Wyman. Running hot:
Lees verder

Belastingdienst: 28 februari 2021: deadline melding grensoverschrijdende constructies van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020

28 februari 2021: deadline melding grensoverschrijdende constructies van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020
Bent u betrokken bij een grensoverschrijdende fiscale constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020? En gaat het om een constructie die u moet melden op grond van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6)? Doe dit dan uiterlijk 28 februari 2021.
Lees verder

Beperkte mogelijkheid tot doen van aangifte
De Belastingdienst heeft helaas te maken met een ernstige technische storing in de online aangifte. Daardoor lukt het misschien niet om in te loggen op Mijn Belastingdienst, of u krijgt na het inloggen een storingsmelding.
Lees verder

Codeboek Douane: gewijzigde codes in Tabel A14 - Leveringsvoorwaarden

Codeboek Douane: gewijzigde codes in Tabel A14 - Leveringsvoorwaarden
Doet u aangifte bij de Douane? Let dan op. Vanaf 15 maart 2021 worden er codes in Tabel A14 uit het Codeboek Douane gewijzigd.
Lees verder

Brexit: alles wat verandert in uw douanezaken met het VK op 1 handige pagina
Sinds Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer. Dat betekent dat de regels voor invoer, uitvoer en vervoer van en naar het VK veranderd zijn. Doet u douanezaken met het VK? Wij hebben alles wat u moet weten en moet regelen voor u in 1 handig overzicht gezet.
Lees verder

Uitstel Mijn Douane voor accijns en verbruiksbelasting
De Douane heeft besloten om het nieuwe portaal Mijn Douane pas op 1 juni 2021 in gebruik te nemen. Dat betekent dat u tot die tijd aangiften en verzoeken om teruggaaf van accijns en verbruiksbelasting nog in het oude ondernemersportaal blijft doen.
Lees verder