woensdag 26 juni 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Realisatie waterelement begraafplaats Elzenhof - Gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterdistributie en aanverwante...
Lees verder

Selectie Opdrachtnemer - Bouwteam - Centrale Huisvesting Stadsbeheer Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Leveren van ingenieursdiensten spoorse-disciplines voor project Spoorverlenging Hoekse Lijn - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Workspace (digitale werkruimte) - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

MS-SQL en Oracle dienstverlening - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Smalspoor afvalinzamelvoertuig - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Directiesecretaris (BSD-001) Brainport Smart District - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

COMMUNICATIE ADVISEUR ( (BSD-002) Brainport Smart District - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding generieke examens - Stichting BVE Zuid-Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House Huishoudelijke Hulp - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Tandtechniek - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10200032788 - RvdK - Informatie Analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audio Communicatie & Object VoIP Platform t.b.v. verkeerscentrales - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding uitvoeren multibeampeilingen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OBN-2017-85-LZ Behoud en herstel van hoogveenbossen - Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop zorgveld Jeugdhulp met verblijf Regio Alkmaar e.o. 2019 (2020, 2021) - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bloemen - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU ROC RijnIJssel - Installatie adviseur Beukenlaan - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PROOLeiden - Desktops - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare marktconsultatie Wmo Trapliften - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Trapliften
Lees verder

Herinrichting Zuidwesthoek Boven Hardinxveld - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-04-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland...
Lees verder

Onderhoud groenvoorziening - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van een opdracht - Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten: Externe juridische dienstverlening Gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA afval (naar grondstof) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van voorgenomen onderhandse contractering inzake grondwaterbeheersing project "Opwaardering Twentekanalen". - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Een geïntegreerd geautomatiseerd softwarepakket voor logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen (ERP) - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) t.b.v. externe inhuur personeel - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Marktconsulatie Formele Volwasseneducatie - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties Universiteit van Amsterdam (cluster Sciencepark) en Hogeschool van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien bermen en sloten gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuldhulpverlening - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Hydrologische advisering, modellering en detachering - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur technisch uitvoerend personeel - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A08.22 2019 Reinigen kolken en lijngoten Leiderdorp en Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'Open House' onderdelen WMO en Jeugdzorg, gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Adviseur Vrijetijdseconomie - Specialisatie stadsmarketing en evenementenbeleid - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf los meubilair Nieuwe Universiteitsgebouw VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Broker inhuur ICT personeel - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf mobiele graafmachine - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market Consultation Modular Electrolysis Pilot - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Huilbeek - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Data Medewerker - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Medische hulpmiddelen en investeringsgoederen inclusief onderhoud - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie optimalisatie klimaatinstallatie Mosae Forum - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Klimaatregelingsapparaten
Lees verder

Consulent schuldhulpverlening (7/8) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Consulent schuldhulpverlening (8/8) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Aanleg hoofdinfra Distripark Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfskleding & PBM voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Corporate recruiter - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Werving en Selectie Personeel / Executive search - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie RSG Noord Oost Veluwe - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-07-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integrale arbodienstverlening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wijkonderhoudsbestek Centrum - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Servers & SAN - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Servers
Lees verder

Onderhoud Gemalen en Fonteinen 2019-2023 Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Waterschap Aa en Maas - Automatiseren stuwen met compact besturing - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag DAS Asset management implementatie waterketen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Energie - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aardgas
Lees verder

Dieselolie - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toekomstbestendig telemetriesysteem - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

IT Security Monitoring - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nadere offerte aanvraag faalkansspecialist voor Gebiedsprogramma A5H - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waardetransport en geldverwerking en geldgaring, -verwerking en volledigheidscontrole parkeeropbrengsten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Levering en onderhoud trapliften - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Inhuur externe dienstverlening - Senzer 2019 - Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager GT Software - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 2 Viewer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 1 VNA - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid – Realisatie vervanging duiker Z-Dwarsweg - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Prior notice for future contract XBID testing services - TenneT TSO
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: |...
Lees verder

Medior Medewerker Minicompetities Techniek GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Sprout: Zo herken je een miljonair

Zo herken je een miljonair
Bijna 80 procent van de miljonairs is ondernemer, blijkt uit cijfers die het CBS opdiepte in opdracht van zakenbank Van Lanschot. Die miljonairs zijn gemiddeld gezonder dan hun armere landgenoten. 
Lees verder

Primephonic gaat wereldwijd, aast op miljoenen en heeft Mark Rutte als fan
Amper 9 maanden na de lancering van zijn app zet Primephonic vol in op de internationale markt. De 'Spotify voor klassieke muziek' moet eind dit jaar in honderd landen beschikbaar zijn en aast daarvoor op miljoenen. Mark Rutte is alvast fan.
Lees verder

5 lessen van startup-werknemers van het eerste uur
Je first hires zijn je alles; de werknemers uit je begindagen van je startup hebben essentiële eigenschappen, die je startup jarenlang kan helpen bij zijn groei. Dat blijkt uit een nieuwe, kwalitatief uitgevoerde studie.
Lees verder

Waarom multinationals die belastingvoordelen krijgen, deals zouden moeten sluiten met Nederlandse startups
Gun multinationals alleen belastingvoordeel als zij voorrang geven aan Nederlandse startups. Dat is een van drie voorstellen van ondernemer Bart Verschoor, die in een gastblog inhaakt op de kabinetsplannen om Nederland in de top 5 startuplanden te krijgen.
Lees verder

Deze 100 bedrijven hebben de hoogste waardering ter wereld
Je mag ze gerust de Eredivisie van het mondiale zakenleven noemen: de honderd bedrijven die de allerhoogste waardering hebben ter wereld. 
Lees verder

Deze startup is het Swapfiets van de kinderwagens
Wat als je het Swapfiets-model toepast op de kinderwagenbranche? Aan dat experiment werkt de Amsterdamse ondernemer Piet Huige (35) momenteel met Startup van de Week Wheely. 'We besparen onze klanten een dure aankoop.'
Lees verder

22 miljoen voor digitaal tegoed-platform; commissarissen Marqt stappen op
Ondernemersnieuws: Online tegoed-winkel Creative Group krijgt 22 miljoen, raad van commissarissen Marqt stapt op en TomTom-oprichter wil minimaal helft vrouwelijke studenten voor programmeerschool Codam.
Lees verder

Deze startup is de Swapfiets van de kinderwagens
Wat als je het Swapfiets-model toepast op de kinderwagenbranche? Aan dat experiment werkt de Amsterdamse ondernemer Piet Huige (35) momenteel met Startup van de Week Wheely. 'We besparen onze klanten een dure aankoop.'
Lees verder

Voorstel voor ‘Benchmark woonlasten’ moet van tafel

Voorstel voor 'Benchmark woonlasten' moet van tafel
De voorgestelde 'benchmarkt woonlasten' van minister Ollongren moet van tafel. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vooravond van de behandeling door de Tweede Kamer
Lees verder

Neemt Koolmees de Commissie Borstlap wel serieus?

Neemt Koolmees de Commissie Borstlap wel serieus?
De Commissie Borstlap, die is ingesteld door minister Wouter Koolmees, onderzoekt of de huidige wettelijke regels rond werk nog wel passen bij de wereld van nu en straks. De Commissie heeft een discussienotitie uitgebracht. Minister Koolmees is met een brief aan de Tweede Kamer gekomen waarin hij...
Lees verder

Kamerstukken ministerie van EZ: Eerste Kamerbrief over goedkeuring door Europese Commissie van oprichting en kapitaal...

Eerste Kamerbrief over goedkeuring door Europese Commissie van oprichting en kapitaalstorting Invest-NL
Minister Wiebes laat weten dat de Europese Commissie op 6 juni 2019 onder de Europese staatssteunregels goedkeuring heeft verleend voor de voorgenomen oprichting van en kapitaalstorting in financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL.
Lees verder

Kamerbrief aanpak misstanden arbeidsmigranten
Minister Koolmees, staatssecretaris Van Ark, staatssecretaris Knops, minister Ollongren en staatssecretaris Keijzer informeren de Tweede Kamer over de misstanden rondom de werkomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU-arbeidsmigranten).
Lees verder

Kamerbrief toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid van 13 februari 2019 inzake 'werken als zelfstandige'
Minister Koolmees informeert, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer over de volgende onderwerpen: 1. Meldpunt Belastingdienst 2. ZZP-certificaten 3. Internationale rechtszaken op het gebied van schijnzelfstandigheid
Lees verder

Kamerbrief over waterstof, wind op zee en energy hub Emmen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitwerking van de kabinetsvisie op de inzet op duurzame waterstof, met het verkennen van de mogelijkheden voor meer wind op zee en het bestuderen van het concept van energiehubs.
Lees verder

Kamerbrief geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 juli 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 juli 2019. Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de aanleg van een stroomstation in Voorne-Putten
Minister Wiebes (EZK), beantwoordt de vragen van Kamerlid Moorlag (PvdA) over de aanleg van een stroomstation in Voorne-Putten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving 'SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia'
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over de berichtgeving 'SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade'
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over het artikel 'Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de stuwmeerregeling
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de Stuwmeerregeling Groningen.
Lees verder

Waarde Fastned-aandeel daalt verder: Ruim 41 procent in de min

Waarde Fastned-aandeel daalt verder: Ruim 41 procent in de min
Het aandeel Fastned is dinsdag nog verder in waarde gedaald, met meer dan 41 procent. Op maandag sloot het aandeel met een waarde van 41,75 euro, terwijl het dinsdag rond 14.30 uur nog 24,50 euro...
Lees verder

Werken in de hitte: 'Ik mocht m'n waterfles niet vullen van de klant'
Vandaag tikken we de veertig graden net niet aan, maar heet is het wel. Zeker op het dak, in lange broek op de werkplaats of dorstig schoffelend in de tuin. Deze zzp'ers in buitenberoepen bepalen...
Lees verder

Staat ontving 826 miljoen euro aan dividend in 2018
De Nederlandse staat ontving vorig jaar 826 miljoen euro aan dividend uit staatsdeelnemingen. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018. In 2017 ging het nog om...
Lees verder

Waarde Fastned-aandeel daalt verder: Nu bijna gehalveerd
Het aandeel Fastned is dinsdag nog verder in waarde gedaald, met bijna 50 procent. Op maandag sloot het aandeel nog met een waarde van 41,75 euro, terwijl het dinsdag rond 16.50 uur nog zo'n 21 euro...
Lees verder

Europese toezichthouders en centrale banken kritisch op Facebook-munt
De kritiek van Europese toezichthouders en centrale banken op de aangekondigde cryptomunt van Facebook stapelt zich dinsdag op. Ze vragen om meer details over Libra, en benadrukken dat goedkeuring...
Lees verder

Waarde Fastned-aandeel is dinsdag meer dan gehalveerd
Het aandeel Fastned is dinsdag meer dan gehalveerd, met een waarde van 19,50 euro bij sluiting van de beurs. Op maandag sloot het aandeel nog met een waarde van 41,75 euro.
Lees verder

Moederbedrijf modeketen Miller & Monroe is failliet
Het moederbedrijf van Miller & Monroe, Vidrea Retail, is dinsdag door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Dat schrijft Retailnews dinsdag na een bevestiging van het kantoor van de...
Lees verder

Raad van commissarissen Marqt stapt op vanwege 'nieuwe strategie'
Alle leden van de raad van commissarissen van supermarktketen Marqt zijn opgestapt, vanwege een herstructurering en strategieverandering van het bedrijf. Dat bevestigt een woordvoerder dinsdag aan...
Lees verder