donderdag 21 januari 2021

Ongering: ‘Toekomstbestendige economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming’

Ongering: 'Toekomstbestendige economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming'
We moeten veel meer aandacht besteden aan de verduurzamingsopgave om de Nederlandse economie en het verdienvermogen toekomstbestendig te maken. We staan hierbij voor de uitdaging om de doelen op de korte en de lange termijn beter bij elkaar te brengen. Investeringen in het kader van economisch herstel na de coronacrisis kunnen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Dit schrijft secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB). Volgens Ongering moet de overheid meer regie nemen om de economie te verduurzamen door betere prijsprikkels te introduceren, langetermijndoelen een grotere rol te geven in overheidsinvesteringen, een doorleer- en omscholingscultuur te stimuleren en klimaatbeleid niet meer via de energierekening te financieren maar meer vanuit de algemene middelen.
Lees verder

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst FTL - en LTL vervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonie (SaaS/Cloud) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf van één elektrisch smalspoor afvalinzamelingsvoertuig (OEM) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst snoeien bomen gemeente Zwolle - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND...
Lees verder

Webomgeving Safety Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Eindejaarsgeschenken - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop re-integratieinstrumenten - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Raamovereenkomst boombeheer 2021-2023 - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

020-2020 Bouwteampartner "Realisatie van de restauratie en herbestemming van het rijksmonument Kruithuis" in de gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

1-D-17183-20: Afvalverwerking recreatieoord en camping Hoek van Holland - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marketing en Communicatiediensten - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MC BZ - Tijdelijk inhuur personeel backoffice reisdocumentatie - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Interne inzamelmiddelen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

EA Diagnostische Katheters EFO - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

"Europese Aanbesteding Defibrillatoren" - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OW.25803-1 Renovatie gemaal de Murk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Gedrukte boeken - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische dienstverlening Diensthonden Politie en DJI - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitor voor- en vroegschoolse educatie - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrische veiligheidskeuringen van de Medisch geclassificeerde ruimten conform de NEN1010-710 en de NEN3134 - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

E-mail management tool - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS/VWS - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

levering van medische ge- en verbruiksartikelen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

levering en kalibratie van medische meetapparatuur - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Expertisecentrum Laadinfrastructuur Regio Zuid - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Stadslogistiek - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werktuigbouwkundige Storings- en Calamiteitenovereenkomst bestek 20-25-KB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodiensten en aanverwante diensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam Deel 3 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

verwerken van tapijt - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst voor Incidentendienst en Overig onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

verwerking van Groen afvalstromen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Total engineering Nieuwbouw Zoetermeer - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

HR informatiesysteem - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van bedrijfsafval en de levering van circulair kopieerpapier - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Drukwerk - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Startup in Residence Sustainability and Mobility Programme 6.0 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

EA ICT Hardware Stichting Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch communicatie- en vormgevingsbureau (herzien) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Twee beschikbare vergunningen voor het aanbieden van deelscooters - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

EA Touchscreens Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst toets-organisatie uitvoeringscontracten TunnelAlliantie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gym- en zwemvervoer 2021 gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SRU-00-20-121-R01 Reinigen en inspecteren riolering gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur personeel Veilig Thuis Gelderland-Midden, Veilig Thuis Kennemerland en Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid. - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31132026: RECTIFICATIE vervanging kades Merwedekanaal Utrecht en Nieuwegein - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

voorselectie aannemer voor uitbreiding, aanpassing en restauratie van het gemeentehuis te Renswoude - Gemeente Renswoude
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak Bus - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Kantoorartikelen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Techniek binnen Energietransitie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkdiensten Schiphol - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31163425 Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Outsourcing ICT diensten - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Inhuur Adviseur omgeving waterkeringen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwijsvoorbereidingsapplicatie - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0275 RAW-raamovereenkomst voor maaiwerkzaamheden in de Gemeente Weesp - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schade-afhandeling langs de provinciale wegen in Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Routevervoer Walcheren - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Cyber insurance - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Strandreiniging - gemeente Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Adviesdienst installatietechniek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfskleding (representatieve- en werkkleding) 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

SAS procedure Sociaal Wijkteam Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Concessie laadpalen Gelderland en Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Afvaldienstverlening - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Supply of Sealing Material for the ECB cardboard box - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Absorber and desorber setup for Direct Air Capture and CO2 capture from fluegas - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

‘Avondklok heftige maatregel voor iedereen’

'Avondklok heftige maatregel voor iedereen'
De instelling van een avondklok is een heftige maatregel voor iedereen, maar mag onder geen beding leiden tot nog meer economische schade, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet.
Lees verder

woensdag 20 januari 2021

Webinar NAL - Clean Vehicles Directive: aan de slag met laadinfrastructuur

Webinar NAL - Clean Vehicles Directive: aan de slag met laadinfrastructuur

Op woensdag 3 februari 2021 van 10.00 – 11.30 uur organiseert de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de tweede stakeholderbijeenkomst van 2021. Samen met de projectgroep Clean Vehicles Directive kijken we naar het onderwerp 'Clean Vehicles Directive: aan de slag met laadinfrastructuur'.

Wat ligt er in het verschiet op het gebied van laadinfrastructuur? Hoe start u als organisatie met het aanleggen van laadinfrastructuur?

Deze online sessie is bij uitstek interessant voor inkopers, beleidsmedewerkers en contractmanagers.

Lees verder

"Natte reiniging van bodemas is een flinke stap naar een circulaire afvalsector"

Blue Phoenix Group ontwikkelde een nieuwe natte methode van reiniging waarmee het restproduct van afvalverbranding, bodemas, een vrij toepasbare bouwstof wordt. Dit is een flinke vooruitgang. Business development manager Rogier van de Weijer van Blue Phoenix Groep: "We winnen nu metaal terug uit de bodemas, dat opnieuw gebruikt kan worden."

Lees verder

"De grootste uitdaging is om alle spelers goed te laten samenwerken"

Langs de A16 waren altijd al veel windplannen, maar die zijn door de provincie Noord-Brabant samengevoegd. In 'Windenergie A16' werken nu een groot aantal spelers samen om schone energieopwekking mogelijk te maken.

Het plan is om in totaal 28 windmolens langs de A16 te bouwen. Vooral bij knooppunten van snelwegen.

Lees verder

Schoon en veilig koken voor vluchtelingen in Kenia

In Kakuma en Kalobeyei in Noord-Kenia leven ongeveer 200.000 vluchtelingen. In beide plaatsen is een tekort aan veilige en betaalbare voorzieningen om te koken.

Lees verder

Neem deel aan publiek-private samenwerking in de waterstofsector

Een nieuw cluster van het programma Partners for International Business (PIB) bundelt zijn krachten om de waterstoftechnologie (watersector) in Japan te verbeteren.

Lees verder

Belastingdienst: Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021
Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.
Lees verder

Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' nu ook geschikt voor 2021
Het hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' is actueel gemaakt. U kunt het voortaan ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2021 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.
Lees verder

Winnaars Academic Startup Competition leren ondernemen in Silicon Valley

Winnaars Academic Startup Competition leren ondernemen in Silicon Valley
Tien Nederlandse startups – opgericht door studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten en UMC's – nemen van 9 februari tot 5 maart 2021 deel aan de Digital Mission West Coast USA, een digitale missie naar de westkust van de VS. Hier zijn de topuniversiteiten Stanford en Berkeley gevestigd, evenals het startupwalhalla Silicon Valley. Tijdens deze missie maken de startups kennis met de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en leren ze van ervaren ondernemers de kneepjes van het vak over zaken doen en pitchen in de Verenigde Staten.
Lees verder

Nieuwe lichting meest veelbelovende scale-ups geselecteerd voor Rise Programma

Nieuwe lichting meest veelbelovende scale-ups geselecteerd voor Rise Programma
BOTS, ChannelEngine, Convious, Crisp, Meetingselect, Media Distillery, Social Database, Swipeguide, Plotwise en Wonderflow zijn door een jury onder leiding van Special Envoy van Techleap.nl, Constantijn van Oranje, geselecteerd voor de derde batch van het Techleap.nl Rise Programme.
Lees verder

Duitse topambtenaar: cookiebanners moeten toegankelijker
Een topambtenaar van het Duitse federale Ministerie van Justitie wil dat gebruikers in de toekomst makkelijker cookies kunnen weigeren.
Lees verder

Controle Inspectie SZW bij distributiecentra en maaltijdbezorging
De Inspectie SZW blijft de komende weken controleren of distributiecentra en maaltijdbezorging zich aan de regels houden van gezond, veilig en eerlijk werk. Gezien de lockdown zal er extra druk zijn in deze sectoren om aan alle vraag te voldoen.
Lees verder

Turks advertentieverbod voor Twitter, Periscope en Pinterest
Twitter, Periscope en Pinterest mogen geen advertenties in Turkije meer verkopen omdat ze er niet in slaagden om lokale vertegenwoordigers in Turkije aan te stellen onder een nieuwe wet op sociale media.
Lees verder

Inwerkingtreding Wet kansspelen op afstand op 1 april 2021
De wet Kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 april 2021 in werking treden. Dit is een maand later dan de bedoeling was. Daardoor schuift de opening van de online kansspelmarkt ook een maand naar 1 oktober 2021. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe inwerkingtredingsdatum.
Lees verder

De VS willen dat Australië omstreden mediawet schrapt
De Amerikaanse regering heeft Australië gevraagd om voorgestelde wetten die Facebook en Google dwingen om te betalen voor nieuws afkomstig van de lokale media te schrappen.
Lees verder

Stichting Anton Dreesmann benoemt nieuwe Bijzonder Hoogleraar Retail Marketing
Corine Noordhoff wordt per 1 maart 2021 aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Anton Dreesmann Leerstoel voor Retail Marketing.
Lees verder

PostNL benoemt Bart Delmulle als Chief Digital Officer
PostNL heeft Bart Delmulle benoemd als Chief Digital Officer en lid van het Executive Committee.Delmulle is nu partner van het Brusselse kantoor van management consulting firma Bain & Company.
Lees verder

LG overweegt de smartphonemarkt te verlaten
LG, de Zuid-Koreaanse rivaal van Samsung, overweegt om de smartphonemarkt te verlaten, zo blijkt uit een brief verzonden door CEO Kwon Bong-seok aan werknemers.
Lees verder