zondag 13 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA Saturatiemeters – Erasmus MC- Sophia - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Coördinator administratie vaccineren - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectie Nederland - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WFRL-11-19935 Slibtransport per auto - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer tussen scholen en sportaccommodaties - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Laptops studenten ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Veiligheidskleding, Werkkleding en – veiligheidsschoeisel t.b.v. de Buitendienst - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Laptops tbv studenten FIS (ROC MN) - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Implementatiemanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31156696: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Zeeland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Niet-openbare EA Schoonmaakdiensten - CAK - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DTP & Vormgeving - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening op het gebied van vergunningverlening - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische gebruiks- en verbruiksmaterialen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecties E-installaties - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele helmen VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Content - Informa UK Limited (trading as Taylor & Francis Group) - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Content - OVID Technologies - SURF B.V. (voorheen SURFmarket B.V.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT Hardware - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Dienstverlening t.b.v. de uitvoering v.d. Fontys mobiliteitsregeling - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31160462: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

leermiddelen - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offline Media - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WiFi - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Archiefdiensten' - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en plaatsing van Speel- en Sporttoestellen in de gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zaan Primair aannemer Dynamica XL - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud veegmachine - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Lockers - SVOL - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware- Voila - Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Reconstructie en Renovatie Groenvoorzieningen STB en DRL - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Vitens - Levering duurzame elektriciteit 2025 - 2027 met optiejaren 2028 - 2031 - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vitens - Levering Aardgas 2025 - 2027 met optiejaren 2028 - 2031 - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijden eikenprocessierups gemeente Arnhem en gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering KA-licenties - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Raamovereenkomst Vliegtuigbrandstof DEINUM JET A-1 (NATO-code F-35) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Vliegtuigbrandstof CEPS JET A-1 (NATO-code F-35) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market Consultation for IED detection sensors on UAV/UGV - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud Reparatie en Banden voor Ambulancevoertuigen en overige voertuigen VRR - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie kalibreren van snelheidsmeters in voertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Marktconsultatie Mobiliteitsscans Werkgeversaanpak - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

N2000 Herstelmaatregelen Haaksbergerveen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huismeesterdiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Meubilair en Interieuradvies - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie levering gebogen hout Werkbedrijf Fivelingo - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese Aanbesteding bedrijfssoftware ter ondersteuning van Primaire bedrijfsprocessen Gemeente Assen - Team Reiniging - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst werk- en representatieve kleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting - RCC methode - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tolkdienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning / RFI C2000 Portofoons - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Wifi en firewall IT-componenten - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND...
Lees verder

Applicatie voor papierloos vergaderen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Doelgroepenvervoer regio Midden Holland (Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk) - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warmtebeeldcamera's en toebehoren - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Berichtendienst voor UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsklare oplevering van GC-MSMS Systemen inclusief bijbehorende dienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Volwasseneducatie 2021-2024 voor regio Midden-Holland - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Auditdiensten Hyperscalers - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Project Doortrappen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Legen afvalbakken, verwijderen zwerfafval en vegen markt gemeente Zaltbommel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IV-gerichte trainingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Zonnepanelen - Werkbedrijf Lucrato
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening 2022-2024 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische Ondersteuner Jeugd - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Hotelaccomodaties Lorentz Center Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Burgerzakenapplicatie en applicatie datadistributie - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie beplanting Zwijndrecht 2021-2023 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A...
Lees verder

EA Wasserijdienstverlening - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese procedure 'Generiek data distributie- en ontsluitingssysteem' gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI Participatory Environmental Assessment Expert - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van onderzoek
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; Regievoering en instandhouding van het Airneth netwerk - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur toezicht en handhaving - Gemeente Bergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Internationale koeriersdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Mondzorg DJI 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Meubilair Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Specialistische Ondersteuner Huisartsenzorg/Jeugd-GGZ - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regioadviseur - Sociaal domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Het project: Online meer verkopen

VNO-NCW
Het project: Online meer verkopen
Het project: Online meer verkopen
Lees verder

DECP ondersteunt werkgeverorganisaties in ontwikkelingslanden
DECP ondersteunt werkgeverorganisaties in ontwikkelingslanden
Lees verder

Even kennismaken met Willem van Toor
Even kennismaken met Willem van Toor
Lees verder

zaterdag 12 juni 2021

Europees modelcontract data-privacy krijgt update

Computable
Europees modelcontract data-privacy krijgt update
De Europese Commissie (EC) heeft een nieuw modelcontract goedgekeurd dat bedrijven kunnen gebruiken voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen daarbuiten. Dat is onder meer van belang voor bedrijven die persoonsgegevens uitwisselen met...
Lees verder

Topicus vernieuwt pensioenproductsoftware ABN Amro
ABN Amro vervangt zijn eigen maatwerkapplicaties voor pensioenaanvullingsproducten door software van Topicus. De ict-dienstverlener uit Deventer is met zijn platform Pension & Wealth uitverkoren boven tien andere mededingers. De bank speelt met de vervanging, die eind...
Lees verder

BT halveert latentie van glasvezel
BT (het voormalige British Telecom) gaat tests opstarten met een nieuw type optische glasvezel: hollow fibre. Die moet de latentie van de verbindingen met ongeveer de helft terugdringen, zegt het bedrijf. De testfase gebeurt in samenwerking...
Lees verder

Cybercriminelen nemen cryptovaluta op de korrel
Cybercriminelen richten hun pijlen steeds vaker op cryptovaluta. Ze gebruiken daarvoor 'miners', kwaadwillende programma's die zijn ontworpen om cryptovaluta te stelen van geïnfecteerde apparaten. Dat blijkt uit onderzoek van beveiliger Kaspersky.
Lees verder

Cisco biedt gratis cursussen Python en Linux aan
In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt Cisco Nederland kosteloos vier cursussen beschikbaar. Ze zijn bedoeld om belangstellenden te laten kennismaken met de onderwerpen iot, cybersecurity, Linux en programmeren in Python.
Lees verder

DKV koopt GreenFlux om slim-ladensoftware
De Europese mobiliteitsdienstverlener DKV neemt GreenFlux over, een Nederlands leverancier van softwareplatforms voor het opladen van elektrische voertuigen. DKV zet in op koolstofarm transport en biedt wagenparkbestuurders en hun organisaties mobiliteitstoepassingen voor bijvoorbeeld tanken, tol en...
Lees verder

De 10 beste aanbieders in digital en e-commerce!
Ict-vaktitel Computable heeft tien nominaties uitgedeeld binnen de Computable Awards 2021 in de categorie Digital & E-commerce. Het gaat om Accenture Interactive, Enrise, ForAddress, Matrixian Group, MCS, Osudio, OX Quote van AESC en Oroox, Snowflake, Succes...
Lees verder

Dit is waarom mkb een it-specialist nodig heeft
Wie tegenwoordig in een stoptrein stapt kan zich nauwelijks voorstellen dat alle coupés een paar jaar geleden nog van asbakken waren voorzien. Op eenzelfde manier is het tegenwoordig bijna ondenkbaar dat het midden- en kleinbedrijf geen...
Lees verder

De toekomst van de it-vraagbaak
Dit jaar vormt de passage naar het nieuwe normaal. Organisaties buigen zich over thema's als verdienmodellen, bedrijfscultuur en samenwerking. De centrale rol die technologie hierbij speelt, is evident. Voor veel organisaties gaat dit jaar de digitale...
Lees verder

'Pionieren' met app voor omwonenden Schiphol
Het was echt pionieren wat Schiphol het afgelopen anderhalf jaar deed. Een eigen team van ontwikkelaars, ontwerpers en data scientists luisterde goed naar buurtbewoners en bouwde vervolgens Notifly. De zelflerende app informeert omwonenden over het vliegverkeer...
Lees verder

Schiphol informeert buren via app over vliegtuigen
Notifly is de nieuwe app waarmee luchthaven Schiphol omwonenden informeert over actueel en toekomstig vliegverkeer op hun locatie. De app werd in bijna anderhalf jaar gebouwd in ontwikkeltool Flutter en maakt volop gebruik van zelflerende algoritmes....
Lees verder