zaterdag 20 juli 2019

Rechter verlaagt waarschijnlijk miljardenboete onkruidverdelger Roundup

Rechter verlaagt waarschijnlijk miljardenboete onkruidverdelger Roundup
Een Amerikaanse rechter zal naar verwachting de boete van 2 miljard dollar (1,77 miljard euro) voor Bayer AG vanwege onkruidverdelger Roundup flink verlagen. Volgens Bloomberg kan de boete wel eens...
Lees verder

Rechter verlaagt miljardenboete onkruidverdelger Roundup waarschijnlijk
Een Amerikaanse rechter zal de boete van 2 miljard dollar (1,77 miljard euro) voor Bayer AG vanwege onkruidverdelger Roundup naar verwachting flink verlagen. Volgens Bloomberg kan de boete weleens 90...
Lees verder

Meer zekerheid voor 850.000 uitzendkrachten dankzij nieuwe concept-cao
Een nieuw cao-conceptakkoord geeft 850.000 uitzendkrachten in Nederland meer werkzekerheid, een betere rechtspositie en begeleiding om duurzaam aan het werk te kunnen. Dat melden vakbonden en...
Lees verder

Vijf vragen over de plannen voor windmolens op zee
De ontwikkeling van de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee krijgt steeds meer vorm. Zeker nu onlangs bekend is geworden dat Vattenfall er opnieuw een windpark gaat bouwen. Deze plannen...
Lees verder

Topzomer voor bestrijdingsdiensten: 'Insecten leveren goeie business op'
Eikenprocessierupsen, het mediterrane draaigatje en vliegende mieren zijn anno 2019 niet meer weg te denken uit onze achtertuin. Wat betekenen al die insectenplagen voor bestrijdingsdiensten?
Lees verder

Door alle windmolenparken wordt het dringen op de Noordzee
De ontwikkeling van de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee krijgt steeds meer vorm. Zeker nu onlangs bekend is geworden dat Vattenfall er opnieuw een windpark gaat bouwen. Deze plannen...
Lees verder

CBS: Steeds meer jongere mannen kunnen of willen niet werken
Een steeds grotere groep mannen tussen de 25 en 45 jaar is niet actief op de arbeidsmarkt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het bijvoorbeeld om mannen die niet kunnen werken....
Lees verder

CBS: 'Steeds meer mannen kunnen of willen niet werken'
Het aantal Nederlandse mannen tussen de 25 en 45 jaar dat niet actief is op de arbeidsmarkt, wordt steeds groter. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om mannen die niet...
Lees verder

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening t.b.v. PCBO Smallingerland - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaken...
Lees verder

1-W-16554-19: Stadse Werken: rioolwerkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleggen van...
Lees verder

Maatwerkarrangementen 2020 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

Raamovereenkomsten innovatieve Voertuigen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud Scholengroep IJsselgraaf - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaken...
Lees verder

Bestek Vecht Junne-Hardenberg, Karshoek/Stegeren - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: | CPV: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Lees verder

Bestek Vecht Junne-Hardenberg, Rheezermaten - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: | CPV: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Lees verder

Levering inzamelvoertuig met zijbelading (zijlader) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Laad- of...
Lees verder

MF Schoogebouw - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten door...
Lees verder

Meerjarig Onderhoud Civiele Assets Metro Amsterdam Fase Inventarisatie en Conditiemeting - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

de verwerving van vaartuigen (RHIB's) voor de NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Boten
Lees verder

Assurance services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure:...
Lees verder

Betalingsverkeer - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Aardfoutdetectoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Diplomatieke diensten (transport en logistiek) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OpenStack Support - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Wijkaanpak Vogelbuurt - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Warmtebeeldcamera's - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trajectbenadering N244a-N246 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2016 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Grossiersfunctie Droge Kruidenierswaren - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: | CPV: Diverse voedingsmiddelen en droge waren
Lees verder

Marktconsultatie doorontwikkeling natuurbrandverspreidingsmodel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Informatiesystemen
Lees verder

Personeelsinformatie- & Salarisadministratieapplicatie - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meubilair - Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale werkplek gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT-Hardware - CSG Reggesteyn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervoer risico containers - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Onderhandeling zonder...
Lees verder

Aanbesteding "Renovatie buitensportaccommodaties Gemeente Culemborg" - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Abonnementenbeheer - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oogheelkundige units - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare verlichting - Schiphol Tradepark - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Representatief meubilair - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

A01.4.2019 Instandhoudingsinspecties Civiele kunstwerken gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Gebruikershardware en Touchscreens - Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Office 365 ProPlus licenties Hellendoorn 2019 - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Informatiesysteem voor Schatkistbankieren - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzorging cateringdiensten en voorzieningen & verzorging warme drankenautomaten - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

WereldKidz - aanbesteding meubilair - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online Selectietesten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalverwerking - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2018-0172 Bullebak (brug 149) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Europese Aanbesteding "Medische Beroepsaansprakelijkheidsverzekering" - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Trapliften
Lees verder

EA - Contractmanagement - Brokerdienstverlening Inleen - N.V. Eneco Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Market Orientation Wind Resource Assessment Hollandse Kust (west) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door...
Lees verder

EA Stichting Prohles ICT-Hardware - Stichting Prohles
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en (gebruikers)advies - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Producten voor...
Lees verder

AI 2019-0192 Leuningen bruggen Vijzelstraat - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2019...
Lees verder

Hof aan de Dijkstraat - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Reclamebureau - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Reclame- en...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland - Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursbureaus -woninginventarisatie en bouwbegeleiding SSV - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker gegevensbeheer 2 fte - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

31146484: Marktconsultatiedocument Renovatie Prinses Marijkesluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-08-2020 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Reinigen rioolgemalen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146484: Marktconsultatiedocument Renovatie Prinses Marijkesluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

'Voorkeursleveranciers werkzaamheden Stedelijk water en riolering' - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel - Europees openbare aanbestedingsprocedure Wmo-hulpmiddelen - Gemeente Scherpenzeel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Luifelmakelaar - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel - Open house hulp bij het huishouden - Gemeente Scherpenzeel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Mobiliteitstrajecten - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog 'Control-tower container wegvervoer' - Stichting Connekt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DPS Connectivity Services - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2029 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Voertuigtelematica Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Systeem voor...
Lees verder

Senior projectleider Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

vrijdag 19 juli 2019

WTO: WTO members submit new proposals to move farm negotiations to “solution-finding” phase

WTO members submit new proposals to move farm negotiations to "solution-finding" phase
At a meeting of the WTO's Committee on Agriculture in Special Session on 15 July, members put forward several new submissions to give a push to the agriculture negotiations and to move into a "solution-finding" phase once negotiations resume in September.
Lees verder

DDG Agah: International community must redouble efforts to help meet SDGs
Speaking at the United Nations' High-level Political Forum on the Sustainable Development Goals (SDGs) in New York on 16 July 2019, Deputy Director-General Yonov Frederick Agah called for greater cooperation among international organizations to help revitalize the global partnership for development...
Lees verder

WTO members prepare for intensified fisheries subsidies negotiations in September
At the 8-12 July meetings on fisheries subsidies of the Negotiating Group on Rules, WTO members endorsed working papers and the schedule of meetings for September to December in preparation for intensifying work for the rest of the year. Heads of WTO member delegations commented positively on fresh...
Lees verder

STDF responding to needs of developing countries in building SPS capacity, evaluation says
The Standards and Trade Development Facility (STDF) is responding to the needs of developing countries by improving their capacity to meet sanitary and phytosanitary (SPS) standards and to unlock trade opportunities, according to an independent evaluation published on 17 July 2019. The report...
Lees verder

WTO launches "Trading for Impact"' video contest
The WTO is inviting young people to take part in a video contest aimed at showcasing their stories, hopes and aspirations for world trade. The winners will be announced at the WTO's Public Forum to be held from 8 to 11 October in Geneva. All videos must be submitted by 30 August 2019.
Lees verder

New book highlights key outcomes from WTO Ministerial Conferences
A new book containing all the key results from WTO Ministerial Conferences since the organization was established in 1995 was unveiled at the WTO on 18 July. Spanning 11 Ministerial Conferences held between 1996 and 2017, "WTO Ministerial Conferences: Key Outcomes" includes Ministerial Decisions...
Lees verder

DG Azevêdo welcomes progress in discussions on investment facilitation
Speaking at a meeting of the Structured Discussions on Investment Facilitation for Development on 18 July, Director-General Roberto Azevêdo welcomed the progress made in the talks to date and commended participants for advancing in an open, transparent and inclusive manner. He said the discussions...
Lees verder

"WTO Ministerial Conferences: Key Outcomes" book launch
Lees verder

Azevêdo: WTO reform is already happening
At a meeting of the full WTO membership on 19 July, Director-General Roberto Azevêdo reported on the debate about reform of the WTO. He said that discussions focused on three areas: addressing issues in the Dispute Settlement System, including the impasse in appointments to the Appellate Body;...
Lees verder

Items proposed for consideration at the next meeting of Dispute Settlement Body
The WTO Secretariat has circulated a meeting notice and list of items proposed for the next meeting, on 16 July 2019, of the Dispute Settlement Body, which consists of all WTO members and oversees legal disputes among them. The meeting notice is circulated in the form of a document officially...
Lees verder

Tuinbouw- en pluimveemissie naar Ivoorkust, inclusief deelname aan SARA 2019

Tuinbouw- en pluimveemissie naar Ivoorkust, inclusief deelname aan SARA 2019

Bent u werkzaam op het gebied van tuinbouw of pluimvee? Wilt u zakendoen, samenwerken of contacten leggen met de West-Afrikaanse agrifoodsector? Ga dan mee met de missie naar Ivoorkust van 21 tot en met 26 november 2019.

Tijdens deze missie neemt u onder meer deel aan de SARA-beurs; de belangrijkste agribeurs in de regio.

Wat biedt de missie u?

U krijgt de mogelijkheid om in contact te komen met zakenpartners en relevante partijen op gebied van agrifood, tuinbouw en pluimvee in Ivoorkust en andere West-Afrikaanse landen.

Lees verder

Pilot voor huizen met slechte funderingen: slopen of nieuwbouw?
stutten woningen

Eigenaren van huizen in Zaanstad met een slechte fundering kunnen zich vanaf vandaag samen met hun buren opgeven voor een pilot: het hele blok slopen en vervangen door nieuwbouw.

Lees verder

Toewijzing gezouten pluimveevlees juli 2019

Nieuwsbericht 19.058 - De Europese Commissie heeft de toewijzingen gepubliceerd van de aanvragen voor gezouten pluimveevlees. Met de certificaten kunt u invoeren met een verlaagde invoerheffing.

Lees verder

Toewijzing invoercertificaten knoflook juli 2019
Knoflook

Nieuwsbericht 19.059 - De Europese Commissie heeft de invoercertificaten voor knoflook toegewezen. Met de certificaten kunt u knoflook met een verlaagde invoerheffing invoeren.

Lees verder

Octrooiblog: Een reis om de wereld met 10 koffers
Met koffer wandelende vrouw

Ga je mee op een innovatieve reis? We beginnen met een Nederlandse tentkoffer en gaan dan via een Ierse stepkoffer naar 3 Amerikaanse kofferuitvindingen.

Lees verder

Publicatie Jaarverslag 2018 Kiesgroepprogramma

Publicatie Jaarverslag 2018 Kiesgroepprogramma
Het ministerie van Financiën heeft op 19 juli 2019 het jaarverslag 2018 van het Kiesgroepprogramma van het ministerie gepubliceerd. In het verslag staat een overzicht van de werkzaamheden van het ministerie ter versterking van de openbare financiën van de zogenoemde kiesgroeplanden. Dat zijn:...
Lees verder

Oud-minister Roelof Nelissen is overleden
Oud-minister Roelof Nelissen is donderdag 18 juli op 88-jarige leeftijd overleden. Dat verdrietige nieuws bereikte ons vandaag. Nelissen was van 1971 tot en met 1973 minister van Financiën.
Lees verder

KPN kiest na heroriëntatie voor Achtung! mcgarrybowen

KPN kiest na heroriëntatie voor Achtung! mcgarrybowen
De switch komt na aankondiging nieuwe (marketing)strategie.
Lees verder

Vervolg Mono-campagne: 'Laat je telefoon lekker zitten'
De actie moet fietsers wijzen op de boete voor appen en bellen op de fiets.
Lees verder

Vita wil inclusiefste merk van Noorwegen worden, en brengt ode aan menselijke imperfecties
De campagne 'For a million kinds of beautiful' is ontwikkeld door Havas Lemz Amsterdam.
Lees verder

Intersport wereldwijd naar We Are Pi
Amsterdamse bureau werkt aan eerste campagne rond nieuwe strategie sportmerk.
Lees verder

Magioni haalt smaakvol uit naar New York Pizza en komt met een flink stel bloemkoolhersenen
'Als een modern bedrijf kunnen wij niet accepteren dat in 2019 vrouwen worden vergeleken met bloemkolen.'
Lees verder

Bierconsument: 'Merk minst belangrijke factor bij keuze voor een bier'
Andere uitkomsten uit het Nationaal Bieronderzoek 2019: de trends van laagalcoholische bieren en van 'food pairing' zetten door.
Lees verder

Mannenmedia stapt over op server side header bidding
Netwerk gaat in zee met Adhese.
Lees verder

Pepsi Max in video mapping op Zwarte Cross
Vrumona tekent sponsorovereenkomst.
Lees verder

Purpose is dé marketingkans van nu
De toekomst van geloofwaardige purpose marketing ligt in de handen van de Chief Purpose Officer.
Lees verder

Milka-claim 'kleinschalige boerderijmelk' is misleidend, zegt Reclame Code Commissie
'Het is onmogelijk dat zo'n groot en internationaal bedrijf als Milka de melk uitsluitend betrekt bij kleinschalige boeren.'
Lees verder

Amazon door EU doorgelicht op misbruik verkoopgegevens van concurrenten
Volgens de Europese Commissie lijkt het erop dat Amazon informatie oever concurrenten gebruikt om daar voordeel uit te halen.
Lees verder

Online of offline marketing: welke strategie is effectiever?
Marketing is een van de belangrijkste aspecten van de moderne bedrijfsvoering.
Lees verder

Blendle gaat aan marketing werken voor 'integrale groei'
Blendle maakt na vijf jaar nog geen winst. Met de hulp van 'Contemporary advertising agency' Wellwood moet daar verandering in komen.
Lees verder

Jumbo naar Yune voor social content en online video
Bureau verzorgt de dagelijkse content en campagnes.
Lees verder

Hoe Oranje ook onze verwachtingen overtrof
Uiteindelijk zagen 5,5 miljoen Nederlanders hoe de vrouwen vicewereldkampioen werden. Een kleine terugblik op een fantastisch toernooi.
Lees verder

Mediagebruik tijdens de zomervakantie
De Nederlandse media worden niet losgelaten tijdens de zomervakantie. Wat betekent dat voor het totale mediagebruik en wat heb jij eraan?
Lees verder

'Ook over data valt te twisten'
Kunnen alleen ervaren marketeers een goed idee herkennen? Over deze vraag buigen Marion Koopman en Reinier Steures zich in New Creativity.
Lees verder

Laat de krokodil in je los
#Crocodileinside. In juni lanceerde Lacoste haar nieuwste campagne waarin de iconische krokodil centraal stond.
Lees verder

Interne communicatie: belangrijker dan ooit, minder gewaardeerd
Dit zijn de resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek van Involve en Adformatie: Trendonderzoek Interne Communicatie 2019.
Lees verder

Sonos niet bang voor merkafbreuk door co-creatie met Ikea
Premiummerk Sonos gaat een vergaande samenwerking met 'for the many-Ikea' aan. Win-winsituatie?
Lees verder

Gezonde kansen voor de foodretail
Is de supermarkt van de toekomst, straks een verlengde van de huisarts? Henk Hofstede (ABN Amro) acht dit zeer waarschijnlijk.
Lees verder

Mini komt met kunstwerk voor wereldwijde lancering volledig elektrische auto
De muurschildering is gemaakt door Franky Sticks en 180 Kingsday.
Lees verder

Digital Enterprises neemt VI over van WPG
Voetbalplatform toch naar digitale uitgever.
Lees verder

CEO's van AH, Jumbo en Plus: ga op vakantie naar Polen!
Bij ons scheppen we in een hipsterwinkel voor een godsvermogen quinoa in een puntzak , in Polen heb je eindeloos veel onverpakte waren.
Lees verder

Mercedes-Benz lanceert internationale campagne voor Actros-trucks
De campagne is ontwikkeld door MCR Reclamebureau uit Den Haag.
Lees verder

Mercedes-Benz komt met internationale campagne voor Actros-trucks
De campagne is ontwikkeld door MCR Reclamebureau uit Den Haag.
Lees verder

'Waarom werken bureaus zo weinig met digital nomads?'
Onbegrijpelijk, vindt fulltime reiziger Alex Malone. 'Bureaus werken veel voor internationale klanten, maar weinig met digital nomads.'
Lees verder

Lego opent flagshipstores in Utrecht en Amsterdam
De twee winkels bieden producten en ervaringen die nergens anders verkrijgbaar zijn.
Lees verder

Union stuurt toeristen verder dan de grachtengordel van Amsterdam
Het merk maakt een fietskaart die toeristen leidt naar andere highlights in Nederland.
Lees verder

Nog meer emoji's en FaceApp is een hit
Social content bureau Blauw Gras praat je bij in de #lekkersociaal.
Lees verder

Intersport brengt social media onder bij Wannahaves
Het bureau gaat onder andere concepten en campagnes opzetten voor de Football- en Training-accounts van de sportzaak.
Lees verder

'I really love the concept, no sponsors, no high tech shit'
Fotograaf en regisseur Bill Tanaka was deze week curator van RPOTDFAW*. Zijn thema: Tour of Ara in Zuid-Afrika, de échte Tour.
Lees verder

Arkin na pitch naar Café Society en The Garderens
Ze gaan werken aan een arbeidsmarkt- en 'normalisering'campagne.
Lees verder

Maandbereik online winkelen apps stijgt naar 51 procent in eerste halfjaar
Het hoogste online bereik is onder 35-49 jarigen.
Lees verder

Dit zijn de duurzame festival-activaties van Coca-Cola
Van pop-upbar tot boomhut, het frisdrankmerk heeft het allemaal.
Lees verder

Eerste puur Nederlandse Hornbach-commercials zijn wel door het vaste Duitse bureau gemaakt
De bekende Hornbach-stijl – beetje vreemd, beetje rauw, niet te serieus – is duidelijk doorgevoerd in deze 'Nederland-only' campagne.
Lees verder