dinsdag 4 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brandverzekering t.b.v de gemeente Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-26582-19: Het leveren van en het onderhoud aan heftrucks en stapelaars - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetapparatuur zeebodemonderzoek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Virtuele oefensoftware - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31121780: Ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van 2 ecopassages (project ZAMEN) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Doorlopende CAR-verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

EuregioRail communicatiestrategie - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Marktconsultatie Dakvervanging Remise Lekstraat - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dakdekkers-...
Lees verder

Gasappendages - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Food en non food - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Meerinzicht Strategisch financieel adviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie plaatsen afvalinzamelsystemen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding wagenparkbeheer - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw GMP-faciliteit NECSTGEN BV - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

(Bedrijfs)geneeskundige dienstverlening buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie businesscases opstellen voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Confocale cryo microscoop - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van inzamelvoertuigen - Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Evides N.V. - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RFI Hydrogen Lochem - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gasdistributie en aanverwante...
Lees verder

Marktconsultatie - Collectieve Arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

ICT hardware - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Inhuur arbeidskrachten onderwijsgevend personeel (OP) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Framework Agreement Charge Demolition Flexible Shaped Cutting - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats...
Lees verder

Instrument- en inhalatiegassen en cryogene vloeistoffen - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kansrijkdom vernatting - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opstellen Omgevingsvisie Gemeente Hardinxveld-Giessendam-vervolg - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud, huur, koop en opslag van Postkamerapparatuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Contractbeheer Leerlingen- en Jeugdwetvervoer - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Microsoft Lisensing Solution Provider (LSP) Aangepaste opdracht - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringstaken op het gebied van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek grensoverschrijdend belang bij internationale vervoerprognoses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Post - mboRijnland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

HTM Mobiele KA werkplek - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Spectral Analyzer - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Catering - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Cateringdiensten - mboRijnland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

WMO-Hulpmiddelen - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA NO Adviseur Ontwerp Infra nieuwbouw Test Centrum RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Property Verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Inkomensverzekering Stichting Autoriteit Financiële Markten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en support op hoogvolumescanners - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Bidirectional transceiver - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Servers en storage - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Brokerdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondernemers met internationale ambities gezocht

Ondernemers met internationale ambities gezocht
Schrijf je in voor het Oranje Handelsmissiefonds en win een jaar lang ondersteuning bij het realiseren van jouw exportambitie.
Lees verder

Industrie krimpt, maar minder dan voorheen

Industrie krimpt, maar minder dan voorheen
De Nederlandse industrie is in juli blijven krimpen, maar die krimp was wel minder sterk dan de maanden ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. Volgens de vereniging staat de inkoopmanagersindex nu op een stand van 47,9. In juni was dat nog 45,2.
Lees verder

'Maak verschil tussen evenementen binnen en buiten'
Het is raar dat in Nederland geen verschil wordt gemaakt tussen binnen en buiten evenementen organiseren. Dat zegt mede-oprichter van Ticketswap Hans Ober in BNR Zakendoen. 'Het is belachelijk dat het protest op de Dam niet is gebruikt als een enorme testcase voor het organiseren van evenementen in...
Lees verder

TikTok lijkt toch nog in Amerikaanse handen te komen
De klokt tikt voor het populaire social medium Tik Tok. Dit weekend wilde Donald Trump het nog verbieden omdat het Chinese bedrijf data zou verzamelen van Amerikaanse burgers. Daarop besloot Tik Tok om de Amerikaanse tak dan maar te verkopen. Microsoft is geïnteresseerd en Trump geeft hen...
Lees verder

Zweedse corona-aanpak lijkt succesvol
Terwijl heel Europa een toenemende hoeveelheid coronagevallen telt, is het in Zweden nog rustig. De trend in Zweden lijkt duidelijk: de hoeveelheid coronabesmettingen die er elke dag bij komen neemt af, waar die in Nederland juist toeneemt. Toch is er kritiek, en doen alsof het nu allemaal de goede...
Lees verder

Leeuwardens toeristentreintje voor de rechter om coronaregels
De eigenaren van een toeristentreintje in Leeuwarden eisen in een kort geding dat ze meer passagiers mogen vervoeren. Ze hebben tussen elke bank een spatscherm geplaatst van plastic, maar de veiligheidsregio wilde geen uitzondering op de corona-regels maken.
Lees verder

VK komt met omstreden snelle coronavirustests
Binnen 90 minuten weten of je corona hebt, of dat het gewoon om een griepje of verkoudheid gaat. In Groot-Brittannië is dit binnenkort mogelijk. Het land komt met supersnelle coronatests die ook andere ziektes kunnen opsporen, maar sommige experts zijn kritisch op deze tests.
Lees verder

Nederlandse techniek monitort heropgebouwde Genuese brug
De nieuwe brug bij het Italiaanse Genua wordt vanmiddag geopend. De oude snelwegbrug stortte twee jaar geleden in, met 43 doden als gevolg. Daarom zit deze nieuwe brug vol met techniek om te monitoren hoe veilig hij is.
Lees verder

Druktemonitor moet afstand houden makkelijker maken
Drukke plaatsen vermijden, dat is een van de belangrijkste regels waar we ons aan moeten houden om het coronavirus te bestrijden. Omdat het soms lastig kan zijn om in te schatten hoe druk het is op de plaats waar je heen wil, ontwikkelde het Bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen een druktemonitor....
Lees verder

Doorbraak in strijd tegen RS-virus
50 jaar onderzoek was er voor nodig. Maar eindelijk is er een effectief middel gevonden tegen het RS-virus. Dat staat in het medische blad The New England Journal of Medicine. Dit virus is wereldwijd de op een-na-grootste doodsoorzaak onder baby's.
Lees verder

Wie wordt de running mate van Biden?
In de Verenigde Staten moet Democratische presidentskandidaat Joe Biden deze week een belangrijke beslissing nemen: wie mag zich straks zijn running mate noemen? Oftewel, wie wordt de VP, de vice-president, als hij misschien de verkiezingen wint?
Lees verder

Studentenverenigingen zijn dit jaar ontzettend populair
Vanwege de coronamaatregelen hielden een aantal verenigingen al voorinschrijvingen en die zaten binnen no time vol. Kunnen de verenigingen de hoeveelheid 'sjaarzen', of eerstejaarsstudenten, nog wel aan straks?
Lees verder

Live Updates | 'Met mijden drukke plaatsen rem je corona'
Drukke plaatsen mijden, dat is een van de belangrijkste regels waar we ons aan moeten houden om het coronavirus te bestrijden.
Lees verder

maandag 3 augustus 2020

Important updates about GDPR compliance


Important updates about GDPR compliance


Dear Partner,

As a result of the recent Court of Justice of the European Union ruling on data transfers, invalidating the Privacy Shield, Google will be moving to Standard Contractual Clauses (SCCs) for transfers of online advertising and measurement personal data out of the Europe Economic Area, Switzerland and the UK.

We will therefore be updating our existing Google Ads Data Processing Terms, Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms and Google Measurement Controller-Controller Data Protection Terms to add the relevant SCCs as adopted by the European Commission.

We are making these updates solely to address GDPR compliance. The updates do not give Google additional rights over data. If the Google Ads Data Processing Terms or Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms are already part of your contract (or if you have separately accepted the Google Measurement Controller-Controller Data Protection Terms where available), the updates will apply from August 12, 2020.

For more information, please see this article that we will continue to update or (if applicable) speak to your Google representative.

Thanks,

The Google Team

Apple wil forse huurverlaging Britse winkelpanden

Apple wil forse huurverlaging Britse winkelpanden
Apple wil tijdelijk minder betalen voor de huur voor zijn 38 Britse winkelpanden. In sommige gevallen moet het bedrag met de helft omlaag. Wel wil Apple in ruil voor die verlaging de huurcontracten verlengen, meldt The Sunday Times.
Lees verder

PostNL verhoogt pakketcapaciteit met 40 procent
COVID-19 heeft het gedrag van de consument wezenlijk veranderd. Er wordt steeds meer online besteld. Dat constateert PostNL bij de presentatie van de halfjaarcijfers.
Lees verder

Omzet McDelivery verdriedubbeld
De omzet van McDonald's bezorgservice McDelivery is in 2019 verdriedubbeld ten opzichte van 2018. De uitrol van de dienst is de afgelopen maanden verder opgeschaald. De restaurantketen verwacht eind 2020 honderdvijftig (bestel)punten met de bezorgpartners Uber Eats en Thuisbezorgd.nl te realiseren, een verdriedubbeling ten opzichte van begin 2019.
Lees verder

Wehkamp: 'Handelsresultaat omhoog, nieuwe strategie werkt'
Wehkamp Groep heeft zijn onderliggende financiële resultaten in het boekjaar van april 2019 tot maart 2020 naar eigen zeggen aanzienlijk verbeterd. Het handelsresultaat steeg met meer dan 50 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 24 miljoen euro. De totale klantenomzet daalde overigens licht met 3 procent tot 640 miljoen euro.
Lees verder

Albert Heijn op zoek naar techtalent via wervingscampagne
Albert Heijn gaat de komende tijd op zoek naar data-, digital- en techtalent. Met de arbeidsmarktcampagne AH Technology: Reinventing Food […]
Lees verder

Microsoft kleedt spraakhulp Cortana uit
Microsofts spraakhulpje Cortana krijgt een nieuwe toekomst. Dat de mobiele app voor iPhones en Android zou verdwijnen buiten de VS was al bekend, nu gaan ook diverse integraties verdwijnen, waaronder de ondersteuning voor luidsprekers van Harman.
Lees verder

Rotterdam lanceert subsidieregeling voor slimme energienetwerken
De gemeente Rotterdam gaat een nieuwe subsidieregeling aanbieden om de ontwikkeling van slimme energienetwerken. Met deze subsidieregeling wil Rotterdam vaart maken met de aanleg en uitrol van innovatieve energiesystemen (zogenaamde Smart Energy Systems), die nodig zijn voor de toenemende vraag naar schone energie in stad en haven.
Lees verder

Rakuten sluit marktplaats Buy.com
Het Japanse Rakuten stopt met de Amerikaanse webwinkel Buy.com. Het bedrijf trekt zich terug uit de Amerikaanse markt, waarbij 87 mensen hun baan verliezen.
Lees verder

Budgettoestel Google weer niet in Nederland verkrijgbaar
Eindelijk is hij aangekondigd, maar wederom niet in Nederland beschikbaar: Googles Pixel 4a smartphone.
Lees verder

Computable presenteert aangepast proces Awards 2020

Computable presenteert aangepast proces Awards 2020
Het verbaast niemand: het proces rondom de Computable Awards ziet er door de Covid-19-uitbraak anders uit dan voorgaande jaren. Niet dat de aanpassing gevolgen heeft voor de inhoudelijke toetsing van de voordrachten.
Lees verder

'Aanleiding crisis is verdrietig, maar bijvangst is goed nieuws'
De Computable Awards zijn hét jaarlijkse hoogtepunt in de zakelijke ict-markt in Nederland. De in totaal 774 aanmeldingen in 2020 worden in verschillende juryrondes allemaal beoordeeld. De hoofdjury houdt in alle twintig categorieën toezicht op het...
Lees verder

Trump wil TikTok in de ban doen
De razend populaire video-app TikTok ligt in het vizier van Donald Trump. Aanvankelijk wilde de president de Chinese app koudweg verbieden in de VS, nu zou Microsoft toch toestemming krijgen om de Amerikaanse activiteiten van het...
Lees verder

Jaarcijfers Centric: winst halveert en omzet daalt
Het zijn zware tijden voor Centric. De winst is in 2019 gehalveerd ten opzichte van 2018. Was de winst in 2018 nog 18,3 miljoen euro netto, een jaar later was dit nog maar 9,8 miljoen. Wel...
Lees verder

Tech-sector lijkt immuun voor corona
De corona-crisis lijkt de technologiesector geen windeieren te leggen. De grote tech-bedrijven hebben adequaat kunnen inspelen op de opportuniteiten die de crisis meebracht en worden daarvoor beloond met stevig stijgende beurskoersen. Dat blijkt uit onderzoek van...
Lees verder

Red Kubes vereenvoudigt Kubernetes-gebruik
Grotere ondernemingen, traditionele bedrijven en overheden voelen druk om net zo vlot nieuwe software uit te rollen als startups dat doen die als het ware in de cloud zijn geboren. Dit stimuleert de transformatie van de...
Lees verder

Cyberveerkracht is reddingsboei in onzekere tijden
We staan aan het begin van een decennium waarin onze tegenstanders de macht zullen hebben al onze geheimen te lezen, zich als eenieder van ons voor te doen, en gedachten in ons hoofd te beïnvloeden. Cybercriminelen...
Lees verder

Computable nomineert in duurzaamheid en mvo
Ict-vaktitel Computable heeft tien genomineerden uitgedeeld voor de Computable Awards 2020 in de categorie Duurzaamheid & MVO. Het gaat om Acronis, Baangericht, Blockheating, Capgemini, Correctbook, Design (Y)our Future, LEAP, Microsoft Nederland, Solar Boat Team en Tunga....
Lees verder

Acronis focust met securitycentrum op EMEA
Acronis, leverancier van back-up- en herstelsystemen, opent een cyberbeschermingscentrum in het Zwitserse Schaffhausen. Met dit centrum wil het bedrijf zich sterker profileren in Europa en zijn partners, klanten en particulieren helpen met diensten voor cyberbescherming, doorlopende...
Lees verder