Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Uitbesteding Financiële, Personeels- & Salarisadministratie - Commissariaat voor de Media
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Administratiediensten
Lees verder

Roderwolde Droge en Natte graslanden maaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Bestek 2349 Herinrichting N825 Nettelhorsterweg 1e Fase km. 0.0-3.90. - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Technische ontwerpdiensten
Lees verder

Broker inhuur managementadvies en andere specialistische Diensten t.b.v. de IND - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

Sfeerverlichting Sittard-Geleen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verlichte borden en naamplaten
Lees verder

Oostervoortse Diep Gemeente Noordenveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Leveren Sonar en Navigatiesystemen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Duik- en snorkeluitrusting
Lees verder

Effectonderzoek kansrijke interventies in het po en vo - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Lees verder

Bovengrondse Staalconservering - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gasdistributie en aanverwante diensten
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Software Licentie Partner - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Software Broker - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Behandeleenheden mondzorg - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tandartsunits
Lees verder

Broadcast ENG beeldregistratie apparatuur - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Productie-uitrusting voor uitzendingen
Lees verder

Levering, plaatsing, onderhoud en verwijdering van nieuwe trapliften - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Trapliften
Lees verder

Vervoer en gerelateerde dienstverlening - Laborijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wegvervoersdiensten
Lees verder

Boeken - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bibliotheekboeken
Lees verder

A08.215 Herinrichting Schipholweg Oost Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Lees verder

Bedrijfsafval ingezameld op gemeentelijke locaties Gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op het gebied van vuilnis en afval
Lees verder

ICT Diensten gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Leveren van Aardgas aan Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aardgas
Lees verder

Kansrijke interventies voor effectonderzoek in het po en vo - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten voor onderwijs en opleiding
Lees verder

Projectvoorbereider Zuid-Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Medewerker grondzaken - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Wijziging leveringsovereenkomst gecompenseerd gas inkoopcollectief ICZ - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, Midden-Limburg NL422 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Aardgas
Lees verder

Junior ontwikkelaar Frontend - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Inburgering: Onderwijsroutes MBO en B-1 Entree - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Sociale diensten
Lees verder

Boombeheer gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhouden van bomen
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Hoog volume drukwerk en enveloppen - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Drukwerk en aanverwante producten
Lees verder

Bakken voor gescheiden afvalinzameling - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en vuilniszakken van polytheen
Lees verder

Onderhoud kunstgrasvelden - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van speelplaatsuitrusting
Lees verder

UX designer DIVA en DIVA-BB - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Juridisch medewerker Omgevingsrecht - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Installatieonderhoud en - projecten - Stichting OVO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure: Openbaar | CPV: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
Lees verder

Kerstattenties 2022 Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

The New Timetabeling Project - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Software voor onderwijsdoeleinden
Lees verder

Raamovereenkomst voor Aanpassing veiligheidsmaatregelen kunstwerken Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Technische ontwerpdiensten
Lees verder

Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR Q2-2022 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Bedienen sluizen en bruggen Oude IJssel - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Europese aanbesteding Uitzenddienstverlening - Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV: Personeels- en loonlijstdiensten
Lees verder

Europese aanbesteding Architectendiensten de Sjofar - Stichting PCBO Apeldoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Lees verder

Smalspoortractor, 1,75 m. breed - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Maaimachines
Lees verder

Mobiele kraan (ca. 16 ton) - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Maaimachines
Lees verder

Breedspoor rupskraan, semi-binnendraaier - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Maaimachines
Lees verder

Breedspoortractor gereed voor bestaande aanbouw - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Maaimachines
Lees verder

Breedspoortractor met giekenstelsel voor maaibalk en hark - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Landbouwmachines
Lees verder

140 pk Breedspoortractor met middenaanbouwgiek - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Landbouwmachines
Lees verder

Smalspoortractor, 1,95m breed - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Landbouwmachines
Lees verder

Groengas installatie (marktconsultatie) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-12-2035 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
Lees verder

Onderhoud W-installaties - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Lees verder

Onderhoud groenvoorzieningen gemeente Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

Aardgas - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Aardgas
Lees verder

Gunningen DAS Q1 2022 Alphen a/d Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Gunningen DAS Q2 2022 Alphen a/d Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Semarang Urban Flood Resilience - Invest International Public Programmes B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Market Consultation IR Sensors - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen
Lees verder

ROVK UN verpakkingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakken voor het verpakken van goederen
Lees verder

Maaien waterlopen C. Oude Willem en De Bunders Hoogersmilde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Aanbesteding veranderprogramma Vrije Universiteit Amsterdam - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Lees verder

Onafhankelijk marktonderzoek en IT advisering - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten in verband met informatietechnologie
Lees verder

AI 2022-0118 - Levering zonnepanelen op sportgebouw Sportcentrum Caland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
Lees verder

Warmtebeeldcamera's - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
Lees verder

Modernisering telefonie gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telecommunicatiediensten
Lees verder

Schoonmaakdienstverlenging Meer Primair - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Reiniging van gebouwen
Lees verder

Aanleg en onderhoud openbare verlichting gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2022 - 2037 - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van buitenverlichting
Lees verder

Servers, storage- en netwerkcomponenten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Limburg (NL) NL42, Midden-Noord-Brabant NL412, NOORD-NEDERLAND NL1, OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder