Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Meten en monitoren riooloverstorten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting
Lees verder

levering van telefonie en omnichannel diensten inclusief de integratie met Microsoft Teams - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telecommunicatiediensten
Lees verder

Afvalmanagement - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

AvePoint Cloud Governance en Policies & insights licenties - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Openbare aanbesteding schoonmaakonderhoud - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure: Openbaar | CPV: Wassen van ramen
Lees verder

Levering en onderhoud Tankvoertuigen kerosine - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tankwagens voor vliegtuigbrandstof
Lees verder

Renovatie Spoedeisende Hulp - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Vastgoedregie - Stichting Biezonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwkundig advies
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur Professionals vanaf schaal 8 - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Meubilair - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

Projectleider Monitoring (0.5 fte), vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

NU SPOG - Schoonmaak, locatie Breedeweg 2 - Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Voor Openbaar, Katholiek En Algemeen Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Schoonmaken van scholen
Lees verder

WGA ERD verzekering Gemeente Leudal - Gemeente Leudal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten Gemeente Zwartewaterland - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Marktverkenning valpreventie trainingen voor senioren - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar | CPV: Fysiotherapiediensten
Lees verder

Architectenselectie Etty Hillesum College - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Ontwerpen van draagconstructies
Lees verder

Levering en onderhoud Portofooninstallatie - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
Lees verder

ROVK UN verpakkingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakken voor het verpakken van goederen
Lees verder

Levering en plaatsing ondergrondse restafvalcontainersystemen, gemeente Zevenaar - Stichting Beheer "Borchwerf II"
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en vuilcontainers en bakken
Lees verder

31177388 Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW) - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
Lees verder

Accountantsdiensten SNN - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Lees verder

Europese openbare aanbesteding meubilair SG Sophianum - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

Levering en plaatsing restafvalcontainersystemen, gemeente Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en vuilcontainers en bakken
Lees verder

KVK - Catering- en Banquetingdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

WGA ERD verzekering Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Levering straatbakstenen lingeformaat - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Bakstenen
Lees verder

Facilitair integratie platform Radboud Universiteit - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

WGA ERD verzekering ASKO - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Europese openbare aanbesteding buitenlandse postbezorging - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Postdiensten
Lees verder

Market consultation for remotely releasable cargo hooks - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Raamovereenkomst maaien gazons gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van terreinen
Lees verder

MANAGED VPN OMGEVING - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: WAN-diensten
Lees verder

Europese aanbesteding Doelgroepenvervoer ViaVé - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Taxidiensten
Lees verder

EA CVO groep PSA-FA systeem - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Administratieve diensten voor onderwijs
Lees verder

Onderhoud verkeersregelinstallaties - Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van verkeerslichten
Lees verder

Gunningen DAS Q2 2022 De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

subsidie verbouwing Bernarduskerk Made - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Restauratiewerkzaamheden
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Overheidsbrede Cyberoefening - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor crisismanagement
Lees verder

Verwerking afvalstromen milieustraat inclusief transport grof tuinafval milieustraat, comprimeren afval milieustraat en optioneel transport afvalstromen vanaf milieustraat - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op het gebied van vuilnis en afval
Lees verder

Levering RVS Bevestigingsmateriaal - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bevestigingsmiddelen
Lees verder

Groengas installatie (marktconsultatie) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-11-2035 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
Lees verder

Opstalverzekering ABG-gemeenten - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaak Gemeente Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reiniging van gebouwen
Lees verder

Onderhoud verhardingen - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

31180624 en 31180342, Raamovereenkomst Vergunningverlening + BBK-meldingen ON, MN, ZN en WNZ - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

AV-middelen Dommelzaal - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Audiovisuele uitrusting
Lees verder

Aanleg en onderhoud openbare verlichting gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2022 - 2037 - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van buitenverlichting
Lees verder

Adviseur Informatiemanagement - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

DPIA-specialist Jeugd/Wmo - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Personeelsadministratie- en salarisadministratiesysteem - Gemeente Hattem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Loonadministratiediensten
Lees verder

1-D-27763-21: Aanschaffen, leasen en/of huren van vaste en mobiele betaalautomaten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Financiële en verzekeringsdiensten
Lees verder

Conservering BNS Leopold - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. de Gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

RAW-raamovereenkomst rooien bomen en noodsnoei Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

WAN-implementatie - Local Breakouts - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: WAN-diensten
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten Talentenregio - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Sociaal Raadslid - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Afvalinzameling (HRA, PMD en GFT) gemeente Waalre 2023 e.v - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor ophalen van vuilnis
Lees verder

Data scientist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. de Gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Schoonmaak binnensport accommodaties - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Lees verder

Projectleider 3D Informatiemodel en water - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Openbaar | CPV: Medische hulpmiddelen
Lees verder

AI 2022-0006 Levering Zonnepanelen op sportgebouw Sportcentrum Caland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Zonne-energie
Lees verder