Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Brandverzekering Gemeente Neder-Betuwe - Gemeente Neder Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. de Gemeente Buren - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

The purchase of Magnets for the Beam Line - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
Lees verder

Application Floor Plan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten in verband met software
Lees verder

NU Groeisaam - Laptops - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk afspraken- en registratiesysteem Corona - LCCB - GGD GHOR Nederland - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Elektrotechnische installatiewerken
Lees verder

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Straatverlichtingsuitrusting
Lees verder

Market Consultation Calibrated Mallina - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen
Lees verder

Train lifting system with movable roof access working platforms NS Haarlem - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Hijs-, hef- en transportuitrusting
Lees verder

Levering en installatie zonnestroomsysteem op Cluster Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zonne-energie
Lees verder

Ophogen en voorbelasten bouwterrein landstation - IJVER - Alpha[Locatie Borsele] - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwrijp maken van terreinen
Lees verder

koop en levering jute op rol - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Jute
Lees verder

Senior ontwikkelaar Backend - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Agile tester CarWise - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Financieel Adviseur Samenleving - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Market Consultation LWR Stimulator - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen
Lees verder

Financieel projectondersteuner - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Curio U046 - Projectmanager Portfoliomanagement projectenbureau - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Market Consultation IR Stimulator - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen
Lees verder

Projectleider RO Ruimte - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Natuurherstel fase 2 - Periode 2022-2025 - Mantingerveld - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor bosbouwbeheer
Lees verder

Toetredingsronde 2: Open house toelatingsprocedure Wonen in Friesland - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Maatschappelijke diensten
Lees verder

Europese aanbesteding voor Opmaak en creatieve DTP - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Typen, tekstverwerking en desktop publishing
Lees verder

Marktconsultatie Tarievenonderzoek Wmo-maatwerkondersteuning - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

Ledigen en afvoeren, inspecteren, reinigen en onderhouden van faciliteiten gemeente Amsterdam (olie, vet, water, slib) - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
Lees verder

Doorontwikkeling en technische ondersteuning van de op XCP2 gebaseerde Andreas-applicatie - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Wagenpark- en Werkmaterieelverzekering gemeente Noardeast-Fryslân - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Financiële en verzekeringsdiensten
Lees verder

Uitvoering Gladheidsbestrijding gemeente Maasdriel - gemeente Maasdriel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
Lees verder

Catering - NS Groep N.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Raamovereenkomst voor het leveren van cateringdiensten en aanverwant - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Kantinediensten
Lees verder

Executive Master Customs and Supply Chain Compliance - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Lees verder

Concessie Warmtevoorziening Het Eiland te Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
Lees verder

Marktconsultatie: Preventief Medisch Onderzoek (PMO) - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud Abri's in de gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV: Reinigingsdiensten
Lees verder

Inkomensconsulent Energietoeslag - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Senior Consulent Zelfstandigen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reiniging van gebouwen
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker Bbz - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Parkeerhub Campus Zuid - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV: Bouwen van parkeerplaats
Lees verder

F-16 Aanschaf TWT tbv ALQ 131 - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Militaire elektronische systemen
Lees verder

Organisatie Adviesbureaus - NPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake bedrijfsvoering en management
Lees verder

Europese Aanbesteding Multi Services - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Elektrische koffiezetapparaten
Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk in het onderwijs op Texel (vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

Wondzorgmaterialen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Gebouw gebonden E&W installaties HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
Lees verder

IDH Salary Matrix online tool - Further development, maintenance and services - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Adviseur Omgevingsmanagement - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Gunningen DAS Q1 2022 De Bilt - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Medior Communicatieadviseur inkoop zorg en welzijn - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Marktconsultatie bouwkundige werkzaamheden procesgebouwen Enexis - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Flexpool Inkomensconsulenten Energietoeslag - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Toegangsregistratiesysteem inclusief weegbrug afvalaanbiedstations Reinigingsdienst De Liemers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Toegangscontrolesysteem
Lees verder

Bestrijding van exotische muggen - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
Lees verder

1-D-27763-21: Het aanschaffen, leasen en/of huren van vaste en mobiele betaalautomaten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
Lees verder

Voorschoolse educatie - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: | CPV: Kinderdagverblijven
Lees verder

Natuurherstelmaatregel 252 - Hooge Platen Westerschelde - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Landophoging
Lees verder

Houtbewerkingsmachines - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Houtbewerkingsuitrusting
Lees verder

Levering eindejaarsgeschenken - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

Medewerker Bezwaar TOZO en Energietoeslagen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

onderhoud en reparatie zijladers - Avri
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
Lees verder

Mendix business engineer (Junior EN Senior) - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Handhavingssysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

levering gas aan PWN, Dunea en Oasen 2022-2025 - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV: Aardgas
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen ABG-gemeenten - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Lees verder

Herontwikkeling Slotweg 42-44, Egmond aan den Hoef - Gemeente Bergen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: Openbaar | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Lees verder

RWIS Road Weather Information System for the Netherlands - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Instrumenten voor de meteorologie
Lees verder

Fiscale advisering - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Fiscale dienstverlening
Lees verder