Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Qualification system rolling stock Cables, engineering and bundles 2022 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Erkenningsregeling - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Wielassen, banden en andere onderdelen van locomotieven of rollend materieel
Lees verder

Licentie t.b.v. mobiliteitsscan - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Leveren van software
Lees verder

Europese aanbesteding ICT-hardware en accessoires voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar | CPV: Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers
Lees verder

Industriële (laboratoria) verhuizing RIVM - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Verhuizingsdiensten
Lees verder

Rietland maaien Alkmaardermeergebied - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

31169958 Marktconsultatie VenR Project Spooldersluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2023 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Financiële en verzekeringsdiensten
Lees verder

Rietland maaien Schardam - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2025 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van riolering
Lees verder

Drukwerk verkiezingen - Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV: Drukwerk en aanverwante producten
Lees verder

Levering en beheer firewall apparatuur voor dienst SURFfirewall - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake hardware
Lees verder

Food en Non-Food - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Lees verder

Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 NAAT II - regionaal - Dienst Testen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische analysediensten
Lees verder

NU SKOFV - Meubilair Basisschool de Pirouette - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Schoolmeubilair
Lees verder

Levering van veegmachines en veegborstels - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Straatveegvoertuigen
Lees verder

Total engineering en bouwmanagement nieuwbouw onderzoeksgebouw Axis-N - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

220060GZD Energiehelpers - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake efficiënt energiegebruik
Lees verder

Onderhoud SOVL Drenthe en Groningen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Straatverlichting
Lees verder

journalistieke - en redactionele werkzaamheden voor agroberichtenbuitenland.nl - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware en ICT-componenten - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Computeruitrusting en -benodigdheden
Lees verder

Schoonmaak gebouwen Gemeente Brunssum - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV: Reinigingsdiensten
Lees verder

A11.01.2022 Regionaal Expert Team Jeugdhulp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

MANAGED VPN OMGEVING - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: WAN-diensten
Lees verder

Europese aanbesteding Invordering 2023-2027 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Deurwaardersdiensten
Lees verder

Inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval en textiel - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor afvalvervoer
Lees verder

Risicoanalyse systeem DV&O - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2033 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software voor spreadsheets en verbetering
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning +/- 10 Twentse gemeenten - Gemeente Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp
Lees verder

Europees openbare spoedprocedure Contactcenter Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telefoonbeantwoordingsdiensten
Lees verder

Verkoopprocedure Met voorselectie Herontwikkellocatie Kloosterstraat 1-1A en 3 gemeente Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Projectontwikkeling voor woningen
Lees verder

Ingenieursdienst Dijkverbetering Rondehoep Oost A145 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Mobiele Devices - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telefoonuitrusting
Lees verder

Cyclorama's/Aquarama's inclusief hosting - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
Lees verder

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud speelvoorzieningen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV: Speeltuinuitrusting
Lees verder

2022038 Aansprakelijkheidsverzekering en Goed Werkgeverschap - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Aansprakelijkheidsverzekeringen
Lees verder

Publicatie van vrijwillige transparantie inzake de aanschaf van ICT Hardware inclusief aanverwante dienstverlening - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

(Door)ontwikkeling, Hosting en beheer Websites (1) - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verlenen van host-diensten voor websites
Lees verder

Wijziging overeenkomst Publiek vervoer Groningen Drenthe - Samenw.org. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
Lees verder

Redgereedschap VRBZO - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
Lees verder

Ontwerp en bouw Nederlands paviljoen op de Wereld Expo 2025 Osaka. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van paviljoen
Lees verder

Raamovereenkomst Reiniging en onderhoud Kolken en lijngoten - Gemeente Goirle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van riolering
Lees verder

Inhuur Programmamanager Omgevingswet - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Vervanging couveuses RadboudUMC - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Couveuses
Lees verder

Marktconsultatie 2-Piece Flight Suit Ten Behoeve Ministerie van Defensie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
Lees verder

Hosting, data-beheer en doorontwikkeling PeopleSoft - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Adviseur Wmo - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

E-depot Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Archiefdiensten
Lees verder

OW.33301/2I Nieuwbouw SOI Heerenveen (DP1) - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Slibbehandelingsinstallatie
Lees verder

Coordinate-measuring machine - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Machines en toestellen voor testen en meten
Lees verder

OW.33301/2J Centrifuges SOI Heerenveen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Slibbehandelingsinstallatie
Lees verder

Levering van meetapparatuur ten behoeven van verkeerstellingen. - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Systeem voor het meten van de verkeersstroom
Lees verder

T004-Uitzendbureau OP - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Inhuur Flexibele Schil Informatisering en Automatisering (I&A) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Touchscreenmonitors
Lees verder

Medior ontwikkelaar Frontend - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

T005-Uitzendbureau OBP - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Identity and Access Management - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Onderhoud van software voor informatietechnologie
Lees verder

AERIUS 2022 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van software voor informatietechnologie
Lees verder

Levering van Gas t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Lees verder

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland - Gemeente Staphorst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar | CPV: Fiscale dienstverlening
Lees verder