Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Fysieke boeken en overige leermiddelen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bibliotheekboeken
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen ("RSG Wolfsbos") - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133 | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Lees verder

Gebied Zuid-West - Realisatie BBV Zeeuws-Vlaanderen, Sloe en Oosterhout Weststad 2023 M-004853 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandse procedure | CPV: Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
Lees verder

Projectmedewerker/ Directievoerder Zuid-Limburg - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

VPN - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telecommunicatiediensten
Lees verder

Bestek 2457. Onderhoud watergangen 2022 - 2023 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

Adaptieve reken-wiskundetoets Pabo - HBO-Raad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Software voor onderwijsdoeleinden
Lees verder

Ingenieursdiensten Pekelerhoofddiep - Gemeente Pekela
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel T - Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Inhuur ICT - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Opstellen (4) Gebiedsagenda's Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
Lees verder

Bewegingsonderwijs OPSPOOR - Stichting OPSPOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Geluidsinstallatie Theater a/d Parade - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Geluidsuitrusting
Lees verder

Parkeerautomaten en Kentekenherkenning fiscaal betaald parkeren in Parkeervoorzieningen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters
Lees verder

31179281: SOK RWS – Stichting Nationale Milieu Database - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

BHV en Middelen - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor opleiding inzake EHBO
Lees verder

K002-Touringcarvervoer - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV: Personenvervoer zonder dienstregeling
Lees verder

Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief aanverwante dienstverlening - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Testcoördinator Rotterdam.nl - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Audiovisuele middelen en aanverwante dienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Audiovisuele materialen
Lees verder

Uitnodiging Marktinformatiebijeenkomst Rapid Impact Contracting (RIC) Catering - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

Videografie - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Film- en videodiensten
Lees verder

Raamovereenkomst Wegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Strategisch communicatie,- en adviesbureau - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Gemeente Pekela - Europees openbare aanbesteding 'Maaien taluds, watergangen en vijverpartijen' - Gemeente Pekela
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

Vrijwillige transparantie vervanging doorvoermachines pathologie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Instrumenten en benodigdheden voor pathologie/sectie
Lees verder

Wagenparkbeheer o.b.v. full operational lease - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Auto's: stationcars en sedans
Lees verder

Parkeerhub Campus Zuid - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van parkeerplaats
Lees verder

End User Devices - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

Maaien waterlopen Westzaan - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Maaien waterlopen Eilandspolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

WGA ERD verzekering PCBO Leeuwarden - PCBO Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Restauratiearchitect buitenschil Amsterdam CS - Cuypersgebouw/gebouw De Oost - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Lees verder

Projectmanager projectbeheersing renovatie Boijmans - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Beveiligingsdienstverlening - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bewakingsdiensten
Lees verder

Levering en support Standaard Software (Software broker) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over software
Lees verder

Consulent Zelfstandigen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Adviseur verkeersmanagement - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Consessieopdracht Slimme Laadpleinen gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar | CPV: Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
Lees verder

Accountantscontrole 2022-2025, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV: Boekhoudkundige en auditdiensten
Lees verder

DAS Inhuur - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor onderwijs en opleiding
Lees verder

Marktconsultatie inzameling en verwerking oud papier gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor het verzamelen van oud papier
Lees verder

Marktconsultatie: werkgroep Beweegbare Bruggen | sessie 2 | Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Advies en inhuur op gebied van onderwijs en ict - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Wmo-arrangementen voor de Cliëntgroep Ouderen en somatiek extramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

Marktconsultatie: werkgroep Sluizen & Gemalen | sessie 1 | Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

journalistieke - en redactionele werkzaamheden voor agroberichtenbuitenland.nl - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Marktconsultatie: werkgroep Sluizen | sessie 2 | Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Marktconsultatie: werkgroep Gemalen | sessie 2 | Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Verlenging contracten PinkRoccade applicatie software - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie E-learning - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
Lees verder

Converteren jaarrekeningen 2022 - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gegevensconversie
Lees verder

Maaien waterlopen Pikesyl en Lange Hoek - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Maaien waterlopen Meinesleat - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Gunningen DAS Purmerend Q2 2022 - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

EA Matrassen, boxsprings en bedtextiel (nachtlegering) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Matrassen
Lees verder

Gunningen DAS Nieuwegein Q2 2022 - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Onafhankelijk marktonderzoek en IT advisering - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten in verband met informatietechnologie
Lees verder

SCAN Wellhead systems & services - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Spuitkruisen en andere klepconstructies
Lees verder

Reconstructie Socrateslaan - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-08-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Lees verder

Instelling DAS Specialistische inhuur - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Plaatsing van personeel
Lees verder

Europees openbare spoedprocedure SMS Gateway Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Post- en telecommunicatiediensten
Lees verder

Maaien waterlopen Follegasleat, Grutte Brekken, Hof van Holland, Lemsterpolder, Bancopolder en Uitheiingspolders - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Flexpool KCC & Burgerzaken - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Raamovereenkomst ingenieursdiensten baggerwerk - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Touchscreens - Scholengemeenschap Pieter Zandt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Touchscreenmonitors
Lees verder

Projectmedewerker externe inhuur, project corona, Opvang Voor Oekraïne - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Maaien waterlopen Potskar Noard/Súd en eendenkooi Offringawier - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Marktconsultatie Modulaire oplossing kruising N35-Stationstraat (Gemeente Hellendoorn) - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Lees verder

Tijdelijke huisvesting - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Huisvestingsdiensten
Lees verder

Raamovereenkomst ingenieursdiensten Projectbeheersing - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2023 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Marktconsultatie Levering van matrassen, kussens, linnen, textiel en dekens - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
Lees verder

Raamovereenkomst civiele ingenieursbureaus - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor adviesverlening
Lees verder

New Commuter Train Sets - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Rollend materieel
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware en ICT-componenten - Pontis Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Netwerkcomponenten
Lees verder

Inhuur hooggekwalificeerde interim (project)medewerkers, (project)managers en adviseurs met specialisme in Cybersecurity - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in verband met informatietechnologie
Lees verder

EA Leveren en onderhoud kantoormeubilair - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

IMS TBC-bestrijding - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Strategische adviesdiensten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Laboratoriumonderzoeken - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Laboratoriumdiensten
Lees verder

Schuldhulpverlening - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Biedprocedure Woningbouwplan Kloosterveste Zuidergracht - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, Zuidwest-Drenthe NL133 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Lees verder

NU Groeisaam - Chromebooks - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

NU PROOLeiden - Chromebooks - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

Marktconsultatie Telefonie - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Mobiele telefoons
Lees verder

Vrijwillige transparantie allergie- en auto-immuun diagnostiek - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Laboratoriumreagentia
Lees verder

Leermanagementsysteem - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

EOA Aanleg en onderhoud sportvloeren - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

201865006.028.082 VWS-EA-Hosting Corona applicaties RDO d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verlenen van host-diensten voor websites
Lees verder