Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
1-W-14177-21: Raamovereenkomst asfalteringswerkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Lees verder

STS Palen Calandkanaal / Aanvaarbeveiliging Brittanniƫhaven - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Havenbouwwerkzaamheden
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Lees verder

1-L-34017-21: Aanbesteding Kantoorinrichting - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

Digitale Billboards (gemeente Delft) - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor reclamebeheer
Lees verder

Realiseren Slibkoekoverslag Garmerwolde - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Werktuigbouwkundige installaties
Lees verder

Open House - Ambulante Ondersteuning Wmo - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

AI 2022-0011 - Tijdelijk Sportpark DNK - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Groencompensatie Vechtdalverbinding - Provincie Overijssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

BZ ROVK Leveren braakwerende opbergmiddelen - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Overige opbergmiddelen
Lees verder

Raamovereenkomst bouwrijpmaken Steenbrugge vervolg te Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure: Openbaar | CPV: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Lees verder

Kantoor Vol Afval (KaVA), circulair herontwikkelen kantoorgebouw op voormalig vliegkamp Valkenburg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Lees verder

Tolkdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Instelling DAS Specialistische inhuur - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Plaatsing van personeel
Lees verder

Afvalmanagement - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Duurzame energieleveringen Regio Utrecht - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Lees verder

Haagse ICT Transitie - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder