Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Hygiënebeheer Tweede Maasvlakte - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst poldergemalen (DIG-12084) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Europese aanbesteding voor reizen in 3 percelen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gereedschappen, verrekijkers en zaklantaarns NVWA - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Groengas installatie (marktconsultatie) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-11-2035 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding bouw en levering Elektrische IJveren & Laadarmen - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur EHBO medewerkers (vrijwillige transparantie vooraf) - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Callcenter applicatie (onderhandelingsprocedure) - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vakliteratuur - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare EA Objectbeveiliging - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, Implementatie en Beheer van een BOR SaaS-applicatie - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regie- en backoffice applicatie Sociaal Domein - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Managed Service Provider gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Flexpool Consulent Zelfstandigen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Parkeerautomaten, inclusief parkeerbeheersysteem - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Financial auditor - Cluster CAMC - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en Support Callcenter LCC - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Hogeschool Windesheim Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Coach / Specialist Contractbeheer en Erfpacht (juridisch) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Brabant-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Coach / Specialist Contractbeheer en Erfpacht (financieel) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU RijnIJssel - Apple devices - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Windesheim Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Cultuur - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

(herstellend)Onderhoud e-Suite - Coöperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Opleiding Plaatsvervangend Groepscommandant - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien waterlopen Kempen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Broker inhuur ICT personeel - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Document Management Oplossing (DMO) - ZonMw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Underwater Warefare - Decoy Launching System - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats...
Lees verder

Gevaarlijke Stoffen Registratiesysteem (GSR) - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantdiensten vanaf boekjaar 2023 - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur Senior beleidsadviseur waterveiligheid - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Voor de brokerdienstverlening van het ter beschikkingstellen van Interim Professionals - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst actuariële dienstverlening - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Cloud-gerelateerde ERP-oplossing Sociaal Domein - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opdrachtfotografie (Ea0081) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Kanaleneiland Noord-Noord - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2022...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2032 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel - Werkbedrijf Lucrato
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2032 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Personeel - Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Duurzame pendeldienst - stichting AKN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Personeel - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

De Dorpstuin Rijnsaterwoude - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dilution Fridge - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud E&W Installaties - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Software broker en cloud platforms - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie ICT-ondersteuning dienstverleningsconcept HalloWerk Rotterdam & Den Haag - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Waterlopen Leenderbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Meubilair Nikhef - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Civiele dienstverlening - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontmoetingscentrum Dementie - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Waterlopen Heeze - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Gegevensbeheerder BRP en Burgerlijke stand - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur Gegevensbeheerder BRP en Burgerlijke stand - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Matlab - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor analytische-,...
Lees verder

Leveren en plaatsen directieverblijf en infocentrum Roseknoop - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitale Billboards (gemeente Delft) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Mede-opdrachtgeverschap EKO-1 almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2022...
Lees verder

Ambulante jeugdhulp en Wmo begeleiding - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Kazerne Kwartier - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten WF - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

Exploitatie en beheer Sportaccommodaties - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Europese procedure Bag-Woz applicatie gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TI "De Waag" rondom de bioscoop - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO-hulpverlening - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Grondstoffen voor matrassen en kussens - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Busreizen Leerlingen - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ARBO dienstverlening tbv SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213...
Lees verder

Droog maaien en ruimen van Bloemdijken op het eiland Tholen en Schouwen Duivenland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Funderingsherstel BG5 - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Monitoring Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BVOK) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geological Desktop Study for multiple Dutch Offshore Wind Farm Zones - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie FEED Bonaire Brandstof Terminals - Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herstel glasschade, gemeente Apeldoorn en Accres Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offshore Acoustic Survey Services for the BBL subsea pipeline between Balgzand (NL) and Bacton (UK) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gunningen Q2 2022 DAS Waterkracht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Evenementencoördinatie centrale stemopneming - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuizingsdiensten
Lees verder

31172492 Zeegrasherstel Zee & Delta en Noord-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, Overig...
Lees verder

Applicatie voor VTH - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Brandverzekering van de gemeente Maassluis - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

zonne-energie fase 2, project 11351 - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder