Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Arbo bedrijfsgeneeskundige dienstverlening en sociaal medische advisering - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst bestrijding Eikenprocessierups Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud minibus 19+1 personen diesel en minibus 24+1 personen diesel - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

End User Devices gemeente Roosendaal - Werkplein Hart van West Brabant - ICT West Brabant West 2022-2025 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding concessie Abri's en Vrijstaande Reclamevitrines gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31174202: Coördineren, uitvoeren, analyse en rapportage Waterbodemonderzoek zandwingebieden kustlijnzorg 2022-2023 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-L-24363-21: Leveren van plantmateriaal in de gemeente Rotterdam of directe omgeving - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MINBZK- EA Levering van bloemen, boeketten en fruitmanden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Incidentkleding t.b.v. VRR en VRZHZ - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Installatieverantwoordelijke Elektrische installaties laagspanning - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Gebiedsplannen Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor het leveren van cateringdiensten en aanverwant - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Drukwerk - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Notification: Monitoring requirements for CO2 storage sites on the Dutch Continental Shelf (KEM-27) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

CBG041.62699 Regulier Onderhoud Gras en Water - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

RM060.62698 Regulier Onderhoud Hygiene - Recreatieschap Rottemeren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

CBG041.62694 Beheer Zuidrand 2022 e.v. - Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

E644000 - Aanschaf & Onderhoud (inkl. Dataopslag) bodycams - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Diensten voor Mond-en-Klauwzeer DIVA-vaccin - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Primo Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering vaste dataverbindingen en managed WAN dienst - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2022-2026 Raamovereenkomst industriële gassen WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Levering van Smeeroliën, koelvloeistof en vetten - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Uitvoering van Diensten voor Mond-en-Klauwzeer DIVA-vaccins - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Boom- en Singelonderhoud - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop onderhoud en levering onderdelen zware voertuigen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Monitor DEP/SEO 2022-2025 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31160058 Marktconsultatie GO A2 HRR-A12 HRR t.b.v. Koploperaanpak Duurzame Wegverharding - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Volledige...
Lees verder

Adviseur Geluid (1 fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek te Gorinchem - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Senior Vakspecialist Bodem, vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Flexibele inzet docenten X TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

FIN-HIS-EA Ondersteuningsteam ouders buitenland - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Advies, ontwikkeling en implementatie van logistieke optimalisatie tooling - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medische Verbruiks- en Gebruiksartikelen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Request for Information (RFI) Blanking Unit - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

LiDAR systemen t.b.v. windenergiegebieden Noordzee - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energie voor Scholen Levering Aardgas 2023-2025 - R.K.B.S. De Springschans
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energie voor Scholen Levering Elektriciteit 2023-2025 - R.K.B.S. De Springschans
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pharmaceutical e-Quality Management System (e-QMS) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en doorontwikkeling Drupal OCP sites - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) - MBO Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Levering van huishoudelijke artikelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen gemeente Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MINFIN - EA Bedrijfsfitness - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Collectieve zorgverzekeringen Kempengemeenten - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werkzaamheden Herinrichting Glanerbeek, traject N35-Klooster - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering gegevens over werkzame personen per vestiging in Noord Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme drankenautomaten t.b.v. concerndienstverlener FMH - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Koffie,...
Lees verder

Concessieopdracht voor diensten ten behoeve van Abri en Europaneel exploitatie - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Videoproductie - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU ASKO - St. Jozefschool - Schoolmeubilair - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Biological Safety Cabinets Class III - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31167987: Vervanging en renovatie technische installaties en het bedienings-, besturings- en bewakingssysteem Spijkenisserbrug en Brug over de Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Beveiligings- en receptiedienstverlening, surveillancewerkzaamheden en alarmopvolging - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Bewakingsmonitoren - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Monitoren
Lees verder

EA Netwerkdiensten - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Opstellen masterplan campus Land Forum Eindhoven - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud riolering 2021-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

milieustraat Oudewater - Gemeente Oudewater; Stadskantoor
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Procurement and delivery of a used Gulfstream G650 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zwitserland CH | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding Leermiddelen (OLP) t.b.v. Innerwaard i.s.m. Verus - Stichting Innerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Geological Desktop Study for multiple Dutch Offshore Wind Farm Zones - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pils, 0%- en speciaalbier - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Dagelijks beheer contracten: Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meubilair - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder