woensdag 29 juni 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Elektronische handtekening - ZonMw
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Elektronische handtekening - ZonMw
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Elektronische handtekening - ZonMw
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA provincie Flevoland - Veilige Connectiviteit en -toegang - Provincie Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie gemaal De Waardse Dijk - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Sint Pancras - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Verkoop gemeentehuis Kollum - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessieopdracht voor diensten ten behoeve van Abri en Europaneel exploitatie - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

"Het vervangen van IBA's, 'Individuele Behandeling van Afvalwater ' voor verbeterde septic tanken (VST)." - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022...
Lees verder

Raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden aan hoogspannings- en laagspanningsdistributiesystemen op Defensie- en Rijkslocaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E-renovatie RWZI Nijverdal - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmasecretaris POK-Middelen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Sociale kaart - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren van Microsoft -en Standaard programmatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VNGR - Eventmanager VNGR congres - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Tijdelijk Onderkomen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Weesfietsen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkoop grond kadastraal bekend als Simpelveld L 389 - Gemeente Simpelveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Natuurherstel Binnenveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-08-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging Steekterbrug - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Ontwerp & Realisatie PV Panelen Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Incidentkleding t.b.v. VRR en VRZHZ - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU KempenKind - De Leilinde - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

GV-2021-10 Marktselectieprocedure gebiedsontwikkeling Rietkamers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst speeltoestellen - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duurzame energieleveringen Regio Utrecht - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Programmamanager Focus op Uitvoering - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Leerlingen administratiesysteem (LAS) - SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder