Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
e-HRM-Salarisadministratiesysteem - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Business Implementation Consultant HR - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT beheer-, support-, migratie- en adviesdiensten (DIG-12277) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Business Implementation Consultant Finance - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider SAP Implementatie HR en Finance Plateau 2 - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Locker Management Systeem (LMS) en lockers - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mobiele onderhoudsmachine (kraan) - vrijwillige transparantie - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud veegmachines - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud IT Service Management Tool - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienst ICT-beheer Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Bepakkingssystemen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud autoladders Flevoland en Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Niet openbare EU aanbesteding van vast meubilair en stoffering - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog EU aanbesteding Meubilair - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Design team renewal Stadstheater Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

communicatie en promotie ten behoeve van het programma Partners voor Water 2022-2027 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf ICT Beheer RSG Wolfsbos - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken...
Lees verder

Specialistische inhuur flexibele arbeid Sociaal Domein - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directievoerder - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Slibtransport WSHD 2022-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitaal Sluitsysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS ohp Farmaceutische data extramuraal - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT Hardware SCSOG - St. voor Chr. Speciaal Onderwijs Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie digistaatdroger - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bedrijfsmachines
Lees verder

DOS-2022-0003656 Bouwteam HOV-busbaan Leiden - Katwijk - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst civieltechnische ingenieursdiensten gebiedsontwikkeling Wilderszijde te Bergschenhoek - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Cleanroomkleding - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veegwerkzaamheden Hofstadgebieden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Informatiebijeenkomst Gladheidbestrijdingsmaterieel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Materiaal voor...
Lees verder

Levering en onderhoud Landbouwtractoren - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie van Opleiding documentherkenning DOC 2 en DOC 3 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groenonderhoud - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Directeur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

201865006.028.076 - VWS-HIS-EA Kwaliteit focusgroeponderzoek COB - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanleg Waterstof leiding (HytransPort Rotterdam) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inspectie Civiele Constructies - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud E-installaties Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Internettoegang met AntiDDOS en Darkfiberverbindingen voor de gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Algemeen Coƶrdinerend Deskundige (ACD) Stralingseenheid - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf betreffende CAW (Centrale Automatisering Watersystemen) - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus - Stichting @voCampus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van de afval- en reststromen: Hout, BSA en Dakleer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Woningontwikkeling De Fellingen Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2023 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

J018-DCO_Schoonmaak 4 - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Brandverzekering gemeente Rijssen-Holten 2023 ev - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire Kantoorinrichting - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Medemblik
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Aanbesteding Fysiotherapie DJI 2022 - Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Distributienet Energiesysteem Arenapoort/Amstel III (energietransitie) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten op basis van detachering' t.b.v. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

64.2022 projectmanager(s) huisvesting - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiliging opvanglocaties vluchtelingen - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekeringen VVE's & Inboedelverzekering Pandhuisdienst - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Online trainingenplatform - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder