Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beeldmateriaal - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Online marketing - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Werkplekdiensten - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerking fijn restafval van verschillende gemeenten rondom Amsterdam - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ZHZ - Realisatie Geluidsscherm Amstelwijck R-566000 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energiehub050 - Alfa-college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2022...
Lees verder

VNGR - Senior architect werkgebied GGI-Netwerk - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en kalibratie sensoren AQUON - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2039 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Verbeteren binnenklimaat - CVO Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering aardgas - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Biological Safety Cabinets Class III - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gunningsfase EA Architect Ichthus College en Sporthal - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Toeristische marketing Heemskerk Zee van Tijd - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tolkdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkplekbeheer en Identity management - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gepersonaliseerde taaltrainingen voor de Rijksoverheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie - Bagagesysteem Emulatie tooling - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Emulatiesoftware
Lees verder

Herinrichting Kapellerlaan - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

VNGR - functioneel Beheerder GEMMA Online & Softwarecatalogus - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering elektrische bussen inclusief laadinfrastructuur - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek te Gorinchem - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2022...
Lees verder

Arbodienstverlening 2023 en verder A2 Gemeenten en de GRSA2 - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder