Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Werving en Selectiediensten 2022-2026 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van schoolmeubilair Stichting Trevianum - Stichting Trevianum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MC-OSC-22: Marktconsultatie Nieuwbouw Onderwijscluster Stadionpark Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Besteller - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsafval en Groenafval - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

NU Quadraam - Touchscreens en toebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Vitreoretinale machines - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Installatieadviseur voor het Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Quadraam - Tablets - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomsten voor de levering van civiele Dienstauto's - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Quadraam - Laptops ll en mw en toebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Logistieke werkzaamheden verkiezingen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Quadraam - Desktops en toebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Computertoebehoren - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

End User Devices gemeenten Etten-Leur & Moerdijk - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Maaien waterlopen Beheereenheid Kuinre - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hellegatsplaten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpteam nieuwbouw/renovatie Nicolaes Tulphuis - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offshore Grid NL - Framework Agreement Geophysical and Geotechnical surveys for routes and platforms - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Webdiensten; Beheer en Ontwikkeling (development), Ontwerp (Design) Projectmanagement, Strategie en Marketing - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerken chemisch afval - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Externen - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT beheer-, support-, migratie- en adviesdiensten (DIG-12277) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Maaien waterlopen De Noordwaard - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanagement - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Lease Wagenpark (DIG-12012) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Huisvestingsadviseurs - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inzet hoogwerkers en telekranen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar Parkeren - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsklare oplevering en installatie van 10 Bioreactor Systemen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energie voor Gemeenten Levering Aardgas 2023-2028 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst levering Hard- en Software - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Pilot stikstofbenutting Roerdomptocht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mental Check Up-gesprekken ten behoeve van het Openbaar Ministerie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanschaf Conventioneel Hechtmateriaal - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medior Stedenbouwkundig ontwerper - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - EOA Printen, couverteren, verzenden en archiveren - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17424 - Design & Build Rijkskantoor Mandemaat 3 Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

's-Hertogenbosch – Ontwerpopgave MIRT-Verkenning OV-Knoop R-575200 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur derden Regio West-Brabant 2022 - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31168066 Marktconsultatie project V&R Renovatie verkeerspost Nijmegen naar Corridorcentrale Nijmegen (CCN) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal declareren - Tilburg University - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mobiele telefoons - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

P16 revisie aandrijflijn Combino - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

15970 | Realisatie optimalisatie huisvesting Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

19664 | Renovatie schil Nationaal Archief te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanbesteding Digitale Archiefruimte (DAR) - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

BZK Vrijwillige transparantie vooraf Databewerking en ramingen woningmarkt - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Inkoper (1 fte) , vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud terreinen Noord - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving - Omgevingsdienst IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Boombeheer klein en groot onderhoud - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Civiele Projecten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspectie, Inventarisatie en Advies - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tester ESO - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Open House procedure Huishoudelijke Ondersteuning - Gemeenten Olst-Wijhe & Gemeente Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Tosca specialist t.b.v. GREAT - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvalmanagement - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Beheercontracten bediening & besturing TTI 2.0 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en onderhoud Microscopen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doppler Wind LIDAR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mass Spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medewerker Beheer en Uitvoering - RO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Leo Kanner - Laptops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sequencing system - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NU D4W - Schoonmaakdiensten Plaswijckschool - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Woningverbetering Verkeersgeluid - Advieswerkzaamheden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Woningverbetering Verkeersgeluid - Uitvoeringswerkzaamheden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ME Kleding en protectie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-12-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opleiden en bijscholen brandweerchauffeurs - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken Grof Huishoudelijk Restafval (GHRA) Saver NV - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder