Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
VNGR - Programma/project secretaris - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie WKO de Brug - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2022...
Lees verder

Renovatie Atletiekbaan Kaalheide - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022...
Lees verder

A07.73.2022 Onderhoud Transportinstallaties - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Offerteuitvraag reserveringssoftware, zwembaden en sporthallen. - SRO Servicecentrum B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Overeenkomst voor gebruik en onderhoud t.b.v. ArcGIS-software - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Juridische databank - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Aerial Pipeline Inspections 2022 – 2030 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Market Consultation 5 axis milling machine - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Freesmachines
Lees verder

Levering van horecamiddelen (food & non-food) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie Multifunctionele accommodatie te Westwoud - Gemeente Drechterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Business consultants (2x) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Huisvuilinzamelingsvoertuig 2022 - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gebouw petanquevereniging Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 |...
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider voor werkgebied GT Mobiel 3 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw IKC De Regenboog - Kindcentrum De Schaapskooi
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huur Klein Materieel en Gereedschappen - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, Implementatie en Beheer van een BOR (Beheer Openbare Ruimte) SaaS-applicatie - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveringen Polyelectroliet (DIG-12455) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Identity and Access Management - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vijfknoop en Krayenhofflaan, herinrichting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Externe Inzet Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeentelijke website en multisite CMS - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Summa - Inhuur Expertondersteuning Eduarte - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder