Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vervanging parkeerapparatuur (en toebehoren), inclusief onderhoud voor de Zuyderland parkeergarage te Geleen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessie lichtmastreclame gemeente Dordrecht 220011GDD - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondleveringen en -acceptaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2362 N346 Schakel Achterhoek - A1 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Europese aanbesteding huren en onderhouden van MFP's en repromachines en het leveren van software en supplies. - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Communicatieadviseur Omgevingswet - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud grasvegetaties en watergangen buiten de bebouwde kom 2022 - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Projectsecretaris - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare verlichting - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adembeschermingsapparatuur - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud aan pompinstallaties mechanische riolering - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Abonnementenbeheer - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Drankautomaten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A08.221.2022 Marktconsultatie Ondergrondse containers - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Levering van dooimidddelen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren en implementeren van audiovisuele middelen inclusief het beheer en onderhoud voor de (raads)vergaderingen in de raad- en commissiezaal - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De Evangelische Omroep schoonmaakdiensten - Vereniging De Evangelische Omroep (Eo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Kerstpakketten KVK - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Asfaltonderhoud West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Elsevier Abonnement - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Landmeetkundige diensten - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Gladheidbestrijdingsmaterieel met bijkomende diensten (medio mei 2022 - medio mei 2026) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energiehub050 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwprojectorganisatie: Directeur Projecten - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inrichting praktijklokalen LAB-onderwijs - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ver- nieuwbouw Vakschool Wageningen - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

201800303.035 - EA Sanitaire Supplies voor de Defensie Locaties d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House procedure Wmo-maatwerkvoorzieningen Gemeente Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie, instandhouding, warmtelevering en doorontwikkeling Slim Warmtenet Zandweerd Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Overijssel...
Lees verder

Aankondiging van een wijziging van de opdracht "Opstellen RAW bestek voor de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport" - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Redgereedschap brandweer - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging van een wijziging van de opdracht "Opstellen RAW bestek voor de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport" - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking fijn restafval van verschillende gemeenten rondom Amsterdam - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-Oost en Zuid-West Herstelwerkzaamheden Railgebonden Gebouwen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Gereedschappen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Handgereedschap
Lees verder

Schuimbluscontainers - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud buitencollectie schepen Marinemuseum - Stichting Koninklijke Defensiemusea
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering van ondersteunend personeel Podiumtechniek - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning voor de 4 BUCH-gemeenten - Gemeente Castricum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Onderhoud Openbare verlichting 2022-2027 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Logistiek dienstverlener monostromen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting OVO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting OVO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Computertoebehoren - Stichting OVO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Delivery and installation of radioactivity monitors for the Dutch National Radioactivity Monitoring Network (NMR) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten (reguliere schoonmaak, vloeronderhoud en glasbewassing) - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Elektronische lockers - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AV-middelen - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Werkplekhardware - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanleg van de ligweide, het terrein en openbaar gebied nieuwe zwembad - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022...
Lees verder

Inhuur Senior Werkplekbeheerder ICT - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele dienstverlening ten behoeve van het Mediacentrum Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkomensconsulent Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0260 Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31177481: Asset tracking t.b.v. Ploegregistratiesysteem - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werk Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

Back-up en storage - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

VTH systeem - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties - EA Digitale hulpmiddelen verkiezingen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Stichting Op Kop - Chromebooks - Stichting Op Kop, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem CLAS - MatlogCo - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Selecteren bouwteampartner sloop en nieuwbouw poppodium Baroeg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Incassobeheer gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

197607 NO Inhuur senior M365 Expert, adaptie consultant en adviseur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA 2021 Duurzame nieuwbouwontwikkeling locaties Hengelo en Emmen - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Kadevervanging Conradkade - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding KCC en mobiele telefonie - Stadsbank Oost Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

UMCG Complexe Wervelkolom Chirurgie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele verbonden partijen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW - EA - Dieptereiniging horecaruimten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Ademluchtwerkplaats Twente Compressoren, Inrichting, was-droogapparatuur en testbanken - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E-dienst Levensonderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NO Inhuur Senior Omgevingsmanager project maatregelen Graafstroom - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ketenmanager stelsel Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

IT hardware werkplek - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Business Process Management - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering...
Lees verder

Record Management Applicatie (RMA) - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA printing - RVKO en TMH - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop Jeugdhulp 2025 Twentse gemeenten - Regio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Turnkey delivery of a Rhizotron System - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software telefooncentrale - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aannemersselectie - Nieuwbouw Schoonhovens College / Sporthal De Meent - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud - Omroep Brabant - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regiewerkzaamheden en materieel - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Curio - U038 Architect dierenverblijf - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Epe - Offerteaanvraag Schuldhulpverlening met Europese aankondiging op basis van het regime van sociale en andere specifieke diensten. - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst landmeetkundige dienstverlening gemeente Veldhoven - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Gemeente Westvoorne Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleiding en diverse ingenieursdiensten voor gebiedsontwikkeling gemeente Voorschoten - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur externen vanaf functieschaal 9 - Vitens N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Applicatie monitoring (social) media en uitvoeren van webcare - UWV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanleg Groen zoom, Assen zuid - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder