Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Personeels- en Salaris Administratie (PSA) gemeente Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

AI 2021-0236 - Organiseren van collectieve inkoopacties voor verduurzaming van particuliere woningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Callcenter applicatie - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam voor nieuwbouw 'De Expeditie' in Poeldijk - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

A08.222.2022 - Onkruidbeheersing op verharding - Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud kruidachtige vegetaties en watergangen - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging en inspectie - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2022 ev Warme drankenvoorziening WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Reiniging kolken en goten - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukriolering, gemalen en randvoorzieningen - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer woonwagenlocaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Tijdelijke Huisvesting - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Elektrische Bussen (EB4) - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerken GFT SOZOG gemeenten - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jobmarketing t.b.v. de Brabantse Omgevingsdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem en Document Management Systeem (DMS) - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspectie van riolering 2021-2023 - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022 - 2026 - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Multifunctionals - Zinder Onderwijs - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

Cultuur en leiderschapstraject t.b.v. de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding AERIUS 2020 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

B2372-2: Levering liggers, oplegblokken en Funderingspalen A28 Aansluiting Wezep/ H2O - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Track trials, new rail quality in medium curved tracks - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud Dynamisch Verkeers Management (DVM) Wegkant West-Nederland Noord (ODW-WNN) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Agrarisch perspectief in de gebiedsgerichte aanpak groen blauw - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Meubilair - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding GIS-dienstverlening van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Concessieovereenkomsten zandoverslagputten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Advies en levering compostmengsel voor bomengrond - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Europese aanbesteding - Uitzendkrachten - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groot Asfaltonderhoud 2022 - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening - Gemeente Meppel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundige werkzaamheden gemeente Lelystad diverse gebouwen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2022...
Lees verder

Marktverkenning ontwikkeling en realisatie parkeergebouw - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Landschapsarchitect Merwedekanaalzone fase 1 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior projectcontroller EFRO - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer 't Koetshuis - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Quadrivalent influenza vaccines 2022 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten NWO-D - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICC-Mutatiesignalering, -kartering en -verwerking 2022-2024 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31179242: Implementatie Protide Harlingen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering werkkleding en schoeisel - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realistisch oefenen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Leerlingen- en jeugdvervoer - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Steenvoordeschool - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering brandstoffen aan de pomp - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Chemisch analist - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur SAS Expert - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

BHV-middelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding nazorg vanaf 2022 - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Harmonisatie Doelgroepenvervoer - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Vervangen fiets- en voetgangersbruggen gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering gas - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warmtevoorziening Hoornes - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kabelbehoefte projecten HS (PD-002930 & PD-003314) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Levering elektriciteit - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stollingsanalyzer Klinische Chemie AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van kantoordrukwerk, promotioneel drukwerk en reprografie in 1 perceel - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wagenpark (lease en koop) - Cedris
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bestelwagens
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur externen vanaf functieschaal 9 - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Vaste telecommunicatiediensten - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie Abri's en Europanelen - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

BHV-middelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering kantoorruimte t.b.v. project Gebiedsinrichting Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving...
Lees verder

WFRL-11-23917 Afvaldiensten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Test- en vaccinatiebussen - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

201865006.004.008 - Marktconsultatie primair processysteem aCBG d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Inzet extern personeel gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leveren minicontainers gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, De Wolden en N.V. Area Reiniging - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZ ROVK Leveren braakwerende opbergmiddelen - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

NU Catent - Touchscreens en toebehoren - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gevelrenovatie Hoofdkantoor HHR (DIG-12809) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

NU Catent - Tablets en toebehoren - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Essentius - Chromebooks - Stichting Essentius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Extensief maaien en exotenbestrijding - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Vervoer Jeugd GGZ - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onkruid en veegvuil beheersing - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Begeleiding mantelzorg - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem levering Speurhonden - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Genexpert en Testkits - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Warme Drankenautomaten - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur Geluid (geluidsmetingen) (0 - 16 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Jeugdhulp - Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (HCV) - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Identity and Access Management - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder