Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Microsoft licenties - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer, Onderhoud en Doorontwikkeling van ScreenIT - Bevolkingsonderzoek Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Bestek 1793, Onderhoud bomen 2022 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Kop van...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Levering 3 tractoren - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur autoriteit kenniscentrum VG&M - cluster SO/IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Actieve Netwerkcomponenten 2022 - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Groot Onderhoud N279.34, traject Meijel-Asten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Bestek 1766 Onderhoud bermen en watergangen 2022 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fotokartering (mutatiesignalering en de kartering van gesignaleerde mutaties) - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

EA AV-Middelen - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opstellen en beheren van bedrijfsregels - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2027 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding warme drankenautomaten gemeente Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Handhaving Informatie Systeem - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ-HIS-MC Leerprogramma Beleid en Uitvoering - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleidingsdiensten
Lees verder

Onderwijsdiensten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Operational leasen van elektrische (EV) auto's - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Constructie- en afnamesoftware ten behoeve van theorie-examens - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie EHBO dienstverlening - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Inkoop Meubilair SCOPE scholengroep, Scala College & Coenecoop College - Stichting Scala College en Coenecoop College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Licentie-folio lesmateriaal - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoud Vaartuigen 2022 - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie, onderhoud en...
Lees verder

Realisatie aanpassingen Nieuwe Gemeentehuis Nijkerk - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-12-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

31156823: ontwerpen en uitvoeren van de wegverbreding A1 Apeldoorn-Azelo fase II: Apeldoorn-Twello - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure:...
Lees verder

79-2021 De Coöperatiebrug - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31169504: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Kade Het Nieuwe Werk - N.V. Port of Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie DLWO-Backbone - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

31169505: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwe instroom onderaannemers Jeugd Ambulant en Respijtzorg Regio Zuid Oost Utrecht per 1 juli 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Nieuwe instroom onderaannemers Wmo begeleiding Regio Zuid Oost Utrecht per 1 juli 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling DRIS-server, inclusief hosting en (optioneel) aanverwante applicaties - Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Planningsmanagement - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inzet extern IT-personeel - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Bedrijfskleding & PBM's - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur brugbediening Dordrecht - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AWS Zwanenburg - Realisatie AWTG (DIG-10369) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

AWS Zwanenburg - Realisatie AWTL (DIG-10368) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

AWS Zwanenburg – Renovatie en uitbreiding AWZI (DIG-10367) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

inhuur van externe arbeidskrachten - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Banquetingservices Hogeschool Utrecht - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA printapparatuur en service voor Trinamiek - Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijding Eikenprocessierups gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Abonnementenservices - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen Alma College Almelo - Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brokerdienstverlening voor ICT functies - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Specialist terug-/en invordering Participatiewet - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Samenwerkingscoaching- en begeleiding - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ITR 1000625 - PE Lascontrole - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

2022-09-RL-Sportaal B.V. Schoonmaak - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA) - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder