Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie Logeerzorg Wmo - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

EA Arbodienstverlening Radboud Universiteit - Radboud Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Hof van Holland BRM - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Delta Scholengroep- Multifunctionals - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concessie Lichtmastreclame - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

A07.73.2022 Onderhoud Transportinstallaties - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie software klachtenafhandeling - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsbaggerwerk 2022-2023, gebied 14.2 (Nijmegen e.o) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet deelauto's in buurten met een hoge parkeerdruk in Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Menselijke Maat Monitor UWV - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur Flexibele Arbeid - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Oost-Groningen NL111 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Glanshaverhooiland in het Heuvelland (H6510A). Een opmaat tot herstelmaatregelen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst landaanwinning Maasvlakte 2 en LAT-B - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

RFI FOXTROT - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Omnichannel informatievoorziening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur Flexibele Arbeid - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Nieuwbouw onderwijsgebouw ROC Gilde Opleidingen Roermond - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2022...
Lees verder

Herinrichting Essche Stroom - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouw, implementatie en onderhoud corporate website Goedopweg - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwerp, realisatie en onderhoud Energiecentrale Groenpoort - DEVOG B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2022...
Lees verder

Openbare verlichting - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Media- en reclamediensten (creatief concept, advies en media-inkoop) - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tina 5: Levering ITS en RIS applicatie voor iVRI's inclusief beheer en onderhoud - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146484: Renovatie Prinses Marijkesluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gereedschapskist integrale verstedelijkingsopgave - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder