Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Verruimen Binnenhavens Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf betreffende "Regie over Kabels en Leidingen Ketenproces" - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

24823 | Realisatie tijdelijke Schietbaan te Zeist - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering straatbakstenen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

iVRI-componenten Zeeland 2022-2026 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) Onderwijspakket - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwteampartner reconstructie Heldensedijk / Meijelseweg incl. vervanging brug - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, Noord-Brabant...
Lees verder

Cyclisch onderhoud asfalt en betonverhardingen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

NU Trigoon - Laptops - Stichting Trigoon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Leveren Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundige- en installatiewerkzaamheden Biochron te Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder