Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Maaibestek watergangen en waterpartijen Betuwe Stedelijk (Tender 191647) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek watergangen en dijken Betuwe Oost (Tender 191648) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek watergangen Betuwe West (Tender 191649) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalinzameling en verwerking - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek watergangen en dijken Maas & Waal (T191756) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT HARDWARE - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie reconstructie N233Rondweg-oost Veenendaal: Verhardingen, kunstwerken, warmteopwekking, elektriciteitsopwekking - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en reparatie bliksembeveiliging WBL - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landmeetkundige dienstverlening gemeente Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voluntary Ex-Ante Transparency Notice for Gartner research - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regiocoördinator Wonen & RO - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (1fte), vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Omgevingsvergunningen (4 fte), vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering vernieuwde septic tanks (VST's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Duurzaam door Waalre: Herinrichting N69 Eindhovenseweg Aalst - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische installaties - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, Agglomeratie...
Lees verder

Junior Jurist bestemmingsplannen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-31369-21: Het leveren van carrosserie opbouwen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verlenging decentrale printvoorzieningen - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Teamontwikkeling en begeleiding leiderschapsconferentie - IUC-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor financiën - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Adviseur Bodemsanering - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WOZ-werkzaamheden Kempengemeenten - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Dalfsen - Onderhoud gebouw gebonden installaties diverse gebouwen - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeringsfase A.C. de Graafweg - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering Gladheidsbestrijding gemeente Maasdriel - gemeente Maasdriel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek stofdepositie IJmond - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31138697: Renovatie Krammersluizencomplex - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Grof huishoudelijk restafval - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Exploitatie Sportcentrum De Gelenberg - Gemeente Druten
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Digitaal Reconstrueren Kadastrale Meetinformatie - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verkorte procedure - Senior Projectmanager Geluid (1fte), vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding werkplekhardware inclusief mobiele telefoons - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzamelingscontract reststromen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

24069 Raamcontract Onderhoud Zuigdrains landelijk - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst voor calamiteiten afvalwatertransportleidingen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw Grondstoffenhal - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Wastemanagement programma niet openbare aanbesteding - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verdampingsmeetnet - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Jurist bestemmingsplannen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Handhavingssysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sortering Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MC 201865006.028.098 (Opschaalbare) productie van mondneusmaskers van het type IIR en FFP2 en de grondstof 'Meltblown' tbv ministerie van VWS, directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Veiligheidsmaskers
Lees verder

Specialist Procesmanagement - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering pompen en versnijders - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalverwerking - Schoolinkoop - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouwing Keizerin Marialaan - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud gespecialiseerde transport- en opslagcontainers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Project- en omgevingsmanagementcapaciteit fysiek domein - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SRU-00-21-144-P01 Vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Project Noordrand Midden west - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

levering van kraan-haakarm-voertuigen, een haakarm-voertuig en een kraan-kipper-voertuig - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Backoffice applicatie wmo-, jeugd- en pgb-administratie - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder