Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR Q1-2022 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Havenverkeersmodel 5 - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Inputservices - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening voor Elker Jeugdhulp & Onderwijs - Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU-aanbesteding verwerving Schuimblusvoertuigen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meteren - Zuidwestboog PHS realisatie onderbouw 'C1' - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21,...
Lees verder

A08.225.2022 Onderhoud bomen 2022-2026 - Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie mobiliteitsoplossing voor OV-, deel- en taxivervoer - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteunende diensten voor...
Lees verder

Geografische applicatie - Gemeente Deventer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sport- en Tentamencentrum (SeTC) UAV-GC - Universiteit Leiden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Sleutelsysteem - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Handhavers - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

EA Cateringvoorzieingen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Contractmanager ICT - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Dakonderhoud - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding multifunctionals, reproapparatuur en nabewerkingswerkingsapparatuur - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Tongerlo - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT-hardware en accessoires voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Huisvuilinzamelingsvoertuig 2022 - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Automatisering en digitalisering Planning en Control - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken van A/B Hout - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA CVO groep PSA-FA systeem - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Lockers- Keizer Karel College - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren en beheren van een toegangs-portal GBS-systeem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Elektromechanische sleutelsystemen en cilindersloten t.b.v. brandweertoegang VRU 2022 - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Matchmaker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding - Werving- en selectiebureau ODRU - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pilots gericht op gedragsverandering bij automobilisten - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Bouwrijp maken Koudenhoek-Noord - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Junior landschapsontwerper - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grafische vormgeving - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WFRL-11-24240 Ingenieursdiensten Vispassages Fryslân 1 en Vispassages Fryslân 2 - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Menselijke Maat Monitor UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding standaard software broker - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sloop en nieuwbouw Hart van Opwierde Fase 1 (103 drive-in woningen) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Personeels- en werkplekplanning - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesmanager programma Allen Doen mee door Innovatieve Dienstverlening As a Service- cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Openbare Verlichting en VRI voor de Gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inspecties watersysteemwerken en rioolgemalen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A07.81.2021 Legionellabeheer - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Het leveren/beschikbaar stellen van Microsoft licenties - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

(Senior) Functioneel beheer BI-tools - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering verantwoorde bedrijfskleding - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeervergunningenoplossing - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Waterstraalsnijmachine - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU SKOFV - Tablets en toebehoren - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging planningsapplicatie - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse software en...
Lees verder

Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

leveren en onderhouden laadkraanauto's inclusief laadkraan en opbouw - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding gebruikershardware - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder