Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Kindcentrum de Terp te Wieringerwerf - Stichting Sarkon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2022 – 2029 Gladheidbestrijding in regie regio IJsselmonde - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RAW Bestek Onderhoud Bermen&Watergangen 2022-2025 - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW-bestek Maaien van bermen en sloten buiten de kom in gemeente Bernheze 2022 - 2023 - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom PMD en Folie - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Videofaciliteiten - NOS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

GFE behuizing - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Systeem t.b.v. financiële, inkoop- en projectadministratie - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2026 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitvoering herwaardering Wet WOZ - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 |...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

HR & Payroll systeem - Open Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WFRL-11-21968 Hardware - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Migratie zaaksysteem en DMS incl. diverse solutions en integraties naar de Cloud - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423...
Lees verder

Marktconsultatie "Voorbereiding PPS Kamp Nieuw-Milligen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Copiers - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

1-W-13602-21: Renoveren gemaal Willem Schurmannstraat (G0010) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Duurzaam Beheer en Onderhoud - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfskleding - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kleding, schoeisel,...
Lees verder

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2022...
Lees verder

Datagedreven werken - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem (met geïntegreerd DMS en RMA) - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, Zaanstreek...
Lees verder

Inzameling en/of verwerking huishoudelijk afval Teylingen - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale crisiszorg Jeugd Noord Veluwe (segment 5) - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Stadspark Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-02-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Landschappelijk...
Lees verder

ICT beheer - Het Amsterdams Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligingsdiensten - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verhuisdiensten - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vestigen van uitsluitend recht ten behoeve van de borging en optimalisatie van de medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit bevolkingsonderzoek naar borstkanker - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Glasbewassing - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2021-0206 (Elektrische) handgereedschappen en klein materiaal - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Schuldhulpverlening - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrachtauto, inclusief haakarmsysteem - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA levering en installatie PV-panelen voor museum Batavialand en nevenvestigingen Dronten en Zeewolde - PFL 2757582 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rapportage- en analyseplatform Jeugd - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest 01-08-2022 t/m 31-07-2026 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Friesland College schoonmaakonderhoud - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, Zuidoost-Friesland...
Lees verder

Inhuur Flexwerkers ZRD - Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische gassen - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Waterstof,...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware CKC Drenthe - Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel Adviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beschermd Wonen Wmo vanaf 2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA - Levering pakkingen en afdichtingen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaak 2022 voorbehouden aan partijen die voldoen aan art. 2.82 - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Duurzaam beheer sloten en bermen - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectmedewerker backoffice klantcontact - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie voor VTH - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Snowremoval - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MINBZK - EA Publiekelijk vertrouwde PKI-servercertificaten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Boren, Zagen en Frezen Neurochirurgie en KNO - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

201865006.004.007 - VWS-CBG-HIS Tijdelijk ICI applicatiebeheer CBG d.t.v. UBR|HIS Project - (a)CBG
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Dienstverlening Servicedesk, Technisch applicatiebeheer en Databasebeheer - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2031 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesondersteuner Acountteam (1 fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU VCPONG - Schoonmaakdiensten KC ten Boer - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling en beheer Dynamics 365 en Power Platform - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Marktconsultatie Beheer en Onderhoud van MyProjects, Applicatieontwikkeling in Delphi - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Markttoets aanschaf elektrische veegmachine - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur teamleider waterzuiveringsbeheer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding leermiddelen - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Exclusief wonen Park Dwingeland - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vloeibaar slibtransport - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerk en werkplekbeheer - Stichting Openbaar Onderwijs Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal Ontwerpopdracht Locatie Rumpt; Nieuwe Gemeentewerf West Betuwe en provinciaal Steunpunt - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor onderhoud, reparatie en vervanging van zonweringen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Diensten m.b.t. besturen en begeleiden voertuigen Metro Baan - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MFG Rhenen - Gemeente Rhenen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park: Skyzone, Spark Avenue, Uitbreiding Spoor 2 en Kruising Imagination Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Ledverlichting Huis voor de provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Riool reiniging en inspectie - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Onderwijsroute - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder