Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA OLP PCPO Barendrecht en Ridderkerk - Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 1781, Schoonmaken areaal beheersgebied provincie Drenthe 2022 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten en beheer - Veiligheidsregio Brabant-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom Bouw- en sloopafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Werving & Selectie - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Sportparken - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Onderzoeksfaciliteiten MRI Scanning voor Humaan Gebruik - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regisseur Koppeling Spoorverlenging - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Scopietorens - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Apparatuur en instrumentarium...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022 - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak Bus - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Directie- en Taxivervoer - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van lappersauto's en kleine zijladers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IBM- en SAP expertise - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Side Scan Sonars (binnenwater) - levering en onderhoud - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadviseur programma invoering Omgevingswet - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

School- en Kantoormeubilair - Johan de Witt Scholengroep - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp Bruggen Merwedekanaalzone - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele Telefonie (spraak/data) en Mobiele Data (data only) - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst - TenneT Offshore Grid - 2GW Landstations - Civiel Bouwkundig - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Audio Visuele Middelen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groen, Schoon & Gladheid - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor reizen in 3 percelen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inburgering MBO-Onderwijsroute - Arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant en Helmond-De Peel - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Jeugdhulp Dagbesteding Dagbehandeling Specialistisch Veel Voorkomend - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoonmaak - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Inhuur Hoogwerkers gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Grondverwerking Spoorzone te Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Visual collaboration tool - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Leveren van...
Lees verder

Projectmedewerker Monitoring (1 fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flatracks heraanbesteding - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten Dommelen-Zuid - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Enterprise Service Bus (ESB) en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouw, implementatie en onderhoud corporate website Goedopweg - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opstellen (4) Gebiedsagenda's Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZK - EA Inhuur adviseurs Organisatie-inrichting - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CD&E Chalets - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

MINBZK - EA Vendor Management Systeem (VMS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA Klantcontactcentrum Optimalisatie Klantprocessen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard 2021 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geluidsisolatie woningen Hoofddorp Vrijschot-Noord - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afvalinzameling (HRA, PMD en GFT) gemeente Waalre 2023 e.v - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en Inspecteren hoofdriool 2022-2024 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer meubilair, levering tweedehands en nieuw Circulair meubilair - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten in twee percelen - Invest-NL N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwing Telefonie, Gemeente Apeldoorn, 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor drukwerk en reprografie. - Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

zonne-energie fase 2, project 11351 - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitvoeren Archeologische werkzaamheden Stichtsekant – gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Flevoland NL23 |...
Lees verder

Ontwerp en levering losse inrichting hart Eemsdelta campus - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toetredingsronde Beschermd wonen 2022-2023 - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

220038GDD Buurtwerk, Jongerenwerk en Sociaal Wijkteam Dordrecht - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Kantoorautomatisering - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Baggeronderhoud seizoen 2021-2022 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Communicatieadvies en -uitvoering (Ea0102) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technisch redacteur - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

220071GZD Sociaal Wijkteam Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering vloeibare brandstoffen en smeermiddelen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Financiƫle applicatie - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

201865006.004.007 - VWS-CBG-HIS Tijdelijk ICI applicatiebeheer CBG d.t.v. UBR|HIS Project - (a)CBG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Albero WIFI en Werkplekbeheer - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie bouwteampartner voor het bouwen van nieuwe locatie voor het Montessori Lyceum Amsterdam in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Assetmanager Vastgoed - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Tentoonstellingen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst media inkoop - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roller (Solar) coater systeem - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AT-2022-07 Marktconsultatie (Groot) Variabel Onderhoud HWN West-Nederland Noord 2023-2025 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HRM en Financieel systeem - Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA ICT Hardware Stichting Kolom - Stichting Kolom, Stichting voor Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dagelijks beheer contracten: Asfalt en markeringen, Beweegbare bruggen, Kunstwerken en oevers, Riolering en grondwater - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tweede Competitie Upcycle City - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Console upgrade for the low-field 300 MHz NMR Spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zwolle - Realisatie Onderbouw De Passerelle - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT hardware en mobiele telefoons inclusief telefoonabonnementen - ZonMw
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder