Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31136411: het ontwerpen en uitvoeren van Dijkversterking Marken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Waterstraalsnijmachine - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Baggerafzet (vervolg in Dynamisch aankoopsysteem) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing gemeentelijke binnensportaccommodaties - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantdiensten vanaf boekjaar 2023 - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Ingenieursdiensten Realisatie Woningbouw - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Verkoopprocedure met voorselectie Herontwikkellocatie Lindeplein - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie LAN/WLAN apparatuur - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Feasibility study leveraging flood protection for resilience in Khulna, Bangladesh - Invest International Public Programmes B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Back-up en restore, GGD Brabant-Zuidoost - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Elementenverhardingen en Kleine Projecten Infra - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Doorontwikkeling en beheer Dynamics 365 en Power Platform - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

ondersteuning uitvoering gladheidbestrijding gemeente Meierijstad - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Gas 2023 - 2025 t.b.v. NS Stations B.V. en ProRail B.V. - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst planeconomie - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wegkennisbank - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leveren, installeren en onderhouden van een CNC gestuurde houtbewerkingsmachine t.b.v. PI Middelburg, Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren van een VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving) systeem, alsmede het leveren van onderhoud, beheer en ondersteuning - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Gepersonaliseerde (Orthopedische) Implantaten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische hulpmiddelen
Lees verder

Bekendmaking voornemen uitvoeren onderhandelingsprocedure voor beddingmateriaal apen - B.P.R.C.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huren van trekkers en trailers - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening - Viaa Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Leased services connecting South Caucasian NRENs - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Inhuur Juridische Capaciteit - Arbeidsrecht en Bedrijfsjuridisch - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

De Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Informatiebeveiliging en privacy - Eerste Kamer der Staten-Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie adviseur extern (1fte), vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dierennoodhulp Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Congresmanager - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Nationale aanbesteding telefonie-omgeving - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van Overig Inhuur personeel ten behoeve van de Raad voor de rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountancy VRBZO 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden aan industrieel...
Lees verder

Renovatie WKO de Brug - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nader onderzoek: Constructieve beschouwing - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Adviseur Mobiliteit - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering gladheidsbestrijding - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Hoogvolume printers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OLP PCBO Dantumadeel i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Centrale repro periode 2022-2029 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Projectstoffering - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten Talentenregio - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten Gemeente Zwartewaterland - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ecologisch maaien bermen en terreinen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering duurzame bureaustoelen - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31174167: Legionellabeheer huurpanden Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Redacteur/Contentmedewerker - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanvullend Openbaar Vervoer - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud buitensportaccommodaties - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Logistiekpark Moerdijk - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Integraal ontwerpteam Talentencentrum Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Broker Flexibele Inhuur Externe Professionals - Stichting Inlichtingenbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking huishoudelijke afvalstromen, dienstverlening milieustraat en aanvullende dienstverlening - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Scheepsbrandstof NATO-code F76 met optie tot mogelijkheid van bijmenging HVO - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Operationeel zaklamp met toebehoren - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud dieselmotoren Kracht Warmte Station - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning De5 gemeenten per 1 oktober 2022 - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Vaccinaties Hepatitis B ten behoeve van de studenten van Avans Hogeschool. - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beschermd Thuis - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugd Wonen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Opdrachtfotografie (Ea0081) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Watermeterwisselingen - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

(2e) Marktconsultatie afvoeren- & be-/verwerken- & vermarkten van (grondstoffen uit) AEC bodemas - AEB Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor afvalrecycling
Lees verder

Marktconsultatie - Wachtwoordmanager - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beveiligingssoftware
Lees verder

Purchase of an atomic force microscope for soft interfacial rheology and in situ structural analysis. - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding: Installatietechnisch onderhoud E&W - Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Rotor Inspection Leiden & Rewinding Stator - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Catering - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Strategisch financieel adviseur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Directeur / Bestuurder ONW - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanleg en onderhoud valondergronden spelen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

EA Leasen laptops inclusief docking stations - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Juridisch adviseur schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanbesteding AERIUS 2020 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

2023 - 2033 Financieel systeem als SaaS - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Waterstraalsnijmachine - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

17261| Aanpassen gebouw C Lunettenkazerne te Vught - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022...
Lees verder

Onderhoud Scanning Electronen Microscopen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Heraanbesteding Koppel en toebehoren - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder