vrijdag 22 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Mobiele en vaste telefonie NRG - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden (extensief) - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Snoeien, kappen en aanplanten van bomen gemeente Voorschoten - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Veerhaven Puttershoek - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022...
Lees verder

vrijwillige transparantie vooraf hergebruik zztheater tbv 'De Lievekamp' - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VPRO - EA Levering Food & Non-Food - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Europese aanbesteding : Landmeetkundige diensten gemeente Steenwijkerland - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

NU Zonova - Desktops - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur versnellingsteam droogte - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkoop aan NS van vouwbalgen voor ICM treinstellen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud, opslag, reparatie en verzendingen van diverse merken en typen batterijen voor treinstellen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Capaciteit Toegankelijkheidsaudits - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afhandeling en invordering naheffingsaanslagen parkeerbelasting - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Plantsoentransport Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2028 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arrestantenvoeding - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LRN Plesmanlaan - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Inhuur expertise Decos JOIN - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

MDMT Eyeblink meetbox - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan – Bouwdeel T – Installatietechnische werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel T - Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022...
Lees verder

Marktconsultatie Doorontwikkeling KBN6 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandstoffen - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onafhankelijke Cliƫntondersteuning - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor een Raamovereenkomst Inhuur van Boa's en Parkeercontroleurs voor de Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS IT inhuur profielen, gegunde opdrachten Q1 2022 - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Financieel Medewerker - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

UHF Radio's for Air Traffic Control - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats...
Lees verder

Bestek 2448. Functioneel onderhoud verhardingen 2022 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Luchtbehandelingsinstallaties - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transpantie vooraf Radarcursus - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud monumentale objecten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwikkeling Bouwveld de Ligweide te Laren (NH) - BEL Combinatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare procedure voor de levering van leermiddelen Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken - Stichting Minkema College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Woerden en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Multi Functionele Accommodatie Weide Wereld (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31152735: het meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanleg Mekongweg - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Archeologisch onderzoek Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vervangen fiets- en voetgangersbruggen gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022...
Lees verder

Transport en verwerking groenafval, gemeente Apeldoorn, 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Stichting IJsselgraaf i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectief ZW Brabant Levering Elektriciteit 2023-2025 met optiejaren 2026-2027-2028 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitgebreide gevaren (brand) verzekering Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BZK - EA - Mobiliteitskaart 2022 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteunende diensten voor...
Lees verder

31150496: Markconsultatie Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Gesloten transport - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse transportmiddelen en...
Lees verder

Prestatiecontract Meerjarig In stand houden Civiele Kunstwerken - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Projectjurist Interventies Glastuinbouw - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Recruiter - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Landelijk - GSMR netwerk metingen en analyse - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur Klimaatkrachtig - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Organisatie van pakketreizen
Lees verder

Architect Brede school te Genderen - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst rooien bomen en noodsnoei Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Open house procedure Jeugd ED (Ernstige Dyslexie) Kop3 gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Laadpalen parkeergarages gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Senior Inkoopadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsplan - Gemeente Lisse
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2035 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Raamovereenkomst Sport- en Speeltoestellen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaken diverse locaties binnen Veiligheidsregio Noord Holland Noord - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieringsaanvraag Just Transition Mechanism 2022 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding "Mantel voor hardware, software, dienstverlening, training gerelateerd aan infrastructurele onderdelen" MGR Rijk van Nijmegen - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Willem II Kazerne - Stichting Xpect Primair
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

NU HSV, locatie van Nijenrodestraat - Schoonmaakdiensten - 3 - Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU HSV, locatie Laan van Poot - Schoonmaakdiensten - 3 - Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Outsourcing Brainport Development - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU HSV, locatie Nassaulaan - Schoonmaakdiensten - 2 - Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Boeken - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Data bekabelingssyteem - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie tijdelijke opslag Nationale Numismatische Collectie (NNC) - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Computernetwerkdiensten
Lees verder

NU HSV, locatie Frederikstraat - Schoonmaakdiensten - 2 - Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU HSV, locatie van Heutzstraat - Schoonmaakdiensten - 1 - Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Broodbuffetwagens - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vulnerability Scanning Software and Pentesting Services - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen 2022-2026 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering verhardingsproducten van beton - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp deelsegment 3b Jeugd GGZ instellingen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkeling Kluyvergebied TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Service provider PV installaties gemeente Eijsden-Margraten 2021 - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Warme- en koude drankenautomaten - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Koffie, thee en aanverwante...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel - Gemeente Ouder-Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VNGR - Senior architect werkgebied GGI-Netwerk - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

NATUURHERSTEL TWISKE-WATERLAND - Beheerkantoor/bezoekerscentrum Recreatieschap Twiske-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Risico- en Crisiscommunicatieplatform - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medische Middelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder