donderdag 14 april 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europees Openbare aanbesteding Begeleiding Ruimtelijke plannen/procedures - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bos- en Natuurbeheer 2022-2026 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA printing - KPO Roosendaal - Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Engineering & realisatie Koopse Glorie te Boskoop - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021043 Bedrijfsafval - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Dienstverlening - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien watergangen 2022-2026 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reseller software licenties - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

'Netwerk Onderhoud en Beheer & Hardware levering' - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider Constructies - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Learning Management System - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Devices - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Training 'communicating with the public' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie dienstverlener audiovisuele techniek - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Selectie ICT-dienstverlener - RTV Noord-Holland (Hoofdvestiging)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum 2022-2026 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Berm en slootonderhoud 2022 Verschralingsbeheer - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider verduurzaming mobiele werktuigen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OLP Fluenta i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - FLUENTA - Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectie dienstverlener audiovisuele techniek - RTV Noord-Holland (Hoofdvestiging)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkoop- en bestelsysteem gemeente Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managing Agent Services - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

levering van telefonie en omnichannel diensten inclusief de integratie met Microsoft Teams - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BZ- EA- Ondersteuning CO2-prestatieladder - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvaltransport- en verwerking - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening voorbehouden aan SW bedrijven - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Architect Brede school Henri Dunant te Wijk en Aalburg - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Globe valves - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

DOS-2021-0006782 - Programmamanager Rivier als Getijdenpark XL - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Installatieonderhoud en - projecten - Stichting OVO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmedewerker - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DOS-2021-0007491 - Projectfacilitator ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Surfaces - Stichting Aves
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Zonova - Laptops - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.181.2021 Onkruidbeheersing op verharding - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Grafische Vormgeving DTP plus - NS Groep N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Drukkerij- en...
Lees verder

VNGR - (Project)secretaresse ter ondersteuning van Manager Beheren en project Gemeente Delers 2022 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

2e lijns ondersteuning bij verduurzaming bedrijven - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Energie en...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KPOA- Installatietechnische werkzaamheden scholencomplex Laakse Tuinen - Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Neder-Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sfeerverlichting Sittard-Geleen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelcompetitie De Wegwijzer - Dinxperlo - gemeente Aalten
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Senior Datawarehouse Consultant - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Zonova - Chromebooks - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandweeronderscheidingen - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatie(advies)bureau - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

KPOA- Engineer & Build bouwkundig werk scholencomplex Laakse Tuinen - Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel Project Analist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Functioneel beheerder Oracle eBS - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Informatieadviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

NU Educatis - Schoonmaakdiensten Verhoeff-Rolmannschool - Educatis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning op het gebied van Stikstof gerelateerde zaken - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Stikstof
Lees verder

BZ - EA - Inhuur Veranderkundige Expertise - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren persleidingen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EOA Inhuur derden project- en beheervraagstukken Domein Ruimte - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Educatis - Schoonmaakdiensten Johannes Calvijnschool - Educatis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Educatis - Schoonmaakdiensten Johannes Bogermanschool - Educatis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Voertuigen voor de Verkeersongevallen Analyse (VOA) - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Politieauto's
Lees verder

NU Educatis - Schoonmaakdiensten Rehoboth Zeist - Educatis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Assistent projectleider - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Plantmateriaal ISNV - Gemeente Putten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bomen
Lees verder

Onderzoek stofdepositie IJmond - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A02.25.2022 Marktconsultatie Kantoorartikelen - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mitigatieplan VRI 2022 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dordrecht - Fietsenstalling Krispijnzijde - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Food & Beverage VIP centre and Privium lounges - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Planning & Control cloud oplossing - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RVS en koolstofstalen buizen, fittingen en flenzen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf 100 duurzame terrasvlonders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Medior Implementatie Adviseur GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Gunningen DAS Nieuwegein Q1 2022 - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

BZK-Kern-HIS-EA Research into the social security system of St. Maarten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Overige Forensische Zorg incl. Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Realiseren Slibkoekoverslag Garmerwolde - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Veendam - Accountantsdiensten - Gemeente Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning Europees gefinancierde projecten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud gebouwgebonden installaties UvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief Liftonderhoud - Stichting Yuverta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare aanbesteding schoonmaakonderhoud - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, Kop van...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering HvA - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groothandel en distributie voor levensmiddelen en ingrediënten ten behoeve van Witte- en Groene catering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Brandstof en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vormgeving, druk en bezorging van Stadsberichten en raadspagina's - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Uitgifte horecakavels HoogTij - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Chemicaliën ten behoeve van diverse Rijkslaboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische Middelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel T - Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan – Bouwdeel T – Installatietechnische werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2022...
Lees verder

Integrale oplossing software sociaal domein - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-14036-21: Inventarisatie Natuurdata Bestendig beheer Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Resource Planning (ERP) systeem met financiële applicatie - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenvoorziening Industrieterrein De Wieken (gemeente Hoogeveen) - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenvoorziening dorpen Noord (gemeente Hoogeveen) - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cloud Service Broker - Equigy
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-04-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder