dinsdag 19 april 2022

Jaarverslag AP: Wetsvoorstellen kabinet te vaak vrijbrief voor verzamelen persoonsgegevens

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Jaarverslag AP: Wetsvoorstellen kabinet te vaak vrijbrief voor verzamelen persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseerde het kabinet in 2021 maar liefst 95 keer over wetgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde was. In 18 gevallen adviseerde de AP het kabinet een wetsvoorstel flink aan te passen. Of anders niet aan te bieden aan de Tweede Kamer. De AP heeft de indruk dat het kabinet wetsvoorstellen vaak ziet als een vrijbrief voor de overheid om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden.
Lees verder