zaterdag 5 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Mendix Advanced Business Engineer Front End - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktonderzoek energievoorziening Lambertuskermis Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: | CPV: Elektriciteitsdistributie en...
Lees verder

Projectleider Omgevingswet en Wkb - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

TU/e namens AccTec B.V.: High-current cyclotron for F-18 production - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud SOVL Drenthe en Groningen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Bodemasbestsanering - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en beheer telefoniecentrale (Omni PCX van Alcatel-Lucent) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software Licenties - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Afvoer en verwerking Groenafval - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer & Ontwikkeling virtuele infrastructuur (VMware) tbv gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Schadeherstel en Glasschadeherstel/-vervanging - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam nieuwbouw gemaal Oudenhoorn - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie vragenlijstsoftware - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Wegbebakening en bebording - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud, schilderwerken en dak werkzaamheden aan het monumentaal (perceel 1) en niet monumentaal (perceel 2) vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankoop stacaravans tbv locatie Overloon. - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Eindejaarsgeschenken 2022-2025 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

Front- en backoffice sociaal domein - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Primo - Chromebooks en toebehoren - Stichting Primo Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31164094: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Noord-Holland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur specialisten Ruimtelijke Ontwikkeling - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem inhuur Advies & Administratie - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Projecten gebouwgebonden E&W installaties - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur vervanging Hardware en Migratieadvies - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening NIOZ (Texel en Yerseke) - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reiniging van...
Lees verder

Vervanging brandmeld- en ontruimingsinstallaties - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31164096: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidbestrijding Noord- Nederland Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

31164095: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Zuid-Holland Zuid (incl. Havengebied Rotterdam) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor Schuldhulpverlening & kredietverstrekking De6 gemeenten - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding ICT Dienstverleners - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Levering gas - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bedrijfsauto-inrichting - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sociaal beheer Koetshuis - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Den Haag gazonmaaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en ontwikkeling Dienst Edurep van Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior BI specialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Groen begraafplaatsen BAR-organisatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Levering natuursteen omgeving stadhuis - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie "(Nood-)oplossing parkeervoorzieningen" Eindhoven Airport N.V. - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inzet juristen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Daginvulling Jeugd Voorne Putten Goeree Overflakkee - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieurs- en adviesdiensten gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Westvoorden winterbloten klepelmaaier - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Westvoorden zomerbloten klepelmaaier - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesbegeleider Plekmanagement - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stoomnetwerk Botlek Zuid - NetVerder B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Preventieve en Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Open Warmtenet Delft - NetVerder B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333...
Lees verder

Flexibele Arbeid (uitzenden + payroll) - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koffie voor het Hubrecht en Westerdijk Instituut - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZK EA Eerstelijns Contactcenter Diensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Zuid-Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Total Engineer LMS "Opwaardering E&W-installaties" - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en onderhouden pompen, mengers, vijzels, aandrijvingen, versnijders, mixers, blowers en voortstuwers - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inzet extern medisch personeel - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2030 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31132258: Ingenieursdiensten Bediening en Besturing Maasobjecten Vervanging en Renovatie (ID MB2.0) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Engineering Services - HVDC Landstations IJmuiden Ver Alpha, Beta & Gamma - Civiel Bouwkundig - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Forensisch DNA-onderzoek aan munitie(delen) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder