vrijdag 4 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
AT-2022-04: Marktinformatie Wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide (Betreft vervolg op : AT-2020-25) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleg...
Lees verder

Raamovereenkomst renovatie S7 gemaalobjecten - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Framework agreement Dowaldwerke - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Oproep tot deelname: Kennisprogramma Natte Kunstwerken - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf combizuiger - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Rentmeesterschap buitensport gemeente Moerdijk 2022-2026 - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Diensten ten behoeve van Depot TextielMuseum en Stadsmuseum Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2030 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Diensten ten behoeve van Depot TextielMuseum en Stadsmuseum Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2030 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Arbodienstverlening voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Overeenkomst Arbodienstverlening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Modernisering Bedrijfskleding Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Openbare procedure voor Perceel 1:Werkzaamheden groen Perceel 2: Onkruidbeheersing op verhardingen - AM match
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Young Talent Programma - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountancydiensten gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen - Tablets - Onderhandeling - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen - Tablets - Onderhandeling - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022-2028 - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HRM applicatie en salarisadministratie - Werkorganisatie Druten Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Innovative branch off low voltage joint with insulation piercing connectors for house connection - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Experts for Market System Development Shea sector Nigeria - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sociale Recherche - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding LCM 2023 - 2027 - Stichting Incident Management Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Data engineer Azure - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Projectleider GemeenteDelers - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

SBIR - Oproep Innovaties Duurzaam Erfgoed Oplossingen voor het isoleren van monumentale gebouwen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding grafische vormgevingsdiensten - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Laadinfra zero emissie voertuigen BAT gemeente Tilburg/ Zero-emission vehicle charging infrastructure for BAT, Municipality of Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud 7 dienstvoertuigen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Innovaties voor een stofloos spoor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Ultra Microscoop Blaze - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (2fte), maart 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Cameratoezicht Gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

23319 | Aanpassing ondergrondse infra op vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

EA Verhuisdiensten NHL Stenden - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van brandstoffen aan Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud hybride vrachtwagen met laad en los hulp en haak-arm systeem - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Amsterdam - PHS - Vrije Kruising Dijksgracht - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur IT (broker) Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eijsden Margraten onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

milieustraat Oudewater - Gemeente Oudewater; Stadskantoor
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CRO diensten studies kinderoncologie - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Catering 2022 - Gemeente Heerhugowaard nu Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Nood- en...
Lees verder

Marktconsultatie Design & Build Parkeergarage Tilburg University - Tilburg University
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van parkeergarage
Lees verder

VNGR - Allround Senior Communicatieadviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Autoladders - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst loondiensten 2021-2025 - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Overig...
Lees verder

Marktverkenning digitaliseren in dienst, uit dienst - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Financieel Management Systeem Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering bloemen, bloemstukken, planten, fruitmanden en rouwwerk - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-23822-21: Arbeidsontwikkeling Statushouders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare Aanbesteding Meetapparatuur incl. Onderhoud - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering breedspoortractor met multifunctionele maaiarm, inclusief klepelmaaier en overrijdbaar frame - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor vormgeving - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren en onderhouden van Bureaustoelen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

360 graden panoramabeelden - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Backoffice-applicatie Sociaal Domein Jeugd - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Renovatie Stamriool Oss fase 4 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

internationale (boedel)verhuisdiensten voor personeel (iuc21-606) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie ME Kleding en protectie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Nieuws en Nieuwsvoorziening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kranten,...
Lees verder

Leermanagement systeem UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voila- Schoonmaakdienstverlening - Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

SZW EA ROVK Onderzoekscapaciteit - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Anti-Submarine Warfare Frigates Communication Suite - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats...
Lees verder

31177513: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Midden-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Anesthesietoestellen - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EduMare- Afvaldienstverlening - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Scientific bibliometric data - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vaste telefonie gemeenten Enschede, Losser en Borne - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Partnerbeheer ICT ontwikkeling - Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

European Tender: Ecosystem orchestrator for Moon & Mars Innovation - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Projectmanagers en directievoerders - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Opzichters - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Architecten - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Adviseurs - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Interieurbeplanting en thema decoratie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadvies en -uitvoering (Ea0102) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Marktonderzoeken Voedingscentrum 2022 - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opvang en begeleiding studenten uit Caribisch Nederland - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-learning - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Ambulante Jeugdhulpverlening Zuid-Limburg - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke diensten
Lees verder

AI 2022-0011 - Tijdelijk Sportpark DNK - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SIEM/Soc dienstverlening - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Managed Detection and Response - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Detainee Telephony Services and possible additional services - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp Amsterdam- DUO gemeenten - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp Amsterdam- DUO gemeenten - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie en data only sims - Dunea N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Lead Developer 'Viewer voor samenhangende raadpleegbaarheid omgevingsdocumenten' - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie tramkeerlus, Slimme Watering en Harreweg - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder