Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Benchtop Suspensions ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en onderhoud Verreikers, Groot model en Klein model CLAS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Natransport Transferium Renesse (Mobiliteitshub) 2022-2029 - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Accountantdiensten 2022 - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payrolling - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingadministratiesysteem - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meubilair - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Opslaan bewerken en hergebruik van de milieustraatstroom: Grond - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Limburg (NL) NL42,...
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaakdienstverlening - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reiniging van kantooruitrusting
Lees verder

Ex ante publicatie: LowCode Platform Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Digitaal toetssysteem - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EANO Eindejaarspakketten - 2022 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Verzekering wagenpark 2023-2024 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

EA onkruidbeheersing op verharding - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opleiding Plaatsvervangend Groepscommandant - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Akoestiek binnensportaccommodaties VSA - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor gymnastiekzaal
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar WMO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Milieuhygienisch Bodemonderzoek + Monstercampagne - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Consulent Zelfstandigen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opleidingen Levensreddend handelen (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven) - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Kwartiermaker DACC - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering kraantrechter voertuigen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Coach sociaal rechercheur - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pilot effectmeting kansrijke interventie - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding levering van merkonafhankelijk tankpassen en aanverwante dienstverlening - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Porthos Koelwaterpompgebouw en Compressorstation - Porthos Offshore Transport and Storage C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Oracle Experts - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plotters en Beletteringsapparatuur - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Belastingsoftware - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Industrieel reinigen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud geneeskundige opleidingsapparatuur DGOTC - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arts - team outbreak, infectiebestrijding - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitbreiding Barge Terminal Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst archeologisch onderzoek (Tender 189950) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-Openbare Europese Aanbesteding - Autolease - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Air Reconnaissance Capacity - Dutch Caribbean Coastguard - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Samenhangende Ondersteuningsprofielen Wmo - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2017 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf en Fleetmanagement van Magazijntrucks - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

2022-035 Aanleg glasvezel, toezicht en projectleiding - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-05778-22: Huur van personenauto's en bestelauto's - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EduMare OLP - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud Brand- en inbraakveiligheid KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud Daken KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud W-installaties KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding levering hardware en aanverwante dienstverlening WereldKidz - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Meubilair SPO Utrecht - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud Schilderwerken KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Datacenter - Gereformeerde Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Onderwijsboulevard 256 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak producten - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Producten...
Lees verder

Inhuur medewerkers groen Weener XL - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Transfer system inside a dry dilution refrigerator - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Constructeur Nieuwbouw Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Amsterdam - Restauratie en herstel Cuypersgebouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marketing- en communicatieadviesdiensten - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud Microsoft Dynamics 365 Customer Relationship Management - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitzenden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

"Schoonmaak en glasbewassing GGD Brabant-Zuidoost" - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding voorraadbeheerkasten en aanverwante dienstverlening - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Z-route nieuwe Wet inburgering - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountantsdiensten - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Outsourcing ICT-dienstverlening - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Makelaarsdiensten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Makelaarsdiensten voor...
Lees verder

PALLAS Project - Construction Pit & Foundation - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

Europese aanbesteding Media-inkoop - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dijkversterking Neder-Betuwe (NEBE) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder