Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 2438. Onderhoud Electrotechnische Installaties. Perceel 2. Prv. Gelderland Zuid - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Schoonmaak - Locatie, Vianova1 - 1 - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Summa - Inhuur Teamleider ICT servicedesk en functioneel beheer - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting Dynamiek Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31161351 Varend nautisch personeel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf inzake burgerzaken applicatie - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NU Curio - U037 - Training Onderwijs- en praktijkassessoren - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31172425 Ondersteunende producten Contractmanagement West Nederland Noord (Garantieclaims, Schaderijdingen en VtW's) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior wijkcoach huiselijk geweld - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Natuurherstelmaatregel 252 - Hooge Platen Westerschelde - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0006 Levering Zonnepanelen op sportgebouw Sportcentrum Caland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Openbare Aaanbesteding Onderhoud Electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties 2022-2028 - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Realisering nieuwbouw IKC Klapwijk (Mariaschool) - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Blusvoertuigen VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Geluid - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Teamco├Ârdinator Ondersteuningsteam Toeslagen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Boeken - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adembeschermingshaakarmbak / Basisontsmettingseenheid - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Junior ontwerper Landschap - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afdrukapparatuur Beheer- en Printmanagementsoftware - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Renovatie UNS50 - niet openbaar - Werken - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie IKC de Lei - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Upgrade Siemens 7T and 9.4T MRI Scanner - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energiecoaches gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Mystery Shopping - NS Groep N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancydiensten - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Junior adviseur Samen Organiseren - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nascheiding afval Marktconsultatie - Gemeente Helmond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Onderhoud en Renovatie openbare verlichting Gemeente Tilburg 2022-2024 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Business / proces analist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Contact Center Cloud Dienst - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud grasmatten en watergangen Gemeente Oss 2022 - 2026 - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Leveren van twee tractoren - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling azc Almelo - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en Gevelmanagement, KNAW (Hubrecht Instituut) - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichtingsplan Alfa-college locatie Kluiverboom Groningen - Alfa-college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-12-2038 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maken van...
Lees verder

Onderhoud Openbare gemeentelijke buitenruimte 2022-2024 - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

** Marktconsultatie ** Preventief en correctief onderhoud van roldeuren - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: | CPV: Reparatie- en...
Lees verder

Inhuur senior projectmanager Ruimtelijk Beheer - gemeente Heemstede - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ - EA - Real-time monitoring and communication with refugees and host communities in Lebanon and Turkey - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgevingsplan Ter Apel en bijbehorende opdrachten - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

"Open House" Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur 2022 - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

Belastingsysteem - Gemeente Harlingen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland...
Lees verder

Primo Schiedam - Chromebooks - Onderhandeling - Stichting Primo Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Groenonderhoud watergangen en dijken Bommelerwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning (webbased) monitoring- en registratieapplicatie methodische arbeidsontwikkeling - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Europese aanbesteding PETCT Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatieverkenner - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud landgoederen en forten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afhandeling en invordering naheffingsaanslagen parkeerbelasting - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realistisch oefenen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Projectbegeleiding en advies nieuwbouw Brede School Hanzewijk - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst wegbebakening - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie kantoor Leeuwarden - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

RFI FOXTROT - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie Brandbeveiliging - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: | CPV: Advies inzake brand-...
Lees verder

Adviseur Informatiebeveiliging en Privacy (4 tot 8 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding SmartTV & Settopbox app - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Electronic Lab Notation en Inventory (ELN) Systeem en gerelateerde Diensten - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brokerdienstverlening met betrekking tot opleidingen ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Het CBS) - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Sr Communicatieadviseur op het domein WISI - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior Implementatie Adviseur GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Materiedeskundige GT Print - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022...
Lees verder