woensdag 23 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
MARKTCONSULTATIE Landelijk - Stations Beheer Toegankelijkheid en Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en implementatie van en onderhoud aan een CE-IVD gecertificeerde Totaaloplossing voor een volledig geautomatiseerde analytische bepaling van 7 en mogelijk 8 of 9 merkers voor de neonatale hielprikscreening (17-OHP, BIOT, IRT, T4, TSH, GALT, TGAL en mogelijk PAP en/of TBG) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

B1 en Z-route - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

RPA beheerder - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische Verbruiksmaterialen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte, gemeente Tiel - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2022-03: GO N362 Fase 2 Midwolda - Wagenborgen - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2022...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding 2022-2025 - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022...
Lees verder

Ecologische randvoorwaarden voor opgroeisucces van kievitskuikens - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ruychrocklaan, rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herstel van droge heide in relatie tot kantelpunten in bodem- en humuskenmerken bij vergrassing - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

levering van telefonie en omnichannel diensten inclusief de integratie met Microsoft Teams - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Giftcards - 2022 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Marktconsultatie gemeentepagina - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: | CPV: Drukkerij- en aanverwante...
Lees verder

Metocean Assessment (incl. database) for Dutch offshore wind farm zones (WFZs). - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Flexchallenge - Stedin Groep Services B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteitsdistributie en...
Lees verder

Contact Center as a Service (CCaaS) - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging Enexis Solo werkzaamheden Noord-Nederland - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21,...
Lees verder

Herontwikkeling Indische Buurt 2de fase - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder