dinsdag 15 maart 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Landelijk - Safety Engineering WerkPlekBeveiliging op Afstand - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Abonnementen mobiele telefonie spraak en data - Waterschap Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwe instroom Hulp bij het Huishouden, bestuurlijk aanbesteding - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Heavy duty waterscooters voor Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HR & Payroll systeem - Open Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toegang controlesysteem verzamelcontainers - Cyclus N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer strand- en zwemlocaties gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst 'Inhaalslag baggeren vaarwegen' - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2022...
Lees verder

Renovatie bruggen Tsjerk Hiddessluizen bestek 21-30-KB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenparkbeheer o.b.v. full operational lease - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Duurzame pendeldienst - stichting AKN
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Record Management Applicatie (RMA) - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Website Biotechnologie - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-03-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder