maandag 21 maart 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Eindrapport Evaluatie van de SDE+

Eindrapport Evaluatie van de SDE+
Lees verder

Evaluatie SDE+-regeling
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de SDE+-regeling.
Lees verder

Rapport SDE++ realisatiegraad en -termijnen
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving waterschade Limburg
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over de incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving waterschade Limburg. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Beantwoording vragen over oliewinning bij Rotterdam
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over oliewinning bij Rotterdam. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de tweede incidentele suppletoire EZK-begroting 2022
Minister Adriaansens beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Kamervragen over de tweede incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake verlaging van de omzetdervingsdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30 naar 20 procent (Kamerstuk 36000). De vragen zijn gesteld vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) stuurt de antwoorden op vragen over het UBO-register naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen CDA over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het UBO-register. De Tweede Kamerleden Van Dijk en Palland (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen SGP over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het UBO-register. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder