Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over de verdere stappen in het project voor de aanlanding v...

Antwoorden op Kamervragen over de verdere stappen in het project voor de aanlanding van de kabel Ten noorden van de Waddeneilanden
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de verdere stappen in het project voor de aanlanding van de kabel Ten noorden van de Waddeneilanden. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot en Boucke (beiden D66).
Lees verder

Voorstel van wet tot implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (Kamerstuknummer 35814)
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Eerste Kamer zijn memorie van antwoord aan inzake het Voorstel van wet tot implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (Kamerstuknummer 35814)
Lees verder

Memorie van Antwoord inzake Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)
Memorie van Antwoord Voorstel van wet tot implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (Kamerstuknummer 35814) - Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over gunnen groot windproject aan Chinese staatsbedrijven
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Eppink en Eerdmans (beiden JA21) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording technische vragen uit het debat over de klimaatplannen van de regering en de commissiebrief met als onderwerp "Het bericht 'Biomassa - Weer 814 miljoen aan bossen in rook op'
Minister Jetten beantwoordt technische vragen uit het debat over de klimaatplannen van de regering, d.d. 23 februari jl. Het lid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld. Daarnaast beantwoordt de minister een technische vraag over de kastuitgaven aan biomassa uit de commissiebrief met als onderwerp "Het bericht 'Biomassa - Weer 814 miljoen aan bossen in rook op' (Telegraaf, 8 februari 2022)". Het lid Omtzigt (Lid-Omtzigt) heeft deze vraag gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief BNC-fiches Space Package
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) meldt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer dat de BNC-fiches over twee onderwerpen betreffende het Space Package (COM(2022)57 en JOIN(2022)4) niet binnen de termijn van zes weken kunnen worden verzonden.
Lees verder

Second opinion ETS-prijs Eindrapport.
Lees verder

Openstelling SDE++ 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de aankomende openstellingsronde van de SDE++ in 2022.
Lees verder

Economische impact oorlog Oekraïne en gerelateerde sancties
Minister Adriaansens (EZK), minister Kaag (Financiën) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeren, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Tweede Kamer inzake de economische impact oorlog Oekraïne en gerelateerde sancties.
Lees verder