Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen

Kamerbrief over schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over hoe het kabinet de moties heeft opgepakt ten aanzien van ondernemers in schrijnende omstandigheden, binnen de coronasteunmaatregelen NOW en TVL.
Lees verder

Kamerbrief met verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 31 januari-1 februari 2022
Minister Adriaansens (EZK) doet de Tweede Kamer verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen, onderdeel interne markt en industrie, van 31 januari en 1 februari 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Verslag European Space Summit van 16 februari 2022
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) stuurt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het verslag van de European Space Summit, die plaatsvond op 16 februari 2022
Lees verder

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van de tv-uitzending 'Energierekening óók fors omhoog als je huis niet met gas wordt verwarmd'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de tv-uitzending 'Energierekening óók fors omhoog als je huis niet met gas wordt verwarmd' van het televisieprogramma Radar, dat werd uitgezonden op 17 januari 2022. Het lid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de schadelijke gezondheidseffecten van windturbines
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Kamervragen over de schadelijke gezondheidseffecten van windturbines. Het lid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over overlast door windmolens
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Kamervragen over overlast door windmolens. Het lid Thijssen (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op nadere vragen inzake het (ontwerp)besluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie
Minister Jetten beantwoordt nadere vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer, over het (ontwerp)besluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat winkelsluiting in ons land geleid heeft tot meer omzet in België
Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de winkelsluiting in ons land heeft geleid tot wel 300% meer omzet in België. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'We hadden de ster van Europa kunnen zijn'
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Financiën, Kamervragen naar aanleiding van het artikel van Constantijn van Oranje in het Financieel Dagblad met als titel 'We hadden de ster van Europa kunnen zijn' .
Lees verder