donderdag 10 maart 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over klimaatbanen

Antwoorden op Kamervragen over klimaatbanen
Ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de arbeidsmarkt in sectoren die belangrijk zijn voor de klimaatambities van het kabinet. De Tweede Kamerleden Maatoug, Kröger en Bouchallikh (allen GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief BNC-fiche over Mededeling Europese verklaring digitale rechten
Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt dat het BNC-fiche over de Mededeling tot vaststelling van een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium later komt dan gebruikelijk. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over zandsuppletie bij gaswinning onder Waddenzee
Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over zandsuppletie bij gaswinning onder de Waddenzee en het oordeel van UNESCO hierover. De Tweede Kamerleden Wassenberg en Van Raan (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording vragen over bericht 'Shell moet reclame over 'miljoenen schone kilometers' direct aanpassen'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over bericht 'Shell moet reclame over 'miljoenen schone kilometers' direct aanpassen'.De vragen zijn gesteld van de leden Kröger (GroenLinks), Thijssen (PvdA) en Van Raan (PvdD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht "Mkb'er kiest voor lening om aan eisen banken te voldoen"
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht "Mkb'er kiest voor lening om aan eisen banken te voldoen". Het Tweede Kamerlid Rahimi (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de Garantieregeling voor evenementen
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Garantieregeling voor evenementen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid De Jong (D66).
Lees verder

Kamerbrief over Onderzoeksresultaten Deltaplan voor het Noorden
Staatssecretaris Heijnen (I&W) en ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de Onderzoeksresultaten Deltaplan voor het Noorden.
Lees verder

Besluit arbitragetribunaal Uniper voorlopige voorziening
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het ICSID arbitragetribunaal in de zaak tussen Uniper en Nederland in het kader van de Wet verbod op kolen.
Lees verder

Commissiemededeling over een Europees economisch groeimodel voor de informele Europese Raad op 10 en 11 maart 2022
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer inzake commissiemededeling over een Europees economisch groeimodel voor de informele Europese Raad op 10 en 11 maart 2022.
Lees verder