Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Jaarplan 2022 Staatstoezicht op de Mijnen

Jaarplan 2022 Staatstoezicht op de Mijnen
Minister Adriaansens (MEZK) biedt de Tweede Kamer het Jaarplan 2022 Staatstoezicht op de Mijnen aan.
Lees verder

Openbare agenda's bewindspersonen Economische Zaken en Klimaat
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks).
Lees verder

Kamervragen over het interventieteam Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over het interventieteam Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over indiening partnerschapsovereenkomst en overzicht en appreciatie uitkomsten onderhandelingen EU-fondsen onder Cohesiebeleid
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de indiening partnerschapsovereenkomst en overzicht en appreciatie uitkomsten onderhandelingen EU-fondsen onder Cohesiebeleid.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over UBO-register
Minister Kaag (Financiën) stuurt haar antwoorden op vragen over het UBO-register. Dit is een register dat financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, voorkomen.  De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Heinen (VVD).
Lees verder

Kamerbrief over appreciatie cohesieactie voor vluchtelingen in Europa (CARE)
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening: Cohesieactie voor vluchtelingen in Europa (Cohesion's Action for Refugees in Europe - CARE) en de beoordeling daarvan van het kabinet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Motie van het lid Kröger in het kader van het wetgevingsoverleg Wet Nationaal Groeifonds
Minister Adriaansens (EZK) reageert op de motie van het lid Kröger (GroenLinks) over de efficiënte CO2-prijs. Daarnaast geeft de minister ook haar appreciatie op het aangepaste amendement van het lid Leijten (SP).
Lees verder

Test
Test
Lees verder

Kamerbrief over een schoner en beter proces voor de verwerking van productiewater
Minister Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoordt vragen die gesteld zijn in het schriftelijke overleg (SO) Afvalwaterinjectie in Twente. De vragen zijn gesteld vanuit verschillende fracties.
Lees verder