vrijdag 4 maart 2022

Belastingdienst: Voorlopige aanslag 2022 valt volledig onder bijzonder uitstel van betaling

Belastingdienst Nederland
Voorlopige aanslag 2022 valt volledig onder bijzonder uitstel van betaling
Bent u ondernemer en maakt u gebruik van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? En hebt u een voorlopige aanslag 2022 gekregen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan valt die voorlopige aanslag volledig onder het bijzonder uitstel van betaling.
Lees verder

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 vastgesteld
Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.
Lees verder