maandag 14 februari 2022

Ontwerpbesluit gedragscode Slim Netbeheer

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Ontwerpbesluit gedragscode Slim Netbeheer
Netbeheer Nederland heeft een gedragscode opgesteld, de gedragscode Slim Netbeheer. Netbeheerders kunnen zich hierbij aansluiten. De gedragscode gaat over het verwerken van persoonsgegevens (meetgegevens) voor de wettelijke taak van netbeheerders. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om deze gedragscode goed te keuren. Bent u belanghebbende? Dan kunt u een zienswijze indienen.
Lees verder