maandag 28 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA Mobiele Abonnementen - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ESF Ondersteuning - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en sanitaire middelen - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Heraanbesteding renovatie klimaatinstallatie onderzoeksgebouw - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwartiermaker Circulaire Opdrachtgeverschap - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheerder groen - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.222.2022 - Onkruidbeheersing op verharding - Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur tentaccomodaties en overige zaken t.b.v. kamp Heumensoord, Nijmeegse Vierdaagse - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-40-22-006-G01 Levering bomen EKO1 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Specialistisch adviseur Toekomstscenario Jeugdzorg (GRJR) - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Digitale stemhulp Waterschapsverkiezingen - Unie van Waterschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Voornemen tot het bij wijze van noodmaatregel verlengen van de OV-concessie Oost- Brabant met 24 maanden - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Back-end dienstverlening "Servicepunt" - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialist procesmanagement - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvoeren en verwerken van (vertrouwelijke) informatiedragers - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fiscale advisering - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekvoorzieningen gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RAW-bestek 'Onderhoud Groen & Reiniging 2022-2023' - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Weesfietsen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Exploitatie zwembaden Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Ex ante publicatie: LowCode Platform Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ex ante publicatie: LowCode Platform Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CRM - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

5-D-32576-21: Open urban platform - Digitale Stad - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

KNO behandelunits Amsterdam UMC - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wettelijke Uitvaarten - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Betaalprovider voor e-commerce diensten - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie vervoer (Wmo vervoer, leerlingvervoer, jeugdzorgvervoer) voor meerdere Twentse gemeenten - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Personenvervoer zonder...
Lees verder

Groothandel en distributie voor levensmiddelen en ingrediënten ten behoeve van Witte- en Groene catering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stichting Veldvest / Skozok - EA Levering en dienstverlening afdruk- & scanfaciliteiten - Stichting Veldvest voor bijzonder onderwijs in Veldhoven en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsvoeringsplatform met aanvullende diensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspecteur Milieu (2 fte), vanaf april 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31167979 Marktconsultatie Realisatie project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Het leveren van een kolkenzuiger - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Overslag, transport en verwerking van fijn en grof HRA en GFT - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Outsourcing IT-infrastructuur en -beheerdiensten - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Gemeentelijke website - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reizigersvaccins 2022 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

CNS Ede - EA - ICT Hardware - Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Internationaal (farmaceutisch) geconditioneerd transport - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AV-middelen - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie inzake netwerkstructuur en glasvezelverbindingen - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23,...
Lees verder

SLT Computing Centers - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

End User Devices gemeente Roosendaal - Werkplein Hart van West Brabant - ICT West Brabant West 2022-2025 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Duurzame Bloemen en planten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Pre-employment screening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Planmatig onderhoud en projecten 2022 - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijding gemeente Oost Gelre 2022-2024 - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Domein Jeugd – Versterken Verwijzingen Huisartsen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

201865006.029.005 - Markconsultatie Landelijke Luisterlijn - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbaretelefoondiensten
Lees verder

Projectmanagement, directievoering & toezicht en kostenmanagement integraal kind- en ouderencentrum (IKOC) te Noord-Scharwoude - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspecteren en keuren vaste Elektrische Installaties (laagspanning) NEN 3140 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

201865006.028.093 - VWS Marktconsultatie Hulplijn voor kinderen - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbaretelefoondiensten
Lees verder

201865006.028.093 - VWS Marktconsultatie Alles Oké Lijn - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbaretelefoondiensten
Lees verder

201865006.028.092 - VWS Marktconsultatie hulplijn MIND Korrelatie - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbaretelefoondiensten
Lees verder

schoonmaak onderhoud en glasbewassing - Elevantio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Defensie ICT-Inhuur - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging en Inspectie 2022&2023 - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Leveren van afvalinzamelvoertuigen met zijbelading - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Bewerken, selecteren en beschrijven archieven gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder