zaterdag 26 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Groenonderhoud wegbermen, watergangen en dijken Vijfheerenlanden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

4-D-09659-21: Aanbesteding met voorselectie voor de onderhoudsovereenkomst van het Maastunnelcomplex - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT hardware (werkplekken hardware, servers en mobiele devices) - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Marktconsultatie Levering van een generieke voorziening voor archiefbeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering...
Lees verder

Curatieve beheersing Eikenprocessierups - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Europese aanbesteding Wijkonderhoud CSA - De Connectie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: | CPV: Tuinbouwdiensten
Lees verder

Beheer, onderhoud Beveiliging & Meldkamer - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering kabels NV Juva - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

SMR5next smart electricity meters and smart gas meters - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

PRJ1129 Nieuwbouw 'Gemaal de Poel' - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bebording - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Marktconsultatie Implementatie Teams Phone System + KCC-oplossing - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Monitor van (randvoorwaarden voor) gelijke kansen en evenredige posities op de arbeidsmarkt, ongeacht migratieachtergrond: "outcome" metingen 2022-2025 en dashboard - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Helium - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud materieel - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding 2022-2025 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Tuinmachines, Tuingereedschappen en Onderhoud klein materiaal - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Inwinnen vastgoeddata - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Arbo-dienstverlening - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Vrijwillige transparantie LIMS systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering decanters svb Sluisjesdijk - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst communicatieadviseurs - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Weesfietsen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wegmeubilair - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassen infrastructuur gebiedsontwikkeling VDL Nedcar - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Back-up en Disaster Recovery - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2039 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Adviseur Functionele Veiligheid - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitale Ondersteuning Werkplekleren (DOW) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Industriële reiniging - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

acuu- aangedreven redgereedschap brandweer - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting...
Lees verder

Quadrivalent influenza vaccines 2022 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening ten behoeve van Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BHV en Middelen - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Scholengemeenschap Panta Rhei - Scholengemeenschap Panta Rhei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam ozoninstallatie RWZI's Hapert en Soerendonk - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022...
Lees verder

VOORAANKONDIGING AANBESTEDINGEN "TANKINSTALLATIES" EN "FOSSIELE BRANDSTOFFEN" - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: | CPV: Installatie...
Lees verder

PB19-44B Bouwrijpmaken plangebied 'Achter de Schans' fase 1 - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

GTIS Producten en Diensten 2022 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrotechnische dienstverlening - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DOS-2021-0004523 - Omgevings- en participatiemanagement warmtenet Gildenwijk, Gorinchem - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marketing - Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reclame- en...
Lees verder

Groenonderhoud wegbermen, watergangen en dijken Overwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker financiële beheersing projecten - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA schoonmaak diensten - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie / Ex ante aankondiging Landmark software - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering 3 kraakperswagens Reinigingsdienst de Liemers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderzoek keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure inzake Groot constructief onderhoud wegvak N 280 Horn - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf generiek zaaksysteem (inclusief DMS en RMA) - gemeente Hulst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

(Heraanbesteding) Levering 238 aggregaten 2kW draagbaar benzine + raamovereenkomst reservedelen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Food and Beverage - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor hotel, restaurant...
Lees verder

Kerstgeschenken - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Archiefbewerking OZHZ - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Autolease SCD - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Audio visuele middelen gemeentehuis Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering elektrische bedrijfsvoertuigen gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Emballage, Transport en Verwerking van Klein gevaarlijk afval voor aan Omrin gelieerde gemeenten - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Contact Center Oplossing - GBLT -2021 - heraanbesteding - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst incidenteel onderhoud watergangen en waterpartijen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Groningen NL11,...
Lees verder

Uitvoeren Maatschappelijke agenda (MAG) - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

LED armaturen 2022-2027 - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en keuringen aan ketels - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dashboard onderwijsarbeidsmarkt - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van onderzoek
Lees verder

Metocean Assessment (incl. database) for Dutch offshore wind farm zones (WFZs). - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor een Document Management Systeem (DMS), Records Management Applicatie (RMA), Post & Archief applicatie inclusief workflow management - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie uitvoering maatregelen BodumUP 2.0 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fundatieverzwaringen BBB380 Project - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

N640.08 Realisatie groot onderhoud N640 Oudenbosch – Etten-Leur - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

VWS-HIS-EA Onderzoek medicatieveiligheid - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder