donderdag 17 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vaste en Mobiele Telefonie - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider Zuidwestelijk Delta - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DWH ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Strandreinigingsdiensten - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Learning Management System (LMS) - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectmedewerker Zuidwestelijk Delta - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-2103298 Nieuwbouw stallingsloods te vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31167383 Verkeersonderzoek Randstad - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dynamische meervoudige soortherkenning o.b.v. o.a. morfologische kenmerken, geluidsfragmenten, taxonomische ontologieën - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Flexarbeid en Payroll - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Formele en non-formele trajecten in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Storage en compute - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie CAR verzekering offshore - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie CAR verzekering onshore - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding WMO Trapliften - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Campagnebureau Netwerk Mediawijsheid - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Restauratieve voorzieningen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

Maaibestek watergangen en dijken Betuwe Oost (Tender 191648) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerjarige tekorten en overschotten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medewerker Gegevensbeheer - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaibestek watergangen Betuwe West (Tender 191649) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Opsterland - Europees openbare aanbesteding 'Onderhoud sportvelden en leveren meststoffen' - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Identity en Access Management systeem - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf- Ziggo internetverbindingen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie 'ERP oplossing' - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Onderhoud voor daken, schilderwerk en bouwkundig - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkoopadministrateur 2 fte - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31149471: Prestatiecontract Kunstwerken Oost-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud Vrachtwagens - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Onderhoud buitenruimte en daktuinen - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

haagknippen Neder Betuwe - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien gras en kruidachtigen Neder Betuwe - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding accountantsdiensten openbare procedure - Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Netwerkcomponenten - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Antieke Sluizen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesregisseur Bemiddelingen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pier-A Final Delivery - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van gebouwen
Lees verder

Toegang controlesysteem verzamelcontainers - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Hybride inzamelvoertuigen met minicontainerbelading - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Tender Kavel 2 Beethoven 2e fase (Zuidas) - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - IoT SaaS Oplossing - Stedin Groep Services B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrische operationele en niet-operationele dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider implementatie Wet Open Overheid t.b.v. BLNP - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Applicatie ten behoeve van energie controles - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Programmaleider "Een Thuis voor Iedereen" - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Morfologische and scour assessment of the IJmuiden Ver (IJV) Wind Farm Zone. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

201865005.011.025 SZW EA Media analyse 2022-2024, d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0006 Levering Zonnepanelen op sportgebouw Sportcentrum Caland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS Externe inhuur - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A04.06.2020 Raamovereenkomst inhuur Projectfuncties gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Papendorp (Internationale School Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Achterladers - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

BZ EA Dienstvoertuigen voor de Ambassade Brussel - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: België BE | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Versis aanbesteding vraagafhankelijk vervoer - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudscontract Klein- en grootonderhoud elementenverharding, klein onderhoud riolering, Calamiteitenonderhoud wegen en riolering - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huisvesting, inrichting en projectmanagement van een RCC (Regionaal Coördinatie Centrum) - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeente Renkum - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Rioolreiniging en Inspectie 2022&2023 - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

31168705: leveren van 3 veegarmen calamiteitbestrijding Noordzee. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gemeentelijke buitensportaccommodaties - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Natuurrapportage 2022 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van schoolmeubilair Stichting Trevianum - Stichting Trevianum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Onderhoud Klimaatinstallaties - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Vaarland Cluster 7 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herhuisvesting STARK te Hoogeveen - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Replacement Turbine Control System Gas Turbine and Generator at Uniper - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Rijland Cluster 16 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Cluster 7 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zomermaaien moerasvegetatie Weerribben Rijland en Vaarland Cluster 6 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaak- en archiefsysteem - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

ITSM - FMIS 2022 - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Service portofonie en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CPaaS - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie robotchirurgiesysteem t.b.v. AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer en Doorontwikkeling Magento Webshops SURF - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GIS expert support for developing future offshore wind farm zones - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder