dinsdag 15 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
** Marktverkenning ** Besturing van drones en dataverwerking - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Droog maaien en groen onderhoud Speelbos De Elzen- Dordrecht 2022 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Vervullen CP Admin rol - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer, onderhoud en reclame exploitatie van Abri's - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg rotonde Zuidplasweg te Zevenhuizen - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst verduurzaming verlichting - NV SRO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fietsznfabriek, Verkoop Kavel - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Enterprise Service Bus (ESB) & API-Gateway - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Implementatie-adviseurs Single Digital Gateway voor gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Gemeente Montfoort - Website en Intranet - Gemeente Montfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

24823 | Realisatie tijdelijke Schietbaan te Zeist - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Summa - Projectmanager IT - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionals en printers - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nationale aanbesteding telefonie-omgeving - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder