zaterdag 12 februari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Directional drilling service - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Rehabilitation and Extension of Drinking Water Systems in Secondary Centres of the Concession of SOMAPEP-SA in MALI. - Invest International Public Programmes B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitvoeren Natuurinrichtingsmaatregelen Lunenburgerwaard Fase 1 - provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren, implementeren en onderhouden van een zaaksysteem - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Benchtop bioreactors and controlers - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Westzanerdijk - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31146514: het Ontwerpen en uitvoeren van G6a - verbeteren wateraanvoer Noordervaart - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2022...
Lees verder

Verwerken, inzameling en transport van afvalstromen en huur opslagmiddelen voor afvalstromen gemeente Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk - Gemeente Gilze en Rijen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Onderhoud & Reiniging kelders en filters - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaibestek watergangen en waterpartijen Betuwe Stedelijk (Tender 191647) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst beheer & onderhoud bomen ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

FIN-HIS-EA Ondersteuningsteam ouders buitenland - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien watergangen 2022-2026 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

54.2022 adviseur interieur - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2020.091 Raamovereenkomst leveren en aanbrengen speeltoestellen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Capaciteit Toegankelijkheidsaudits - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medische Verbruiks- en Gebruiksartikelen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-28947-21 Programmeerwerk voor verkeersregelingen van verkeerslichten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatie, beheer en onderhoud Content Suite - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel en Technisch Beheer PinkRoccade Makelaarsuite - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Spinale Implantaten type sideloading - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor een Document Management Systeem (DMS), Records Management Applicatie (RMA), Post & Archief applicatie inclusief workflow management - VISTA college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Goirkestraat e.o., herinrichting - deelname Bouwteam en eventuele realisatie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Trainer vaccinatieproces, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

18146 | Vervangen beveiligingsinstallaties fase 2 PI Zwolle te Zwolle - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2022...
Lees verder

Senior Financieel Adviseur - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering 18 stuks sneeuwploegen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Informatie Gestuurd Handhaven - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

NO DAS Geotechnische diensten - Uitvoeren geotechnisch veld en laboratoriumonderzoek boezem Hardinxveld fase 2 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geotechnische diensten
Lees verder

SZW EA Wsw-statistiek - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Techniek binnen Energietransitie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal Dossier JGZ - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2039 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Validatieonderzoek Nederlandse maritieme maakindustrie - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoudsbestek bomen gemeente Drimmelen en Geertruidenberg - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Innovatieve Openbare verlichting voor Schiphol Trade Park - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Applicatie domein Inkomen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Beheerdiensten Oracle- en MS SQL-databases / -infrastructuren voor RID de Liemers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloedafnamediensten ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) (open house) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Rijnlands Lyceum Oegstgeest - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Domeinbrede SaaS-ICT-oplossing voor het Sociaal Domein - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair - Verdi onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-02-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder