dinsdag 8 februari 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over de lozing van NAM-afvalwater in Dinkelland

Antwoorden op Kamervragen over de lozing van NAM-afvalwater in Dinkelland
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) geeft antwoord op vragen over de lozing van NAM-afvalwater in Dinkelland. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over de uitvoering van de motie-Mulder c.s. over zo snel mogelijk een besluit nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Mulder c.s. over zo snel mogelijk een besluit nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de lozing van NAM-afvalwater in Dinkelland
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) geeft antwoord op vragen over de lozing van NAM-afvalwater in Dinkelland. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de uitzending van Hofbar op 2 februari 2022
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) geeft antwoord op vragen over de uitzending van Hofbar op 2 februari 2022. De Tweede Kamerleden Omtzigt (Lid Omtzigt) en Kröger (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over hoofdlijnen beleid Minister van Economische Zaken en Klimaat
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het beleid beleid van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door'. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) geeft antwoord op vragen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Lid Omtzigt) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over beleid inzake afhandeling schade in Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beschrijft zijn voornemens ten aanzien van de afhandeling van schades als gevolg van aardbevingen in Groningen.
Lees verder

Antwoord op vragen over een opmerkelijke ommekeer van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op Kamervragen over 'een opmerkelijke ommekeer van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)'. Het lid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder