Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Bijlage 1: karakteristieken, voorwaarden en uitvoering TVL

Bijlage 1: karakteristieken, voorwaarden en uitvoering TVL
Bijlage 1: karakteristieken, voorwaarden en uitvoering TVL
Lees verder

Kamerbrief over CBS monitor brede welvaart Caribisch Nederland
Minister Adriaansens (EZK) geeft reactie op het schriftelijke verzoek van de Tweede Kamer over de CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland van 22 april 2021. Deze beantwoording was met een uitstelbrief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd voor het einde van vorig jaar, echter door de kabinetswisseling is dat vertraagd.
Lees verder

Kamerbrief over Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking kernenergie en aardgas
Minister Jetten (EZK) stuurt de Eerste Kamer informatie over Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking kernenergie en aardgas.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Franse rechter het windturbinesyndroom erkent
Minister Jetten (EZK Klimaat en Energie) geeft mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van het Tweede Kamer lid Eerdmans (JA21) over het bericht dat de Franse rechter het windturbinesyndroom erkent.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de invloed van de windlobby op de rapporten van het RIVM over de gezondheidseffecten van windturbines
Minister Jetten (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de antwoorden op de vragen over de invloed van de windlobby op de rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de gezondheidseffecten van windturbines. De vragen zijn gesteld door de leden Erkens, Peter de Groot (beiden VVD) en Leijten (SP).
Lees verder

Bevestiging toezenden externe consultatie marktordening waterstof
Minister Jetten (Klimaat en Energie) bevestigt dat hij zal voldoen aan het verzoek om de externe consultatie marktordening waterstof toe te zenden voorafgaand aan het commissiedebat Waterstof van 24 maart 2022.
Lees verder

Toetsingskader KKC
Lees verder

Toetsingskader Qredits
Lees verder

Toetsingskader GO-C
Lees verder