Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Biedprocedure woningbouw plan Oosterveld te Norg, fase 2 en fase 3 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoorartikelen- gezamenlijke aanbesteding mbo organisaties - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van aanbesteding Videoproducties, animaties en cameraregistraties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

NU Quadraam - Docent Economie - Montessori College Arnhem - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reclame exploitatie Reclamevitrines - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder

Vervangen verlichting 26.01 Bijlhouwerstraat 6-8 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie leerlingvolgsysteem - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WAN- en internetconnectiviteit - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Noord - Renoveren en conserveren 17 KW - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-18788-21: Overeenkomst Datagedreven Werken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer Kockengen Waterproof - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie rwzi Woerden - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT HARDWARE - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Brokerdienstverlening ten behoeve van Waterkracht - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk MAX magazine - Omroepvereniging MAX
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VNGR - Product Owner Signalen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwikkelaar Backend voor Signalen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder