zondag 30 januari 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Circulair Ambacht Centrum Schiedam - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Omgevingsmanager Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) (24-32 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Productmanager Parkeervoorzieningen - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging uitgaand Subsidiesysteem gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenmaterieel - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WFRL-11-19783 Constructiewerk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoormeubilair (levering en plaatsing) - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure HR- en cliëntvolgsysteem geïntegreerd met salarisadministratie - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wabo casemanager bouw (vergunningverlener) (24 tot 36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Coördinator Cluster Omgevingsvergunningen Milieu (32 tot 36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Regen- en koudweer kleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Transport en verwerking van groenafval t.b.v. gemeente Ermelo - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Stratenmakers - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Objectbeveiliging - CAK
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beveiligingsdiensten
Lees verder

Dakonderhoud - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Onderhoud in de openbare ruimte gemeente Oirschot - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

People Performance Coach - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Corporate Recruiter - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Ruimtelijke Ordening en Planjurist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

SIEM/Soc dienstverlening - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountancy Waalre 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ-MC-Learning for Strengthening Civil Society (L-SCS) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van onderzoek
Lees verder

Gereedschappen, bevestigingsmaterialen, PBM's en tractiematerialen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd GGZ (Vrijgevestigden) volgens Open House (vervolg van procedure met TenderNed kenmerk 299997) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

RMN - Verzekering Wagenpark - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bureau t.b.v. stedenbouwkundig masterplan Maasterras - Gemeente Dordrecht |Servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud sportcomplexen gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Licentie-folio lesmateriaal - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud kruidachtige vegetaties en watergangen - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2022-0001 Innovatiepartnerschap (IPS) Schoolgebouwen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie en data only sims - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

ASREN MARWEN 1Gbps Capacity Tender - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WAN verbindingen 2022 - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zaaknr. 31168108 Ecologische evaluatie doelbereik van 18 beheerplannen m.b.t. rijkswateren - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vaccinatiearts, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meten en monitoren riooloverstorten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Procesanalist/-modelleur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Inhuur projectleider Informatiebeheer - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Plaatsbepaling moleculaire diagnostiek in de oncologie: onderzoek naar determinanten van het tipping-point voor brede DNA sequencing - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA Kantoormeubilair - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie inzake uitbreiding opdracht JGZ - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Laptops en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fruit op de werkplek - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud (DIG-12302) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Ingenieursdiensten voor de ongelijkvloerse spoorkruising Boorstraat - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie tussengebied dubbele dijk - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen op locatie bij de Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van...
Lees verder

Traineeship Auditors - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Financieel Experts Verduurzaming DVvE BV - DVvE B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Specialistisch vloeronderhoud - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laagspanningsverdeelinrichtingen en Motor Control Centers - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Bedrijfsafval - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud Tankvoertuigen kerosine - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rioolreparatie en renovatie Heumen 2022-2023 - Gemeente Heumen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Landmeetkundige werkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadviseurs - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beplanting - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

preventief en correctief Elektrotechnisch onderhoud - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wabo en Milieu: Ondersteuning op afstand - Toetsen aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen & specialistische ondertsteuning - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst assessments VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-01-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder